Bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf en omgeving

Bestemmingsplan voor het bedrijventerrein zoals het nu is

Nu geldt er voor het bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf en omgeving een beheersverordening. Dit is een soort bestemmingsplan dat de situatie zoals die nu is beschrijft. Hierin zijn de gebouwen en functies alleen vastgelegd. Dit gaan we aanpassen naar een bestemmingsplan. Met een bestemmingsplan kan er makkelijker gebouwd worden. 

Gesprekken met bewoners en bedrijven

Om tot het bestemmingsplan te komen zijn op verschillende momenten gesprekken gevoerd. Dit deden we met bedrijven en mensen die in de buurt van De Grift, Rietgraaf en omgeving wonen. De informatie die hiermee is opgehaald, is verwerkt in het bestemmingsplan.  

Vervolgproces

Op 28 februari heeft het college van burgemeester en wethouders het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan wordt nu aan de raad aangeboden om vast te stellen. Wanneer het bestemmingsplan definitief is, starten de voorbereidingen voor de verdere ontwikkeling van het gebied (dat noemen we de revitalisering). De gemeente begint met de voorbereidingen van de aanpassingen en vervangingen in het openbaar gebied. Ook zijn er gesprekken met bedrijven over het verbeteren van het aanzicht van het bedrijf, en de mogelijkheden om te verduurzamen.  

Meer informatie 

Meer informatie kunt u vinden op MijnWijkplan bedrijventerrein De Grift. Heeft u vragen of opmerkingen? Mail naar degrift@nijmegen.nl