Bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf en omgeving

Bestemmingsplan voor het bedrijventerrein zoals het nu is

Er gold voor het bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf en omgeving een beheersverordening. Dit is een soort bestemmingsplan dat de situatie zoals die nu is beschrijft. Hierin zijn alleen de gebouwen en functies vastgelegd. In 2023 is er een  bestemmingsplan voor De Grift en Rietgraaf vastgesteld en op dit moment loopt er een beroepsprocedure bij de raad van state. Hoe lang deze beroepsprocedure duurt is op dit moment niet te zeggen. De inhoud van de beroepen heeft ertoe geleid dat de gemeente het bestemmingsplan op een paar punten heeft hersteld. Het herstelbesluit wordt na de zomer van 2024 aan de raad voorgelegd. 

Gesprekken met bewoners en bedrijven

Om tot het bestemmingsplan te komen zijn op verschillende momenten gesprekken gevoerd. Dit deden we met bedrijven en mensen die in de buurt van De Grift, Rietgraaf en omgeving wonen. De informatie die hiermee is opgehaald, is verwerkt in het bestemmingsplan.  

Revilitasering

Met het bestemmingsplan start de gemeente ook om De Grift en Rietgraaf toekomstbestendig te maken. Hiervoor zoeken we uit welke werkzaamheden er in het gebied moeten gebeuren, hoe we zo goed mogelijk aan kunnen sluiten bij de beeldkwaliteit van de uitbreiding en wat de wensen van de bedrijven in het gebied zijn. Hiervoor is een eerste informatiebijeenkomst georganiseerd op 30 november 2023 en gaan we dit jaar verder met de bedrijven in gesprek.

Meer informatie 

Meer informatie kunt u vinden op MijnWijkplan bedrijventerrein De Grift. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar degrift@nijmegen.nl