Nieuwe weg: Dorpensingel

Project Dorpensingel

Er komt een nieuwe weg tussen het Keizer Augustusplein (de Ovatonde) en de Zandsestraat. De weg heeft als tijdelijke naam Dorpensingel-Oost. Deze weg is nodig omdat Nijmegen-Noord snel groeit. Tegelijk met de nieuwe weg passen we het verkeer op 3 andere plekken aan. Het project Dorpensingel zorgt ervoor dat Nijmegen-Noord en Bemmel goed bereikbaar blijven. En dat het verkeer in het gebied veiliger wordt.

De gemeenten Nijmegen en Lingewaard voeren het project samen uit. Zij hebben daarover op 19 maart 2019 een overeenkomst getekend. De provincie Gelderland betaalt mee aan de kosten.  

De 4 onderdelen van het project  

 1. Dorpensingel-Oost: we leggen de nieuwe weg aan
 2. Vossenpelssestraat: hier komen maatregelen om het verkeer langzamer te laten rijden 
 3. Ressensestraat: op deze straat maken we de fietsoversteek van het RijnWaalpad veiliger (afgerond)
 4. Vossenhol: we maken deze weg breder en delen hem anders in

Wat hebben we al gedaan 

 • De Ressensestraat is in augustus 2019 met een tijdelijke maatregel veiliger gemaakt
 • De werkzaamheden aan de Vossenpelssestraat-Zuid en Laauwikstraat zijn afgerond
 • De bestemmingsplannen voor de Dorpensingel en in Lingewaard zijn in september 2023 door de gemeenteraden van Nijmegen en Lingewaard vastgesteld. (Dit geldt ook voor de aanpassing van het Vossenhol)
 • Het bestemmingsplan voor het Nijmeegs deel van de Dorpensingel is onherroepelijk. Voor het gedeelte in Lingewaard loopt een beroepsprocedure
 • Er is in oktober 2023 door de gemeente Lingewaard een verzoek tot onteigening vastgesteld. In december 2023 is dit ook door de gemeente Nijmegen gedaan

Waar zijn we nu mee bezig

 • Er is een ontwerp gemaakt voor de Dorpensingel en ook een landschappelijk inpassingsplan. Dit laatste is onderdeel van het bestemmingsplan. Hier vindt u meer informatie over de werkwijze van een omgevingsplan en bestemmingsplan 
 • Voor het Vossenhol wordt momenteel het ontwerp aangepast zodat het past bij een maximumsnelheid 30 kilometer pet uur. Eind maart is hierover een bewonersavond georganiseerd. Voor de zomer wordt het ontwerp voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders van Lingewaard 
 • We zijn bezig met het aankopen van de benodigde gronden voor de aanleg van de Dorpensingel en de vernieuwing van het Vossenhol. 
 • Na de zomer starten we met de voorbereidingen voor de aanbesteding van de aanleg van de Dorpensingel en vernieuwing van het Vossenhol.  
 • Voor het noordelijke deel van de Vossenpelssestraat tot aan de Zandsestraat moeten we het plan nog maken. We weten nog niet wanneer we een eerste ontwerp met de omwonenden bespreken. De bedoeling is dat we tegelijk klaar zijn met de aanleg van de Dorpensingel

Documenten

Lukt u het niet om de bijlage(n) te lezen? Neem dan contact op met info@dorpensingel.nl. Dan zorgen wij voor een oplossing.

Plattegrond

Bekijk de plattegrond van het gebied met de 4 onderdelen van het project: Dorpensingel-Oost, Vossenpelssestraat Noord en Zuid, Ressensestraat en Vossenhol.

Meer informatie

Kijk op de website van de gemeente Lingewaard voor meer informatie