Nieuwe weg: Dorpensingel

Project Dorpensingel

Er komt een nieuwe weg tussen het Keizer Augustusplein (de Ovatonde) en de Zandsestraat. De weg heeft als tijdelijke naam Dorpensingel-Oost. Deze weg is nodig omdat Nijmegen-Noord snel groeit. Tegelijk met de nieuwe weg passen we het verkeer op 3 andere plekken aan. Het project Dorpensingel zorgt ervoor dat Nijmegen-Noord en Bemmel goed bereikbaar blijven. En dat het verkeer in het gebied veiliger wordt.

De gemeenten Nijmegen en Lingewaard voeren het project samen uit. Zij hebben daarover op 19 maart 2019 een overeenkomst getekend. De provincie Gelderland betaalt mee aan de kosten.  

De 4 onderdelen van het project  

 1. Dorpensingel-Oost: we leggen de nieuwe weg aan
 2. Vossenpelssestraat: hier komen maatregelen om het verkeer langzamer te laten rijden 
 3. Ressensestraat: op deze straat maken we de fietsoversteek van het RijnWaalpad veiliger (afgerond)
 4. Vossenhol: we maken deze weg breder en delen hem anders in

Wat hebben we al gedaan 

 • De Ressensestraat is in augustus 2019 met een tijdelijke maatregel veiliger gemaakt
 • De werkzaamheden aan de Vossenpelssestraat-Zuid en Laauwikstraat zijn afgerond

Waar zijn we nu mee bezig

 • Er zijn ontwerpen gemaakt voor de Dorpensingel en het Vossenhol
 • De ontwerpbestemmingsplannen voor de Dorpensingel en het Vossenhol hebben in het najaar van 2022 ter inzage gelegen.
  Daar hebben wij zienswijzen (reacties) van ontvangen. Hierna maken we een reactienota, dit is een document met de zienswijzen (reacties) en de antwoorden hierop. Deze reactienota en de ontwerpbestemmingsplannen liggen daarna ter besluitvorming bij de colleges van burgemeester en wethouders van Nijmegen en Lingewaard. En dan ook bij  de gemeenteraad van Nijmegen en Lingewaard ter besluitvorming. Dit gebeurt naar verwachting in september 2023.
 • Voor het noordelijke deel van de Vossenpelssestraat tot aan de Zandsestraat moeten we het plan nog maken. We weten nog niet wanneer we een eerste ontwerp met de omwonenden bespreken. De bedoeling is dat we tegelijk klaar zijn met de aanleg van de Dorpensingel

Documenten

Lukt u het niet om de bijlage(n) te lezen? Neem dan contact op met info@dorpensingel.nl. Dan zorgen wij voor een oplossing.

Plattegrond

Bekijk de plattegrond van het gebied met de 4 onderdelen van het project: Dorpensingel-Oost, Vossenpelssestraat Noord en Zuid, Ressensestraat en Vossenhol.

Meer informatie

Kijk op de website van de gemeente Lingewaard voor meer informatie