Nijmegen presenteert economische visie 2020-2025

Nijmegen moet de komende jaren inzetten op technologie en het versterken van de potentiële beroepsbevolking. Bij technologische ontwikkeling ligt de nadruk op innovatie, excelleren en circulaire kansen. Het stimuleren van economische ecosystemen, ondernemerschap en menselijk kapitaal (human capital) is essentieel om succesvolle medewerkers en ondernemers te vinden en in Nijmegen te houden. Dat staat in de nieuwe economische visie Knooppunt van innovatie die de kansen voor Nijmegen tussen nu en 2025 beschrijft en daar concrete acties aan verbindt. 

​​​​​​​5 oktober 2023 - Grote netwerk en inspiratiebijeenkomst

Twee keer per jaar organiseren we een grote netwerk- en inspiratiesessie rondom de economische visie.
Op 5 oktober 2023 is de eerstvolgende bijeenkomt.

Tijd: van 16.30 uur tot 20.00 uur. Inloop vanaf 16.00 uur. 
Locatie: VasimEvents, De Kolk 15 in Nijmegen.

Aanmelden

Programma

Joske Paumen, directeur van Start Foundation, nodigt u uit om mee te doen aan het creëren van een nieuwe werkelijkheid. Samen op weg naar een maatschappij waarin iedereen werkt en die voor iedereen werkt. 

Joke Westra, hoofddocent toekomstbestendige elektrische infrastructuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), wil graag pro-actief samenwerken met bedrijven. Met de toenemende duurzame elektriciteitsproductie en de toenemende vraag naar elektriciteit, lopen we tegen de grenzen van het huidige netwerk aan. Dat er iets moet gebeuren aan energietransitie staat vast. HAN studenten werken daarom samen met het MKB aan innovaties voor energietransitie.
 
De Nijmeegse zanger Collin Hoeve, de snelste songwriter van de wereld, maakt ter plekke een lied over de bijeenkomst.

Ook worden dit jaar op 5 oktober 2023 de Nijmeegse Impact Awards uitgereikt. Wat het inhoudt ziet u in deze video. De 5 finalisten van de Nijmeegse Impact Award nemen u daarnaast mee in hun reis in het opzetten van een impactvol en winstgevend bedrijf.

Economische visie 2020-2025

Deze economische visie is het resultaat van een maandenlange intensieve samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen, ondernemersorganisaties en de gemeente. Tijdens de werkbezoeken aan Nijmeegse ondernemers en instellingen bleek dat veel ondernemers en instellingen goede initiatieven hebben die aandacht verdienen. En dat er veel ruimte is voor nieuwe, kansrijke samenwerkingsverbanden. In dit visietraject wilden we daar een platform voor bieden. In januari 2019 zijn we gestart met een grote inspiratiebijeenkomst met zo’n 150 deelnemers: ondernemers, kennisinstellingen, raadsleden en ambtenaren. Die samenwerking hebben we daarna op allerlei manieren doorgetrokken om tot een actiegerichte visie te komen. Want een plan of idee is de basis, maar wat je ermee doet en wie je erbij betrekt om het tot een succes te maken is echt cruciaal. Deze visie is een stuk van en voor alle partijen, met ambities en acties die onze economie veerkrachtig maken en houden. Hierdoor zijn ook nieuwe netwerken ontstaan. Zij vormen een solide basis voor blijvende samenwerking. Met een visie in de hand kun je namelijk niet rustig achterover leunen, economische ontwikkeling gaat altijd door.   

Focus

Een van de hoofduitgangspunten van de visie is dat Nijmegen zich moet onderscheiden van andere steden door een duidelijke focus. Die is gebaseerd op aanwezige sterke punten en een gezamenlijke aanpak van kansen. Die kansrijke Nijmeegse groeisectoren zijn Health & High Tech, logistiek en het mkb/zakelijke dienstverlening. Om deze sectoren verder te ontwikkelen zijn het juiste klimaat voor innovatie en de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel bepalende factoren. Zo bleek uit het visietraject. De 2 centrale actielijnen in de economische visie zijn dan ook

 • technologie (met diverse acties gericht op innoveren, excelleren en circulair ondernemen) en
 • de Human Factor(acties gericht op ondernemerschap, human capital en ecosystemen).

Het verder verbeteren van deze basisvoorwaarden voor de meest kansrijke sectoren zal ook een positief effect hebben op de hele Nijmeegse economie.

Concrete acties

Er wordt op basis van de economische visie jaarlijks ruim € 2.8 miljoen geïnvesteerd om ondernemers te ondersteunen en activiteiten te starten.
Het gaat hierbij om jaarlijks meer dan 50 projecten.

De deelnemers aan het traject zijn samen met hun netwerken aan de slag met concrete acties uit de zes actielijnen, om de Nijmeegse economie te versterken. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

Innoveren

 • Uitreiking van de Impactawards tijdens de grote netwerk- en inspiratiesessie
 • Extra mkb-vouchers voor nieuw ondernemerschap
 • Succesvolle events: inspiratiebijeenkomsten en Innovate

Excelleren

 • We investeren via Briskr in Health & High Tech
 • Steunen projecten van het CITC zoals de chippackaging-cursus samen met de HAN
 • Succesvol event van Vibe of the Future op NTC

Circulair

 • Green Deal TPN-West: circulair en duurzaam ondernemen
 • Vouchers voor mkb-bedrijven voor Circulaire Kickstart RvN@
 • Stimuleren van duurzaam ondernemerschap, bijvoorbeeld in de horeca met verwarmde kussens

Ondernemerschap

 • Buddynetwerk voor ondernemers via StartUp Nijmegen
 • Aandacht voor start-ups én scale-ups
 • Stimuleren maakcultuur op de NYMA

Human Capital

 • VIA-T: samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven rondom bouw en techniek
 • Meer vrouwen in de techniek met Role It Out

Ecosystemen

 • Samen met de Taskforce Ondernemersfonds en ECN werken aan toekomstbestendige werklocaties
 • Zorgen voor 'toevallige' ontmoetingen, zoals lunches met de wethouder
 • Versterken van logistieke sector/haven

Belangrijke documenten