Op naar een economische visie 2.0

Nijmegen moet ook de komende jaren inzetten op technologie en het versterken van de mogelijke beroepsbevolking. Bij technologische ontwikkeling ligt de nadruk op innovatie, excelleren en circulaire kansen. Het stimuleren van economische ecosystemen, ondernemerschap en menselijk kapitaal (human capital) is nodig om succesvolle medewerkers en ondernemers te vinden en in Nijmegen te houden. 

We gaan door op de ingezette lijn met de Economische Visie. Dit doen we op verschillende manieren: de verbindende schakel zijn tussen partijen, een zetje geven aan projecten en blijven investeren samen met ondernemers. 

Bijeenkomsten

Inspiratie- en netwerkbijeenkomst voor de binnenstad - 28 mei 2024    

Tijd: 19.30 - 21.15 uur. Inloop vanaf 19.00 uur, borrel tot 22.00 uur. 
Locatie: Restaurant Stadhuis, Korte Nieuwstraat 6 in Nijmegen.

Aanmeldmogelijkheid volgt nog.

Activiteiten in 2024

ActiviteitDatumTijd
Grote netwerk- en inspiratiesessie over thema circulariteit en duurzaamheid in de Vasim11 april16.30 - 20.00 uur
Verdiepingscafé rond 'human factor'13 mei16.00 - 17.00 uur
Verdiepingscafé rond 'techniek'11 juli16.00 - 18.00 uur
Ronde tafel - contouren economische visie 2.012 september16.00 - 18.00 uur
Grote netwerk- en inspiratiesessie over thema Health & Hightech met de uitreiking van de Impactawards31 oktober16.30 - 20.00 uur
Afsluitende bijeenkomst met betrokken ondernemers19 december16.00 - 18.00 uur

Economische visie 2020-2025

Deze economische visie is het resultaat van een maandenlange intensieve samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen, ondernemersorganisaties en de gemeente. Tijdens de werkbezoeken aan Nijmeegse ondernemers en instellingen bleek dat veel ondernemers en instellingen goede initiatieven hebben die aandacht verdienen. En dat er veel ruimte is voor nieuwe, kansrijke samenwerkingsverbanden. In dit visietraject wilden we daar een platform voor bieden. In januari 2019 zijn we gestart met een grote inspiratiebijeenkomst met zo’n 150 deelnemers: ondernemers, kennisinstellingen, raadsleden en ambtenaren. Die samenwerking hebben we daarna op allerlei manieren doorgetrokken om tot een actiegerichte visie te komen. Want een plan of idee is de basis, maar wat je ermee doet en wie je erbij betrekt om het tot een succes te maken is echt cruciaal. Deze visie is een stuk van en voor alle partijen, met ambities en acties die onze economie veerkrachtig maken en houden. Hierdoor zijn ook nieuwe netwerken ontstaan. Zij vormen een solide basis voor blijvende samenwerking. Met een visie in de hand kun je namelijk niet rustig achterover leunen, economische ontwikkeling gaat altijd door.   

Focus

Een van de hoofduitgangspunten van de visie is dat Nijmegen zich moet onderscheiden van andere steden door een duidelijke focus. Die is gebaseerd op aanwezige sterke punten en een gezamenlijke aanpak van kansen. Die kansrijke Nijmeegse groeisectoren zijn Health & High Tech, logistiek en het mkb/zakelijke dienstverlening. Om deze sectoren verder te ontwikkelen zijn het juiste klimaat voor innovatie en de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel bepalende factoren. Zo bleek uit het visietraject. De 2 centrale actielijnen in de economische visie zijn dan ook

 • technologie (met diverse acties gericht op innoveren, excelleren en circulair ondernemen) en
 • de Human Factor(acties gericht op ondernemerschap, human capital en ecosystemen).

Het verder verbeteren van deze basisvoorwaarden voor de meest kansrijke sectoren zal ook een positief effect hebben op de hele Nijmeegse economie.

Concrete acties

We investeren jaarlijks ruim € 2.8 miljoen om ondernemers te ondersteunen en activiteiten te starten. Het gaat om meer dan 50 projecten per jaar.

De deelnemers aan het traject zijn samen met hun netwerken aan de slag met concrete acties uit de zes actielijnen, om de Nijmeegse economie te versterken. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

Innoveren

 • Uitreiking van de Impactawards tijdens de grote netwerk- en inspiratiesessie
 • Extra mkb-vouchers voor nieuw ondernemerschap
 • Succesvolle events: inspiratiebijeenkomsten en Innovate

Excelleren

 • We investeren via Briskr in Health & High Tech
 • Steunen projecten van het CITC zoals de chippackaging-cursus samen met de HAN
 • Succesvol event van Vibe of the Future op NTC

Circulair

 • Green Deal TPN-West: circulair en duurzaam ondernemen
 • Vouchers voor mkb-bedrijven voor Circulaire Kickstart RvN@
 • Stimuleren van duurzaam ondernemerschap, bijvoorbeeld in de horeca met verwarmde kussens

Ondernemerschap

 • Buddynetwerk voor ondernemers via StartUp Nijmegen
 • Aandacht voor start-ups én scale-ups
 • Stimuleren maakcultuur op de NYMA

Human Capital

 • VIA-T: samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven rondom bouw en techniek
 • Meer vrouwen in de techniek met Role It Out

Ecosystemen

 • Samen met de Taskforce Ondernemersfonds en ECN werken aan toekomstbestendige werklocaties
 • Zorgen voor 'toevallige' ontmoetingen, zoals lunches met de wethouder
 • Versterken van logistieke sector/haven

Belangrijke documenten