Extra elektriciteitskasten

Tot 2040 worden in heel Nijmegen 400 tot 600 extra elektriciteitskasten geplaatst. Hiermee helpen we ons doel om in 2045 als gemeente aardgasvrij te zijn. Netbeheerder Liander gaat de elektriciteitskasten plaatsen.

De kasten zijn 3.6 meter lang, 2 meter breed en 2.11 meter hoog. De grond waar de kast op geplaatst wordt is standaard 27 m2 en moet verhard zijn. Alleen als iets in de weg staat aan de voorkant van de kast, moet de oppervlakte tenminste 30 m2 zijn.

Op plekken waar het kan, komt een kleinere kast van 3.5 bij 1.8 meter en 2.11 meter hoog. Er is dan wat minder grond nodig: 20 - 22 m2.

Planning

U krijgt een brief van Liander als uw wijk aan de beurt is en hoe u contact kunt opnemen voor meer informatie. Op de website van Liander vindt u informatie waar Liander aan het werk is en wat er precies gaat gebeuren.

Waar de kasten komen te staan

In iedere wijk van Nijmegen zijn extra elektriciteitskasten nodig. De kasten kunnen niet onder de grond komen, omdat het daar te vochtig is en moeilijker te bereiken bij storingen. Ook mag de kabellengte vanaf elektriciteitskast tot woning maximaal 250 meter zijn (als de afstand groter is, is de stroom niet krachtig genoeg). Per kast zijn een bepaald aantal aansluitingen mogelijk.

De precieze plek waar de elektriciteitskasten komen hangt verder af van verschillende situaties. Zoals waar het riool loopt, waar bomen staan, technische voorwaarden. Liander en de gemeente gebruiken als hulp voor een eerste beoordeling van een locatie het volgende keuzeschema. Zie ook de uitleg gebruik keuzeschema en uitleg van de  gebruikte begrippen.

Keuzeschema

1

Keuze 1

Is er op de locatie een riool, hoofdleiding of -kabel?

 • nee: door naar keuze 2
 • ja: locatie is niet geschikt of locatie iets verplaatsen
2

Keuze 2

Komt de elektriciteitskast op een zichtlocatie of bij een primaire ontsluitingsweg?

 • nee: naar keuze 3
 • ja: locatie is niet geschikt, behalve als er geen andere mogelijkheid is en het wel veilig is voor het verkeer
3

Keuze 3

Is de locatie een beschermd stadsgezicht of in de buurt van een monument?

 • nee: door naar keuze 4
 • ja: overleg met gemeentelijke afdelingen Cultuurhistorie, Welstand en Stedenbouw
4

Keuze 4

Is de locatie een parkeervak of hoort het bij een parkeerplaats/parkeervak?

 • nee: naar keuze 5
 • ja: parkeerdruk beoordelen. Blijkt uit de beoordeling dat er parkeerplekken beschikbaar zijn?
  • nee: naar keuze 5
  • ja: locatie geschikt
5

Keuze 5

Is de locatie een groenzone of park, of hoort het hierbij?

 • nee: door naar keuze 6
 • ja : moeten er bomen gekapt worden of komt de elektriciteitskast in de plek met de meeste boomwortels (kroonprojectie)?
  • nee: door naar keuze 6
  • ja: locatie niet geschikt of locatie iets verplaatsen
6

Keuze 6

Is de locatie op een terrein dat in ontwikkeling is?

 • nee: door naar keuze 7
 • ja: in gesprek met ontwikkelaar. Zijn er geschikte plekken om een elektriciteitskast te plaatsen en is er akkoord van de ontwikkelaar?
  • nee: door naar keuze 7
  • ja: uitvoeren en controleren regels voor archeologie in het (tijdelijke) omgevingsplan
7

Keuze 7

Is er een andere plek die niet wordt gebruikt voor een hoofdfunctie en is die plek in een binnenterrein/hof?

 • nee: door keuze 8
 • ja: toetsen aan ruimtelijk afwegingskader
8

Keuze 8

Zijn er problemen met de locatie door de regels voor archeologie in het (tijdelijke) omgevingsplan?

 • nee: misschien geschikte locatie. Toetsen aan ruimtelijk afwegingskader
 • ja: niet geschikt

Uitleg gebruik keuzeschema

Het keuzeschema is een eerste snelle controle om te kijken of een locatie geschikt is. Er is dan nog geen besluit genomen. Stedenbouwkundigen van onze afdeling Stadsrealisatie beoordelen een mogelijk geschikte locatie verder met het ruimtelijk afwegingskader (uitgewerkte versie van het keuzeschema). Bij een locatie in een beschermd stadsgezicht of in de buurt van een monument, wordt dit ook besproken met collega's van Cultuurhistorie en Stedenbouw.

Een locatie zal bijna nooit aan alle punten uit het afwegingskader voldoen. Het kader helpt ons om de beste of minst erge plek te kiezen. Liander en de gemeente houden hierbij ook met zoveel mogelijk mensen rekening. We proberen de kasten bijvoorbeeld zo te plaatsen zodat u ze niet (helemaal) kunt zien vanuit uw woning. Dit lukt waarschijnlijk niet in alle gevallen.

Naar boven

Uitleg begrippen bij keuzeschema

Primaire ontsluitingsweg: een locatie in de buurt van een weg waarmee u in en uit de wijk of een ander gebied komt.

Zichtlocatie:

 • direct aan een hoofdweg of parallelweg
 • op een kruising
 • op of bij een plein of park
 • in de buurt van een terras of ander soort zitplek
 • op een straathoek of in een bocht of op een open plek
 • bij een monument

Hoofdfunctie: bijvoorbeeld groen, parkeren, spelen, terras, stoep, wegen, brandgang.

Omgevingsplan: een document met algemene regels voor gebouwen, wegen, lucht, water, bodem, natuur, landschap. Elke gemeente heeft 1 omgevingsplan. Hierin staan bijvoorbeeld regels die zorgen voor de bescherming van archeologisch waardevolle gebieden in Nijmegen. De regels voor graven en bouwen zijn strenger zijn voor gebieden met een grotere archeologische waarde.

Ruimtelijk afwegingskader: de uitgewerkte versie van het keuzeschema door Liander en de gemeente. Voor alle onderwerpen uit het keuzeschema staat beschreven waar aan gedacht moet worden om de beste locatie te kiezen voor de elektriciteitskasten. Met tekeningen en foto's worden (on)gewenste situaties duidelijk gemaakt.

Naar boven

Waarom zoveel extra elektriciteitskasten

Het doel van de gemeente is om in 2025 aardgasvrij en energieneutraal te zijn. De energie uit gas zal voor een groot deel vervangen moeten worden door elektriciteit. Daarmee wordt de vraag naar elektriciteit groter en zijn meer elektriciteitskasten nodig. Op dit moment is soms al te merken dat het elektriciteitsnet de vraag niet aankan. In Lent viel de stroom meerdere keren uit in de zomer van 2023. En in Oosterhout knipperen af en toe de lampen.