Project Feniks: herontwikkeling voormalig V&D-gebouw

Het oude V&D-gebouw aan de Grote Markt krijgt deels een nieuwe bestemming. Dit project heet Feniks. Om het project mogelijk te maken is er een bestemmingsplanwijziging en een nieuw verkeersbesluit nodig. 

Feniks

De eigenaar, vastgoedontwikkelaar MWPO, heeft een plan gemaakt om op deze plek maximaal 181 woningen, en 1.510 m2 aan commerciële ruimten (kleinschalige kantoren en horeca) te  ontwikkelen. Deze komen in de leegstaande verdiepingen en in nieuwe verdiepingen op het gebouw. Voor de gebruikers en bewoners van Feniks wordt een nieuwe fietsenstalling gebouwd met de ingang aan de Scheidemakershof. De huidige ondernemers op de begane grond en in de kelder van het pand blijven op dezelfde plek. 

Door deze aanpassingen verbetert de uitstraling van het gebouw, krijgen leegstaande verdiepingen een nieuwe bestemming en pakken we het woningtekort aan. Ook krijgt Feniks een groene daktuin met kleinschalige horeca. Hier kunnen toekomstige bewoners én bezoekers aan de binnenstad genieten van het mooie uitzicht op de stad. 

De plannen worden mogelijk gemaakt door het aanpassen van het bestemmingsplan en verkeersbesluit. Deze doorlopen beiden dezelfde procedure, omdat de coördinatieregeling die hierop van toepassing is. 

Reageren op de plannen

Er zijn 2 zienswijzen ontvangen op het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpverkeersbesluit, die ter inzage lagen tot en met 26 april 2023. Allebei de zienswijzen gaan over het bestemmingsplan. De reacties op de ingediende zienswijzen zijn verwerkt in de ‘reactienota zienswijzen’. Door deze zienswijzen is het bestemmingsplan aangepast. Aan het verkeersbesluit is niks aangepast. 

Het aangepaste bestemmingsplan en het ongewijzigde verkeersbesluit zijn op 12 juli 2023 vastgesteld in de raad, en liggen ter inzage vanaf donderdag 20 juli 2023 tot en met donderdag 31 augustus 2023. De link naar de stukken volgt op 20 juli 2023. U kunt in beroep gaan tegen de besluiten. Bij eventueel beroep tegen de gecoördineerde besluiten worden die besluiten als één besluit aangemerkt. 

  Meer informatie

  Op de website MijnWijkplan staat meer informatie over dit project, waaronder: 

  • Korte toelichting op de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan en verkeersbesluit
  • Uitleg over het indienen van een beroep
  • Links naar de relevante stukken via de raadsagenda

  Meer informatie over wonen of ondernemen vindt u op de projectwebsite