Groene buffer voor Nijmegen-West

Met de komst van de stadsbrug De Oversteek rijdt er sinds 2013 meer verkeer over de Energieweg en de Neerbosscheweg. Bewoners en gemeente hebben samen gezocht naar maatregelen om het geluid te verminderen.

Na twee jaar intensief overleggen, de beste oplossingen zoeken en uitvoeren, heeft West z’n ‘groene buffer’. En met resultaat. Uit de geluidsmetingen blijkt dat de getroffen geluid reducerende maatregelen langs de Neerbosscheweg (ongeveer -10 decibel) en Energieweg (ongeveer -2 decibel) werken. Op woensdag 11 december 2019 vierden bewoners, gemeente en samenwerkende partijen de afronding van het project. Wethouder Tiemens rondde de werkzaamheden symbolisch af. Ook werd het ‘belevingspad’ geopend waar wandelaars de werking van de geluidswerende maatregelen kunnen ervaren. Aansluitend tekende de wethouder de participatieovereenkomsten met Dorpsbelang Hees en basisschool Aquamarijn voor het beheer van de aangelegde ’tiny forests’.

Getroffen maatregelen

Binnen het budget van 1 miljoen euro zijn in overleg met wijkbewoners verschillende maatregelen getroffen langs de Neerbosscheweg en Energieweg. Naast geluid verminderende maatregelen, zoals de plaatsing van diffractoren en de verlenging van geluidschermen, is er ook op verschillende plekken groen geplant. Voor de vergroening van de randen van de bedrijventerreinen bleek bij de bedrijven te weinig belangstelling. Het geld dat daarvoor was bedoeld, wordt nu gebruikt voor de aanleg van groen in de openbare ruimte langs de Energieweg. Zo zijn er twee zogeheten ‘tiny forests’ aangeplant op de hoek van de Wolfkuilseweg (beheerd door bewoners) en in het Westerpark (beheerd door basisschool Aquamarijn).