Omgevingswet

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving. Deze wet voegt wetten en regels samen voor alles wat u buiten ziet, voelt, hoort, ruikt en beleeft. De Omgevingswet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven in Nederland. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden.

Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement te organiseren of als ondernemer een loods te plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dit kunt u checken in het Omgevingsloket.

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. U bent dan belanghebbende. 

De belangrijkste veranderingen

  • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of extra informatie kunt doorgeven.
  • De bestemmingsplannen van uw gemeente zijn overgezet naar een omgevingsplan. Dit plan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem. Daarnaast kunnen er regels over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid in het omgevingsplan staan. 
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. Het besluit wordt dan binnen 8 weken genomen. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag ingewikkeld is, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.
  • Met de start van de Omgevingswet, is ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Dit betekent dat de kwaliteitscontrole op bouwwerken niet meer door de gemeente wordt uitgevoerd, maar door een onafhankelijke partij. De zogenoemde kwaliteitsborger. De Wkb geldt niet direct voor alle bouwwerken. In eerste instantie alleen voor nieuwe bouwwerken met gevolgklasse 1: eenvoudige bouwwerken.

Vragen

Op de website van Aan de slag met de Omgevingswet en Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) vindt u meer informatie over de Omgevingswet. Zijn er nog onduidelijkheden? Dan helpen wij u graag verder. Mail uw vraag naar gemeente@nijmegen.nl met het onderwerp Omgevingswet. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.