Plaatsen van deelauto's en laadpalen voor elektrische auto's

De gemeente Nijmegen wil ervoor zorgen dat Nijmegenaren en bezoekers van Nijmegen duurzaam kunnen reizen. Daarom zorgen we tot en met 2025 voor 60 extra vaste plekken voor deelauto’s en  zo’n 700 extra laadpalen voor elektrische auto’s. Om voldoende laadpalen en deelauto’s te plaatsen, zijn aanpassingen nodig op straat, stoep of plein. We willen dit samen met u zo goed mogelijk regelen.

Planning

  • Van 25 november 2022 tot en met 20 januari 2023 kon u meedenken en aangeven wat u een geschikte plek vond voor deelauto’s en laadpalen. U kunt nu niet meer reageren.
  • De gemeente beoordeelt nu alle ingestuurde reacties en bepaalt dan de toekomstige definitieve plekken. We verwachten uiterlijk voor de helft van 2023 informatie hierover te plaatsen.

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Mail dan naar duurzaamrijden@nijmegen.nl 

Veelgestelde vragen plaatsing laadpalen en deelauto's

1. Wat is duurzaam vervoer

Duurzaam vervoer is een alternatief voor vervoer op fossiele brandstoffen zoals benzine en diesel. De fossiele brandstofauto, scooter of brommer laten we staan en we gaan lopen, fietsen of met de elektrische scooter, het openbaar vervoer of de elektrische auto. Dit kan eigen vervoer en deelvervoer zijn. Bij deelvervoer gaat het om vervoer waar iedereen gebruik van kan maken en dus wordt gedeeld. Daarmee verminderen we de uitstoot van CO2 en fijnstof. Dat is beter voor het klimaat en de luchtkwaliteit.

2. Waarom vindt gemeente Nijmegen elektrisch rijden belangrijk?

Elektrisch rijden heeft geen uitstoot. Het gebruik van elektriciteit voor een voertuig is één van de alternatieven voor voertuigen met fossiele brandstoffen zoals benzine en diesel.  Landelijk is het streven dat in 2030 alle nieuw verkochte personenauto’s uitstootvrij zijn. Het aantal elektrische auto’s neemt ook in Nijmegen toe. Hiervoor is de beschikbaarheid van mogelijkheden om auto's op te laden belangrijk. 

3. Waarom plaatst gemeente Nijmegen openbare laadpalen?

Met een netwerk van openbare laadpalen maken we het mogelijk voor inwoners en bezoekers om te kiezen voor elektrisch rijden. We gaan er wel van uit dat (toekomstige) elektrische rijders, met een eigen auto die op eigen terrein kunnen parkeren, zelf zorgen voor een laadvoorziening.

4. Hoe weten we hoeveel behoefte er is aan openbare laadpalen?

Elaad, een landelijke kennisorganisatie voor elektrisch rijden, heeft berekend hoeveel openbare laadpalen er in Nijmegen nodig zijn voor (toekomstige) elektrische rijders. Deze aantallen zijn berekend op basis van gegevens zoals autobezit, groei van het aantal elektrische auto’s en of gebruikers op eigen terrein kunnen parkeren.

5. Om hoeveel openbare laadpalen in Nijmegen gaat het?

De behoefte aan openbare laadpalen tot en met 2025 is berekend op zo’n 1000 laadpalen. In de afgelopen jaren zijn er al zo’n 300 laadpalen geplaatst. De komende jaren gaan we dus nog zo’n 700 laadpalen extra plaatsen. Dit gebeurd verspreid over heel Nijmegen.

6. Hoe bepaalt Nijmegen of er extra laadpalen komen?

Wij willen zorgen voor tijdige beschikbaarheid van openbare laadpalen. Wij plaatsen laadpalen op aanvraag van (toekomstige) elektrische rijders en op eigen initiatief. Een aanvrager moet daarbij aan enkele voorwaarden voldoen. Bij eigen initiatief kijken we naar plekken waar geen aanvraag te verwachten is maar elektrisch rijden wel mogelijk moet zijn, zoals bij een sporthal of parkeertransferium. Ook als een laadpaal veel gebruikt wordt kunnen we besluiten om een extra paal in de buurt te plaatsen. 

7. Wie plaatst de nieuwe laadpalen?

Onze huidige samenwerkingspartner Vattenfall InCharge plaatst en beheert de nieuwe laadpalen in de openbare ruimte. Bij deze laadpalen laadt men altijd op met 100% groene stroom van Nederlandse windmolens. 

8. Wat zijn de voorwaarden om een openbare laadpaal aan te vragen?

Een (toekomstige) elektrische rijder moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een openbare laadpaal aan te kunnen vragen. Zo moet de aanvrager een elektrisch of hybride voertuig hebben of binnen nu en 6 maanden zo’n voertuig hebben. Ook is er geen eigen parkeergelegenheid bij de woning of het bedrijf. En staat er binnen 250 meter loopafstand nog geen openbare laadpaal of een bestaande laadpaal is al veel in gebruik.

9. Hoe worden de plekken van de extra laadpalen bepaald?

De gemeente bepaalt samen met Royal Haskoning en Vattenfall InCharge wat mogelijke plekken voor de 700 laadpalen zijn. Daarvoor gebruiken wij verschillende eisen. Deze plekken staan op een zogenaamde plankaart. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen gedurende 8 weken van november 2022 tot en met januari 2023 meedenken over de gekozen plekken. Ze kunnen aangeven of ze de plek geschikt vinden of een beter idee hebben. De gemeente bepaalt uiteindelijk de meest geschikte plekken. Dit gebeurt via een verkeersbesluit. 

10. Wat zijn de eisen voor het bepalen van een plek?

Royal Haskoning zorgt voor het plannen van de mogelijke toekomstige plekken en kijkt waar het technisch kan, binnen 25 meter van een elektriciteitsnet, op 3 meter van de kern van een boom en op niet meer dan zo’n 250 meter loopafstand van de elektrische rijder. Vattenfall InCharge let er vooral op of er voldoende laadmogelijkheden zijn voor de vraag van gebruikers. Gemeente Nijmegen neemt het eindbesluit over de plekken en neemt de ingediende reacties daarbij in overweging. Wij kijken ook naar kenmerken, zoals de parkeerdruk, en voorkeuren zoals niet voor een raam van een woning of een monument.

11. Wanneer komen de extra laadpalen?

De extra laadpalen komen er verspreid bij over de jaren 2023, 2024 en 2025. Jaarlijks plaatsen we in ieder geval zo’n 60 laadpalen op eigen initiatief op plekken waar men geen laadpaal kan aanvragen en waar wel behoefte is of komt. De aanvragen van inwoners voor laadpalen krijgen we het hele jaar door. Het plaatsen van laadpalen op basis van verbruik gebeurt ook verspreid over de jaren. We rekenen ongeveer 5 maanden vanaf het moment van aanvraag of eigen initiatief tot aan het plaatsen zelf. Daarbinnen zit ook de tijd voor een verkeersbesluit per laadpaal.

1. Hoeveel parkeervlakken horen er bij de laadpaal?

Het uitgangspunt is dat we twee parkeervakken per laadpaal reserveren en dat twee elektrische auto’s tegelijk laden. 

2. Mag ik met mijn gewone auto ook op een parkeerplaats met laadpaal parkeren?

Nee, u mag daar niet met een gewone auto parkeren. Deze plekken zijn alleen voor het opladen van elektrische auto’s, personenbusjes en bestelbusjes. Na het opladen moet de rijder het voertuig verplaatsen. Op deze manier blijft de laadpaal beschikbaar om te laden.

3. Zijn er voldoende parkeerplekken voor de niet - elektrische auto's in de wijk?

Het aantal parkeerplekken voor niet elektrische auto’s kan tijdelijk wat minder zijn. Per laadpaal reserveren we twee parkeerplekken voor elektrische auto’s. We zijn ons ervan bewust dat we in een overgangsfase zitten waarbij gewone auto’s worden vervangen door elektrische auto’s. 

4. Zijn er met de extra laadpalen die tussen 2023 en 2025 geplaatst worden voldoende laadpalen in heel Nijmegen?

We werken met prognoses van Elaad voor het jaar 2025. Of de extra geplaatste laadpalen te weinig of voldoende zijn zal in de loop van de jaren blijken. We houden dit goed in de gaten. De groei van de behoefte aan openbare laadpalen zet naar verwachting ook na 2025 door. 

5. Hoe voorkomen jullie dat iemand de parkeerplek met laadpaal voor zijn elektrische auto toe eigent? Er zijn natuurlijk meerdere auto's in de wijk die allemaal van dezelfde oplaadpaal gebruik moeten maken.

We gaan er nu van uit dat gebruikers zo snel mogelijk na het opladen uit zichzelf de auto verplaatsen. De apps die men gebruikt bij de laadpas geven hier een bericht over. Daarnaast hoeft een elektrische auto maar één tot enkele keren per week op te laden en wisselen de verschillende gebruikers elkaar af. Ook plaatsen we een laadpaal die wordt aangevraagd niet perse dichtbij de aanvrager, om te voorkomen dat diegene dit als een eigen laadpaal ziet. 

6. Kan ik ook een privé parkeerplek met laadpaal krijgen?

Nee. De laadpaal is openbaar en door iedereen met een elektrisch voertuig te gebruiken.

7. Ik wil graag een elektrische auto kopen. Welke oplaadmogelijkheden heb ik?

Als u eigen parkeergelegenheid heeft gaan we er vanuit dat u thuis de auto oplaadt. Daarnaast kunt u bij openbare laadpalen op straat en in parkeergarages opladen, snelladen bij enkele locaties in Nijmegen of langs de snelwegen. Als u thuis wilt laden kan dat ook vanaf een oplaadpunt thuis, met een kabel met mat over de stoep. Of dit blijft toegestaan besluiten we medio 2023. 

8. Welke openbare laadpalen worden er geplaatst?

Gemeente Nijmegen heeft afspraken met Vattenfall InCharge. Deze  plaatst het type Alfen Twin met een laadvermogen tot 11 kW. De laadpalen die al in de gemeente staan zijn van eerdere leveranciers.

9. Met welke snelheid kan ik bij de openbare laadpaal laden?

De Alfen Twin heeft een laadvermogen tot 11 kW. De werkelijke snelheid waarmee u gaat laden hangt af van het type auto. De laadpaal geeft het hoogst mogelijke beschikbare vermogen, mits de auto op die snelheid kan laden. Daarnaast hangt de werkelijke snelheid waarmee u gaat laden af van de bezetting van de laadpaal:
• Als er één 3-fase auto laadt, dan krijgt deze 3x 16 Ampère
• Als er twee 3-fase auto’s laden, krijgen ze ieder 3x 12 Ampère
• Als er één 1-fase auto laadt, dan krijgt deze 1x 16 Ampère
• Als er twee 1-fase auto’s laden, krijgen ze ook ieder 1x 16 Ampère
De laadpaal geeft altijd minimaal 3,7 kW aan elektrische auto’s die zijn aangekoppeld.

10. Hoe vraag ik een laadpaal aan?

Kijk hiervoor op de website oplaadpaal aanvragen elektrische auto
 

1. Waarom wil de gemeente Nijmegen meer deelauto's plaatsen? 

Deelauto’s bieden op meerdere manieren voordelen ten opzichte van een eigen auto. Zo is een deelauto goedkoper tot ongeveer 12.000 km per jaar, omdat u per rit betaalt en geen vaste lasten hebt zoals onderhoud, APK en wegenbelasting. Verder zijn deelauto’s duurzamer, ook als ze niet elektrisch zijn, omdat ze meerdere privéauto’s vervangen en vaak zuiniger zijn. Materiaal wordt zo effectiever gebruikt, omdat de gemiddelde privéauto 98% van de tijd stil staat. Tenslotte komt er in de straat meer ruimte vrij voor groen, speelplekken of andere voorzieningen dan parkeerplaatsen.

2. Hoe weet ik of deelvervoer iets voor mij is?

Er is een korte vragenlijst beschikbaar om vrijblijvend uit te vinden of deelvervoer voor u interessant zou zijn. 

3. Hoeveel extra deelauto's komen er?

Maximaal 60.

4. Hoe zijn de wijken van de extra deelauto's gekozen?

De voorgestelde plekken zijn zoveel mogelijk verspreid over Nijmegen om voor elke inwoner deelvervoer beschikbaar te maken. Daarnaast is rekening gehouden met de geschiktheid; hoe meer autobezit in een wijk, hoe interessanter deelauto’s kunnen zijn, ook juist in plaats van een tweede of derde auto. 

5. Waarom zijn extra deelauto's nodig?

Binnen de gemeentegrenzen is de ruimte beperkt en is die voor steeds meer nodig. Denk aan extra woningen, wat weer meer druk op de wegen en parkeerruimte geeft, maar ook ruimte voor klimaatadaptatie zoals groen, zodat regenwater goed weg kan of er schaduw op een plek komt. Dat betekent dat we allemaal slimmer moeten gaan reizen. Als we doorgaan met het huidige autogebruik, past dat simpelweg niet meer in Nijmegen. Een deelauto vervangt een aantal privéauto’s en speelt zo ruimte vrij. Deelauto’s dragen bovendien bij aan de klimaatdoelen.

6. Hoeveel behoefte is er aan meer deelauto's en hoe weten jullie dit?

De aanbieders van deelauto’s zien een groeiende behoefte aan deelauto’s. Zij meten dit via hun website en app. 

7. Wat wordt er met mijn reactie gedaan op de voorgestelde locaties voor deelauto's?

De verzamelde reacties worden gebruikt om definitieve plaatsen voor deelauto’s te bepalen in overleg met aanbieders van deelauto’s. 

8. Hoe kan ik reageren op een voorgestelde locatie?

Op de online kaart kunt u per voorgestelde plek een reactieformulier invullen. Daarop kunt u met “ja” reageren als u de voorgestelde plek geschikt vindt. Als u met “nee”  reageert dan ontvangen we graag de reden hiervoor en een omschrijving van een meer geschikte plek.

9. Kan ik ook voorstellen om een locatie die nu al gebruikt wordt te veranderen?

U kunt hier altijd op reageren, maar een plek die al in gebruik is wordt niet zomaar veranderd. Als hier gegronde redenen voor zijn dan horen we dat graag.

10. Kan ik ook een extra locatie in een andere wijk of in een voorgestelde wijk aanvragen? Hoe doe ik dat?

U kunt suggesties doen voor heel Nijmegen. Een reden voor de suggestie is dan wel nodig.

11. Wanneer komen de extra deelauto's?

Er zijn nog geen aanbieders voor deze locaties. Als een aanbieder zich meldt om meer deelauto’s te plaatsen, dan gaan we in gesprek over de plekken hiervoor. Daar kan dus een langere tijd overheen gaan. Als we weten dat mensen graag een deelauto willen, zal op die plek waarschijnlijk eerder een deelauto komen.

12. Bij welke aanbieders kan ik nu al deelauto's huren in Nijmegen?

Er zijn verschillende aanbieders in Nijmegen actief. Greenwheels heeft auto’s met een vaste parkeerplaats. MyWheels heeft zowel auto’s met een vaste parkeerplaats als auto’s die in een groter gebied kunnen worden teruggezet. Auto’s van Amber kunnen ook in andere steden neergezet worden. Daarnaast is er nog SnappCar, een platform om uw eigen auto op te delen.

13. Mag ik met mijn gewone auto ook op een parkeerplaats voor deelauto's parkeren?

Als dit een aangewezen parkeerplaats is voor een deelauto met een bord erbij waarop dit staat aangegeven, dan mag u hier niet met uw eigen auto staan.

14. Hoe hebben jullie onderzocht dat er voldoende parkeergelegenheid voor privé auto's blijft in de wijk? 

Parkeerdruk is één van de criteria die we hebben gebruikt. Tegelijkertijd geeft een deelauto juist verlichting van de parkeerdruk als het zorgt voor minder autobezit. In gebieden met veel parkeerdruk kijken we eerder naar deelauto’s die ergens in een gebied worden teruggezet dan deelauto’s met een vaste parkeerplaats, omdat er dan meer parkeerplaatsen beschikbaar zijn als de deelauto in gebruik is. Een andere optie om de parkeerdruk te verminderen is het invoeren van betaald parkeren.