Plannen Stadseiland - Rivierpark: Veur Lent en Hoge Bongerd

Met het project Ruimte voor de Waal (de aanleg van de Spiegelwaal) is centraal in de stad een bijzonder rivierpark ontstaan. Bij de aanleg was het idee dat er op een deel van het eiland (tegenover de bestaande gebouwen) woningen zouden komen. De grond op dat deel van het eiland is dan ook opgehoogd, zodat de bewoners ook bij hoog water droge voeten zouden houden. In het hele gebied (Veur Lent en Hoge Bongerd met de kade) waren in totaal 350 woningen gepland en een  aantal voorzieningen. Na het vragen van feedback aan Nijmegenaren (stadspeiling 2022) besloot de gemeenteraad om geen woningen te bouwen op het eiland. Er blijft wel ruimte voor 3 functies op het eiland.

Hieronder leest u waar wij mee bezig zijn in de Hoge Bongerd en in Veur Lent. 

Hoge Bongerd

Aan de noordkant van de Spiegelwaal (Hoge Bongerd en Lentse Warande) komen wel woningen, zoals eerder gepland. Aan de kade (de Lentse Warande)  is ook ruimte voor andere (commerciële) functies. Het stedenbouwkundig ontwerp hiervoor wordt uitgewerkt samen met de bewoners van het gebied.

Veur Lent

Op de 3,5 hectare waar eerder woningen gepland waren, ontstaat nu ruimte voor een andere invulling. In januari en februari 2024 waren er 2 bijeenkomsten waarbij bijna 100 mensen hebben nagedacht over de betekenis van Veur Lent. En over de toekomstige invulling van Veur Lent en de Lentse Warande. Uit deze bijeenkomsten komen de volgende wensen en ideeën voor het gebied: 

  • Weinig verkeer
  • Bomen tegen hittestress
  • Dagrecreatie en kleine evenementen (met aandacht voor overlast en geluid)
  • Lentse Warande: kleinschalig, levendig en groener
  • Aandacht voor dieren en planten
  • Bij verschillende plekken in het gebied, zoals bij het Masker en het gebied rondom de Waalbrug, passen andere functies. Bijvoorbeeld groen tegenover de woningen en evenementen aan de oost- en westkant
  • Soms kunnen ook verschillende voorzieningen zoals sport en horeca elkaar versterken

Veur Lent

Toen de gemeente eind 2020 wilde starten met het maken van plannen voor het gebied, bleek dat veel mensen in de stad het eiland graag wilden houden zoals het was. Daarom is op verzoek van de gemeenteraad in het voorjaar van 2022 een stadspeiling uitgezet. Hierin werd mensen gevraagd hun mening te geven over 4 mogelijke invullingen voor het gebied Veur Lent, verschillend van 0 tot 200/250 woningen. Meer informatie over het plan van aanpak voor de stadspeiling vindt u in het raadsvoorstel Ontwikkeling Stadseiland - Plan van aanpak stadspeiling.

Zo’n 7.000 Nijmegenaren kregen de peiling in de bus. Uiteindelijk hebben bijna 1.600 mensen de vragenlijst ingevuld. Uit de peiling kwam naar voren dat de variant met 0 woningen (de variant Waalpark) favoriet was bij Nijmegenaren. Op basis van de uitkomst heeft de gemeenteraad op 28 september 2022 besloten om terug te komen op hun eerdere besluit. Er komen nu geen nieuwe woningen op Veur Lent, maar het gebied wordt ingericht als een nieuw stadspark met horeca. Lees meer over het openbare besluit (7.1 op de agenda).

Hoge Bongerd

Voor de Hoge Bongerd is geen peiling gehouden. Hiervoor wordt een groen stedelijk woongebied met een kleine 250 woningen uitgewerkt. We willen hier de groene dorpsrand houden en waar het kan zelfs verbeteren. Wilt u meer weten over de Hoge Bongerd en de varianten van Veur Lent? Bekijk de 'Uitwerking varianten Palmbout Urban Landscapes (pdf, 33 MB)