Plannen Stadseiland

Het Stadseiland is een unieke plek in de stad die is ontstaan door de aanleg van de Spiegelwaal. Het bestaat uit 2 gebieden: Veur Lent en de Hoge Bongerd. Op deze pagina leest u er meer over.

Bij het maken van de plannen voor de dijkverlegging werd uitgegaan van bebouwing in de Hoge Bongerd en op het deel van Veur Lent waar nu ook al woningen staan. Dit gedeelte is bij de aanleg ook opgehoogd om ervoor te zorgen dat de toekomstige bewoners droge voeten zouden houden. 

Stadspeiling

Toen de gemeente eind 2020 wilde starten met het maken van plannen voor het gebied, bleek dat veel mensen in de stad het eiland graag wilden houden zoals het was. Daarom is op verzoek van de gemeenteraad in het voorjaar van 2022 een stadspeiling uitgezet. Hierin werd mensen gevraagd hun mening te geven over 4 mogelijke invullingen voor het gebied Veur Lent, verschillend van 0 tot 200/250 woningen. Meer informatie over het plan van aanpak voor de stadspeiling vindt u in het raadsvoorstel Ontwikkeling Stadseiland - Plan van aanpak stadspeiling.

Zo’n 7.000 Nijmegenaren kregen de peiling in de bus. Uiteindelijk hebben bijna 1.600 mensen de vragenlijst ingevuld. Uit de peiling kwam naar voren dat de variant met 0 woningen (de variant Waalpark) favoriet was bij Nijmegenaren. Op basis van de uitkomst heeft de gemeenteraad op 28 september 2022 besloten om terug te komen op hun eerdere besluit. Er komen nu geen nieuwe woningen op Veur Lent, maar het gebied wordt ingericht als een nieuw stadspark met horeca. Lees meer over het openbare besluit (7.1 op de agenda).

Hoge Bongerd

Voor de Hoge Bongerd is geen peiling gehouden. Hiervoor wordt een groen stedelijk woongebied met een kleine 250 woningen uitgewerkt. We willen hier de groene dorpsrand houden en waar het kan zelfs verbeteren. Wilt u meer weten over de Hoge Bongerd en de varianten van Veur Lent? Bekijk de 'Uitwerking varianten Palmbout Urban Landscapes (pdf, 33 MB)