Project Heijendaal

Nijmegen groeit. Daarvoor gaan we woningen bouwen en inzetten op extra banen. Daar is natuurlijk ruimte voor nodig. Die zoeken we bínnen onze gemeentegrenzen. Eén van de plekken waar we naar kijken is Heijendaal. Dat is het gebied waar de Radboud Universiteit (RU), Radboudumc en de Hogeschool van Arnhem Nijmegen (HAN) liggen, tussen de Sint Annastraat en de Heyendaalseweg. Aan de noordzijde ligt de spoorlijn Nijmegen-Venlo en station Nijmegen Heyendaal.

Ontwikkelingen Heijendaal

In het gebied Heijendaal en in de directe omgeving staat de komende jaren een hoop te gebeuren. Binnen het samenwerkingsverband Duurzaam Bereikbaar Heijendaal wordt gewerkt aan de duurzame bereikbaarheid van de campus. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Radboud Universiteit, het Radboudumc en de gemeente zijn aan de slag met de ontwikkelingen van het gebied. Station Nijmegen-Heyendaal wordt in 2024 veranderd tot een eigentijds station dat ook in de toekomst de alsmaar groeiende hoeveelheid reizigers kan verwerken. Ook wordt er gewerkt aan een verbetering  van de Maaslijn, de spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond.

Ook wordt ook gewerkt aan plannen in het gebied ten noorden van de spoorlijn, in Heijendaal – Galgenveld. In dit gebied gaat de GGD van de Groenewoudseweg verhuizen naar de locatie aan de Bellefroidstraat. Voor de locatie aan de Groenewoudseweg wil de studentenhuisvesting door de SSH& mogelijk maken.

Gebiedsvisie

Alle partijen op Campus Heijendaal (Radboud Universiteit, Radboudumc en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en de gemeente Nijmegen hebben afgesproken om samen te werken aan een gebiedsvisie voor Campus Heijendaal. We zien volop kansen om te werken aan een toekomstbestendige Campus Heijendaal waar stad en regio trots op zijn. De gebiedsvisie beschrijft de uitgangspunten en plannen voor de verdere ontwikkeling van het gebied op de middellange (2030) en lange termijn (2040). Zo willen we tot een gezamenlijk toekomstbeeld komen waarbij de ruimtelijke ontwikkelmogelijkheden van het gebied duidelijk zijn.

Planning/Proces

We zijn bezig met de uitwerking van de gebiedsvisie (een plan). Zodra het concept van de gebiedsvisie klaar is, dan gaan we weer in gesprek met de omwonenden en andere betrokkenen. 

  • In de zomer van 2022 zijn de inhoudelijke werkzaamheden voor de gebiedsvisie voor Campus Heijendaal gestart.
  • We organiseren in het tweede kwartaal van 2024 een bijeenkomst (laatste) over de conceptvisie die dan is uitgewerkt.
  • De 4 partijen hopen in het derder kwartaal van 2024 een gebiedsvisie op te leveren die voor besluitvorming aan college en raad kan worden voorgelegd. 

Participatie in nauwe afstemming met omwonenden

Op en rondom de campus Heijendaal spelen de komende jaren veel verschillende ontwikkelingen. Voor al deze plannen geldt dat ze verder uitgewerkt worden met omwonenden en andere belanghebbenden. We willen voorkomen dat de informatie voor de omgeving onoverzichtelijk wordt. Of dat verwarring ontstaat door de verschillende participatietrajecten, maar ook dat de plannen inhoudelijk niet goed op elkaar zijn afgestemd. Daarom hebben we een spiegelgroep opgericht die met een helikopterview het overzicht en de samenhang in de projecten en processen bekijkt. En signaleert waar het mis gaat of misschien mis gaat. Steeds vanuit de kijk van de bewoners en ondernemers in het gebied.

Op Mijn Wijkplan vindt u meer informatie over de verschillende projecten.

Meer informatie over de deelprojecten