Project Heijendaal

Nijmegen groeit. In de Omgevingsvisie staat dat we 10.000 woningen willen bouwen in Nijmegen en inzetten op 10.000 extra banen tot 2030. Daar is natuurlijk ruimte voor nodig. Die zoeken we bínnen onze gemeentegrenzen. Eén van de plekken waar we naar kijken is Heijendaal. Dat is het gebied waar de Radboud Universiteit (RU), Radboudumc en de Hogeschool van Arnhem Nijmegen (HAN) liggen, tussen de Sint Annastraat en de Heyendaalseweg. Aan de noordzijde ligt de spoorlijn Nijmegen-Venlo en station Nijmegen Heyendaal.

Ontwikkelingen Heijendaal

In het gebied Heijendaal en in de directe omgeving staat de komende jaren een hoop te gebeuren. Binnen het samenwerkingsverband Duurzaam Bereikbaar Heijendaal wordt gewerkt aan de duurzame bereikbaarheid van de campus. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Radboud Universiteit, het Radboudumc en de gemeente gaan aan de slag met een idee voor het gebied. Station Nijmegen-Heyendaal wordt veranderd tot een eigentijds station dat ook in de toekomst de alsmaar groeiende hoeveelheid reizigers kan verwerken. Ook wordt er gewerkt aan een verbetering  van de Maaslijn, de spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond.

Ook wordt ook gewerkt aan plannen in het gebied ten noorden van de spoorlijn, in Heijendaal – Galgenveld. In dit gebied gaat de GGD van de Groenewoudseweg verhuizen naar de locatie aan de Bellefroidstraat. Voor de locatie aan de Groenewoudseweg is de gemeente plannen aan het voorbereiden voor nieuwe bebouwing. De gemeente wil hier studentenhuisvesting door de SSH& mogelijk maken. Hiervoor is een bestemmingsplanprocedure nodig en moet er een koopovereenkomst worden gesloten met de SSH&. De gemeente heeft inmiddels bekend gemaakt dat ze deze locatie aan de SSH& willen verkopen. Zodra de koopovereenkomst is gesloten, wordt er gestart met de bestemmingsplanprocedure.

Gebiedsvisie

Alle partijen op Campus Heijendaal (Radboud Universiteit, Radboudumc en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en de gemeente Nijmegen hebben afgesproken om samen te werken aan een gebiedsvisie voor Campus Heijendaal. We zien volop kansen om te werken aan een toekomstbestendige Campus Heijendaal waar stad en regio trots op zijn. De gebiedsvisie beschrijft de uitgangspunten en plannen voor de verdere ontwikkeling van het gebied op de middellange (2030) en lange termijn (2040). Zo willen we tot een gezamenlijk toekomstbeeld komen waarbij de ruimtelijke ontwikkelmogelijkheden van het gebied duidelijk zijn.

Planning/Proces

In de zomer van 2022 zijn de inhoudelijke werkzaamheden voor de gebiedsvisie voor Campus Heijendaal gestart. De 4 partijen hopen om eind 2023 een gebiedsvisie op te leveren die voor besluitvorming aan college en raad kan worden voorgelegd. 

Participatie in nauwe afstemming met omwonenden

Op en rondom de campus Heijendaal spelen de komende jaren veel verschillende ontwikkelingen. Voor al deze plannen geldt dat ze verder uitgewerkt worden met omwonenden en andere belanghebbenden. We willen voorkomen dat de informatie voor de omgeving onoverzichtelijk wordt. Of dat verwarring ontstaat door de verschillende participatietrajecten, maar ook dat de plannen inhoudelijk niet goed op elkaar zijn afgestemd. Daarom willen we een spiegelgroep oprichten die met een helikopterview het overzicht en de samenhang in de projecten en processen bekijkt. En signaleert waar het mis gaat of misschien mis gaat. Steeds vanuit de kijk van de bewoners en ondernemers in het gebied.

Op Mijn Wijkplan vindt u meer informatie over de verschillende projecten.

Meer informatie over de deelprojecten