Regionale Energiestrategie (RES)

De regio Arnhem-Nijmegen moet op grote schaal duurzame energie op land opwekken, net als andere gebieden in Nederland. Hoe de regio dat wil aanpakken, is samen afgesproken in de regionale energiestrategie (RES 1.0). De projecten die in dit plan staan en binnen de Nijmeegse gemeentegrenzen vallen, zijn inmiddels al (bijna) klaar. Denk aan de wind- en zonneparken ten noorden van de Grift bij de A15 en op het ENGIE-terrein en het zonnepark langs de A73.

Bekijk de RES 1.0

Plannen

 • De volgende stap na de vaststelling van de RES 1.0 in 2021 voor gemeenten is het realiseren van de afspraken uit de RES 1.0 en het vertalen van de RES naar omgevingsbeleid. Daar is meer onderzoek voor nodig: een milieueffectrapportage (plan MER). Als met dit plan duidelijker is welke positieve en/of negatieve effecten er zijn, kan op basis daarvan uitgelegd worden waarom locaties voor duurzame-energie-opwek geschikt, geschikt te maken of ongeschikt zijn. Lees meer over planMer
 • De energietransitie is een grote opgave. Daarom is de RES een traject van meerdere jaren. We zijn in 2019 gestart met de RES 1.0. Deze is in 2021 vastgesteld en nu zijn we op weg naar de RES 2.0. Na de RES 2.0 volgt de RES 3.0, enzovoorts. Meer weten over de RES? Bekijk het op de website van de Groene Metropoolregio.  
 • De regio Arnhem-Nijmegen had al in 2013 een Routekaart Energietransitie opgesteld. Die is 6 maart 2018 geactualiseerd.
 • Op 18 december 2019 heeft de gemeenteraad de definitieve startnotitie, 2 oktober 2019 (pdf, 1.142 kB) vastgesteld. Overheden, bedrijven,  netbeheerders, maatschappelijke organisaties en inwoners werken samen aan de RES.  
 • Het college heeft in september 2020 het conceptbod van de RES-regio Arnhem Nijmegen vastgesteld.

Wat betekent de RES voor Nijmegen? 

De projecten die in RES 1.0 zijn opgenomen binnen onze gemeentegrenzen, zijn (bijna) klaar: de wind- en zonneparken ten noorden van de Grift bij de A15 en op het ENGIE-terrein en het zonnepark langs de A73. 

Wat staat er in de RES?

In de Regionale EnergieStrategie staat hoe de regio zoveel mogelijk energie kan besparen. En hoe (en waar) we energie kunnen halen uit duurzame, hernieuwbare energiebronnen. Bijvoorbeeld waar windmolens en velden met zonnepanelen kunnen komen. Ook onderzoeken we hoe we duurzame warmte naar de woonwijken kunnen brengen. De regio maakt in de strategie een afweging tussen ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijke acceptatie en betaalbaarheid. In de RES worden nog geen besluiten genomen. 

Samenwerking Regionale Energiestrategie

Alle gemeenten van de energieregio Arnhem-Nijmegen werken samen aan deze grote opgave. Dat doen we met andere partijen, zoals de provincie Gelderland, de andere regio’s in de provincie, de waterschappen, energienetwerkbedrijf Alliander, het bedrijfsleven, grondeigenaren en -beheerders, energiecoöperaties en inwoners. Op bijeenkomsten verkennen we de mogelijkheden en wensen. De Energieregio Arnhem-Nijmegen bestaat uit:

 • Doesburg
 • Rheden
 • Zevenaar
 • Duiven
 • Westervoort
 • Rozendaal
 • Renkum
 • Arnhem 
 • Lingewaard
 • Overbetuwe
 • Druten
 • Beuningen,
 • Berg en Dal
 • Heumen
 • Wijchen
 • Nijmegen
 • De provincie Gelderland
 • De waterschappen Rijn en IJssel, Rivierenland en Vallei en Veluwe