Toekomst van mobiliteit 2019-2030

De gemeente richt zich de komende jaren op het slimmer en doeltreffender gebruiken van bestaande verkeersnetwerken. We willen het gebruik van deelauto’s stimuleren en de fiets voor korte afstanden. Ook willen we meer aandacht voor voetgangers. En we gaan nieuwe technologie gebruiken om het verkeer zo slim mogelijk door of om de stad te leiden. Er komt extra aandacht voor duurzaam vervoer, verkeersveiligheid en mobiliteitsknooppunten.

Bekijk het ambitiedocument mobiliteit 2019-2030, agendapunt 3.1 in de openbare besluitenlijst van het college van B en W van 2 juli 2019.

Zie ook de website Duurzaam bereikbaar Heijendaal.