Winkelcentrum Dukenburg

Winkelcentrum Dukenburg kampt met leegstand. Dat komt onder meer doordat het winkelcentrum en de omgeving verouderd zijn, er te weinig verschillende winkels zijn, maar ook doordat steeds mensen online winkelen. Er komt daarom een plan om het winkelcentrum en het gebied eromheen aan te pakken.

Masterplan

Het toekomstplan (masterplan) wordt in samenwerking met de gemeente gemaakt door de eigenaren van het winkelcentrum. De eigenaren hebben daarvoor Gebiedsontwikkelaar BPD en Giesbers Ontwikkelen en Bouwen uit Wijchen ingehuurd. Zij maken het plan in overleg met alle eigenaren, winkeliers, bewoners en andere bij het gebied betrokken partijen. Ook onderzoeken zij of een grote verandering van het winkelcentrum en het omliggende gebied financieel haalbaar is.

Ambities gemeente

De gemeente heeft voor het gebied verschillende ambities (wensen), die in het masterplan meegenomen moeten worden. Bijvoorbeeld over het soort woningen dat er moet komen en voor wie, over de bereikbaarheid en over de toegankelijkheid van het gebied. Die staan in het ambitiedocument. Kunt u dit document niet lezen neem dan contact met ons op.

Informatieavond voor omwonenden

Op 10 december 2020 was er een digitale informatiebijeenkomst voor bewoners en ondernemers. Tijdens deze bijeenkomst werd meer verteld over het ambitiedocument en over het proces om te komen tot een masterplan. Bekijk de opname van de bijeenkomst.

Verbouwing

Op korte termijn gebeurt er ook al het nodige om Winkelcentrum Dukenburg te verbeteren. Gelijk met het opstellen van het masterplan wordt het winkelcentrum ingrijpend verbouwd. De eigenaren hebben ruim 3 miljoen euro geïnvesteerd in een grondige opknapbeurt van de passages zoals die nu zijn.

De gemeente Nijmegen heeft 2,6 miljoen euro gekregen van het rijk voor de bouw van 500 woningen rond Winkelcentrum Dukenburg. De bijdrage is ook nodig voor de noodzakelijke aanpassingen van de openbare ruimte in het gebied. Meer informatie over deze plannen leest u in dit nieuwsbericht