Zorgwoningen

De gemeente Nijmegen wil zorgwoningen (ook bekend als Skaeve Huse) bouwen aan de Stationsstraat in Nijmegen-Noord en de Stadbroekseweg in Dukenburg. Zorgwoningen zijn eenvoudige huizen met alleen de meest noodzakelijke functies. Bewoners van de zorgwoningen zijn mensen die vaak al lang dakloos zijn omdat andere mogelijkheden van onderdak niet werkten. Zij krijgen behandeling en woonbegeleiding ter plekke van IrisZorg (instelling voor verslavingszorg), RIBW (regionale instelling voor begeleid wonen), de GGD en Leger des Heils.

Nijmegen-Noord

De locatie voor de zorgwoningen aan de Stationsstraat in Nijmegen- Noord is bedoeld voor 5 zorgwoningen en een ruimte voor begeleiders voor maximaal 10 jaar. Op 20 juni 2019 heeft de gemeente Nijmegen een aanvraag omgevingsvergunning voor dit plan bij de ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen) gedaan. De ODRN heeft op 16 september 2019 de vergunning verleend. In de bezwaarperiode zijn een aantal bezwaren tegen deze vergunning ingediend. De bezwaren worden beoordeeld door de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Nijmegen.

Dukenburg

Aan de Stadbroekseweg in Dukenburg staan 8 zorgwoningen. In april 2022 zijn de eerste bewoners hier gaan wonen. 

Buurtbeheerplan

Het Buurtbeheerplan voor de zorgwoningen is vernieuwd. Gemeente Nijmegen heeft dit nieuwe plan samen met omwonenden, zorginstellingen, politie en woningcorporatie gemaakt. In het Buurtbeheerplan zorgwoningen Weezenhof staat onder andere voor wie de woningen bedoeld zijn, wat de buurtbeheergroep doet en de contactgegevens voor als er vragen of meldingen zijn. Heeft u vragen of opmerkingen? Mail naar zorgwoningen@nijmegen.nl.

Veelgestelde vragen

Lees de veelgestelde vragen.