Zorgwoningen

Ook in de gemeente Nijmegen is er behoefte aan zorgwoningen (ook bekend als Skaeve Huse). Zorgwoningen zijn eenvoudige huizen met alleen de meest noodzakelijke functies. Bewoners van de zorgwoningen zijn mensen die vaak al lang dakloos zijn omdat andere mogelijkheden van onderdak niet werkten. Zij krijgen behandeling en woonbegeleiding ter plekke van IrisZorg (instelling voor verslavingszorg), RIBW (regionale instelling voor begeleid wonen) en Leger des Heils.

Dukenburg

Aan de Stadbroekseweg in Dukenburg (Weezenhof) staan 8 zorgwoningen en 1 begeleidersunit. In april 2022 zijn de eerste bewoners hier gaan wonen. 

Buurtbeheerplan zorgwoningen Stadbroekseweg

Gemeente Nijmegen, heeft samen met omwonenden, zorginstellingen, politie en woningcorporatie een buurtbeheerplan gemaakt. In het Buurtbeheerplan zorgwoningen Weezenhof staat onder andere voor wie de woningen bedoeld zijn, wat de buurtbeheergroep doet en de contactgegevens voor als er vragen of meldingen zijn. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar zorgwoningen@nijmegen.nl

Nijmegen-Noord

Aan de Stationsstraat in Nijmegen- Noord wil de gemeente Nijmegen voor maximaal 10 jaar 5 zorgwoningen en een ruimte voor begeleiders bouwen. Op 20 juni 2019 heeft de gemeente een aanvraag omgevingsvergunning voor dit plan bij de ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen) gedaan. De ODRN heeft op 16 september 2019 de vergunning verleend. Tegen deze vergunning loopt een juridische procedure bij de Raad van State. Wij wachten de uitspraak van de Raad van State af, voor wij verder gaan. De uitspraak wordt in het najaar van 2024 verwacht.

Veelgestelde vragen

Lees de veelgestelde vragen.