Declaraties college van burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders maken verschillende kosten voor hun werk. Deze bestuurskosten kunnen zij declareren. Voorbeelden hiervan zijn reiskosten, hotelkosten, zakelijke lunches en diners.
De vergoeding per kilometer bij zakelijk gebruik van een privéauto is € 0,28/km.

Er zijn geen declaraties uitbetaald aan burgemeester Bruls in 2021.

Er zijn geen declaraties uitbetaald aan wethouder Tiemens in 2021.

Wethouder Esselbrugge kreeg onderstaande declaraties uitbetaald in 2021. 

OmschrijvingNadere omschrijvingBedrag
Declaratie zakelijke km gebruik privé autoPeriode€/p/kmkm
6-1-2020 t/m 10-12-20200,281.410,78€ 395,02
Totaal€ 395,02

 

Er zijn geen declaraties uitbetaald aan wethouder Molenaar in 2021.

Er zijn geen declaraties uitbetaald aan wethouder Velthuis in 2021.

Er zijn geen declaraties uitbetaald aan wethouder Vergunst in 2021. 

Er zijn geen declaraties uitbetaald aan wethouder Visser in 2021.

Er zijn geen declaraties uitbetaald aan wethouder Wijnia in 2021.