Over Power2Nijmegen

Power2Nijmegen biedt een podium aan bedrijven en organisaties die al mooie stappen maken in de energietransitie. Dit gebeurt via de social mediakanalen, nieuwsbrieven en de halfjaarlijkse bijeenkomsten van Power2Nijmegen. Daarnaast kan een bedrijf of organisatie met een passend idee voor een onderzoek of project gericht op energiebesparing en duurzame energieopwekking gebruik maken van het Power2Nijmegen Aanjaagfonds Energietransitie voor bedrijven.