Subsidies & hulp

Aanjaagfonds Energietransitie

Heeft u met uw bedrijf of organisatie ideeën om andere bedrijven en organisaties te helpen bij de energietransitie? Dan kunt u misschien gebruik maken van het ‘Aanjaagfonds Energietransitie’. Dit kan gaan om (voorbeeld)projecten maar ook om onderzoeken of communicatie-activiteiten die Nijmegen helpen om in 2045 energieneutraal te zijn. Power2Nijmegen bepaalt met een adviesgesprek of u voor uw idee een aanvraag kunt indienen. 
Meer weten over subsidies, vakspecialisten en stappen die u kunt zetten om te verduurzamen? Kijk op ons energieloket nijmegen.nl/energieloket-zakelijk

Subsidies innovatie bedrijfsleven

Voor innovaties in de energie- en milieutechnologiesector kunt u terecht bij Stichting Kiemt of het Regionaal Centrum voor Technologie. Het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) financiert innovatieve energieprojecten van Gelderse mkb-bedrijven. Oost.nl is fondsmanager van IEG

ISDE breidt uit met meer duurzame energieopties

U kunt met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers uw gebouw of te verhuren woning verduurzamen. Zakelijke gebruikers zijn bedrijven, woningcorporaties, verenigingen, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), overheden en particuliere verhuurders. Voor deze doelgroep is er subsidie beschikbaar voor een warmtepomp en een zonneboiler. VvE’s kunnen voor een appartementengebouw naast een warmtepomp en zonneboiler ook subsidie krijgen voor een centrale aansluiting op een warmtenet. Voor bedrijven is daarnaast tot en met 31 december 2023 subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Subsidie aanvragen voor duurzame projecten vanuit SDE++

Gaat u hernieuwbare (duurzame) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). 
Met deze regeling helpen we bedrijven en (non-) profitinstellingen bij het verminderen van de CO2-uitstoot.  
Bedrijven en (non-profit)instellingen kunnen nu ook voor een aantal nieuwe categorieën subsidie aanvragen, zoals voor projecten met waterstof gekoppeld aan een wind- of zonnepark.