Afval

Afval scheiden, ophalen en wegbrengen

Dar haalt de meeste soorten afval gescheiden op

Ontheffing belasting bedrijfsafval

Dar-afvalzakken, kosten en ontheffing reinigingsrecht

Afvalstoffenheffing

Heffing voor inzamelen en verwerken van afval. U kunt kwijtschelding aanvragen

Nee/ja sticker

Aanvraag sticker voor minder reclamefolders en/of wijkbladen

Bladkorven

Locaties van bladkorven, Dar leegt de volle bladkorven