Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing betaalt u via de groene en rode huisvuilzak, u ontvangt geen aparte aanslag.

 • Afval dat te groot of te zwaar is voor de groene afvalzak:
  • Biedt u aan bij de milieustraat van Dar, Kanaalstraat 104
   of
  • U maakt een afspraak met Dar voor het ophalen van grofvuil bij u thuis
 • Op de website van Dar leest u meer over het aanbieden en inzamelen van afval 
 • Bedrijven kunnen afval laten ophalen door een particuliere afvalinzamelaar. Maakt uw bedrijf gebruik van de gemeentelijke groene huisvuilzakken, dan betaalt u reinigingsrecht voor bedrijfsafval
 • Meer informatie: wet milieubeheer 
 • Groene huisvuilzak: € 0,93
 • Rode (kleine) huisvuilzak: € 0,62