Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing betaalt u via de groene en rode huisvuilzak of door gebruik van een ondergrondse container.

 • Voor een aantal woningen zijn ondergrondse containers beschikbaar voor restafval. Als u een ondergrondse container heeft, gebruikt u geen groene of rode huisvuilzak. U betaalt per keer dat u de container gebruikt. U ontvangt een aanslag Afvalstoffenheffing op basis van het aantal stortingen voor uw woning. Wilt u een uitgebreider overzicht van uw stortingen, mail dan belastingen@nijmegen.nl
 • Afval dat te groot of te zwaar is voor de groene afvalzak:
  • Biedt u aan bij de milieustraat van Dar, Kanaalstraat 104
   of
  • U maakt een afspraak met Dar voor het ophalen van grofvuil bij u thuis
 • Op de website van Dar leest u meer over het aanbieden en inzamelen van afval 
 • Bedrijven kunnen afval laten ophalen door een particuliere afvalinzamelaar. Maakt uw bedrijf gebruik van de gemeentelijke groene huisvuilzakken, dan betaalt u reinigingsrecht voor bedrijfsafval
 • Meer informatie: wet milieubeheer 
 • Groene huisvuilzak: € 1,09
 • Rode (kleine) huisvuilzak: € 0,69
 • Gebruik ondergrondse container: € 1,09 per keer