Veranderingen aanbiedregels bedrijfsafval

Er gelden nieuwe regels voor bedrijfsafval. Op deze pagina leest u meer over de veranderingen.

Waarom nieuwe regels?

Het komt steeds vaker voor dat bedrijfsafval te vroeg en niet op juiste wijze wordt buiten gezet. Het opslaan van bedrijfsafval op straat leidt tot steeds meer klachten. De gemeente heeft de regels aangepast om de aantrekkelijkheid van de binnenstad voor winkelend publiek en de leefbaarheid te verbeteren.

Nieuwe aanbiedregels bedrijfsafval

 1. Het opslaan van containers en/of zakken op straat is niet meer toegestaan. Voor dit containerverbod geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2024
 2. Bedrijfsafval mag vanaf 1 januari 2024 alleen op de dag van inzameling op straat staan
 3. Containers zijn voorzien van een adressticker zodat duidelijk is wie de container aanbiedt
 4. Papier en karton; in een container óf gebundeld in dozen of dichtgeknoopt om verwaaien te voorkomen

Aanvullend voor de binnenstad

 1. In 2024 kunnen ondernemers die een contract hebben met een commerciële afvalinzamelaar gebruik maken van de ondergrondse containers voor restafval. De gemeente is met de commerciële afvalinzamelaars die actief zijn in de binnenstad, in gesprek over de voorwaarden voor het openstellen van de ondergrondse restafvalcontainers vanaf 2024. Zodra hier meer informatie over bekend is ontvangt u bericht van uw inzamelaar. Voor ondernemers die Reinigingsrecht betalen (en hun restafval in de ondergrondse container aanbieden) is dit reeds het geval.
 2. Vanaf 1 januari 2024 gelden er venstertijden. Dit is een tijdslot waarin het bedrijfsafval buiten mag worden aangeboden aan de inzamelaar.

De venstertijden zijn:

 • maandag tot en met zaterdag: 07.00 tot 12.00 uur 
 • zondag: 07.00 tot 13.00 uur

Ondernemers in het voetgangersgebied mogen ook op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag tussen  18.00 en 23.00 uur hun afval aanbieden. Het afval moet dan wel opgehaald worden door een inzamelaar in een elektrisch, CNG, LNG (groengas) of waterstof aangedreven voertuig.

 

Hoe moet ik vanaf 1 januari 2024 bedrijfsafval aan mijn commerciële afvalinzamelaar aanbieden?

 • In zakken of rolcontainer(s) op straat op de dag van inzameling. In de binnenstad gelden hiervoor ook venstertijden. Alle containers moeten zijn voorzien van een adressticker zodat duidelijk is wie de container aanbiedt
 • In de binnenstad kan bedrijfsafval buiten de venstertijden alleen direct ‘aan de deur’ worden overgedragen aan de commerciële inzamelaar
 • Papier en karton moet in een container óf gebundeld in dozen of dichtgeknoopt worden aangeboden om verwaaien te voorkomen 

Waarom komen er venstertijden voor het aanbieden en inzamelen van bedrijfsafval in de binnenstad?

Met het instellen van venstertijden voor het aanbieden en inzamelen van bedrijfsafval, voorkomen we dat afval te lang op straat staat en voor overlast zorgt. De venstertijden zijn nog niet vastgesteld. 

Wanneer gaan de regels in?

Het containerverbod en de regels over het bewaren en aanbieden van bedrijfsafval zijn al van kracht. Tot 1 januari 2024 geldt er een overgangstermijn. In het geval van overlast zal de gemeente hierop handhaven.