Inzien van bouw- en sloopplannen

Elke week publiceert de gemeente aangevraagde, verleende of geweigerde omgevingsvergunningen. Onder een omgevingsvergunning vallen verschillende vergunningen. Ook bouw- en sloopvergunningen. Alle omgevingsvergunningen kunt u inzien via het Gemeenteblad op overheid.nl. De nieuwe staan bovenaan.

overheid.nl

Wat u moet weten

  • Tegen de besluiten over verleende of geweigerde vergunningen kunt u bezwaar maken
  • In het digitaal gebouwendossier vindt u aanvragen en bouwtekeningen van bestaande gebouwen in de gemeente Nijmegen