Kamers verhuren

Heeft u een woning die u wilt gebruiken voor het verhuren van kamers? U heeft geen vergunning nodig als u hospita bent. Controleer wel de regels.

Soms heeft u een of meer vergunningen nodig: een omzettingsvergunning en/of een omgevingsvergunning.

Hospita

Als hospita verhuurt u kamers en woont u zelf ook in het huis. U heeft geen vergunning nodig als hospita als alle volgende regels voor u gelden:

 • U bent voor 100% economisch en juridisch eigenaar van de woning
 • U woont zelf in de woning
 • U gebruikt minimaal 50% van deze woning voor uw eigen huishouden
 • U verhuurt maximaal 2 onzelfstandige woonruimten, aan maximaal 2 personen
 • De onzelfstandige woonruimten hebben geen eigen voorzieningen zoals een badkamer, keuken of toilet

Heeft u interesse om host (hospita of hospes) te worden en tijdelijk een kamer te verhuren? Dan kunt u bijvoorbeeld terecht bij Hospi Housing. Hospi Housing is een platform dat vraag en aanbod koppelt en verhuurders begeleidt bij het tijdelijk verhuren van een kamer in huis. Hospi Housing heeft een netwerk van hosts, gastgezinnen en kamerzoekers. Aanmelden is gratis.

Woonverenigingen

Woonverenigingen hebben geen omzettingsvergunning nodig als ze voldoen aan de definitie voor woonverenigingen uit de Huisvestingsverordening van de gemeente Nijmegen (zie Artikel 1 begripsbepalingen).

Heb ik een vergunning nodig?

WOZ-waarde woningAantal te verhuren kamers of woonruimtesSoort vergunningUitleg
Tot en met € 220.000,-

-

Verhuur niet mogelijk-
Vanaf €220.000,- tot en met € 350.000,-Maximaal 2Geen vergunning nodigOp elke kamer mag maar 1 persoon wonen. Of het gaat om personen met een duurzame relatie
Vanaf €220.000,- tot en met € 350.000,-3 of meer kamers of onzelfstandige woonruimtesOmzettingsvergunning en omgevingsvergunning. Bij meer dan 5 kamers ook een melding brandveilig gebruik Een onzelfstandige woonruimte is afhankelijk van een of meer gedeelde voorzieningen buiten die woonruimte. Denk hierbij aan een toilet, badkamer en keuken
Vanaf € 350.000,-Maximaal 2Geen vergunning nodigOp elke kamer mag maar 1 persoon wonen. Of het gaat om personen met een duurzame relatie
Vanaf € 350.000,-3 of meer kamers of onzelfstandige woonruimtesOmgevingsvergunning. Bij meer dan 5 kamers ook een melding brandveilig gebruikEen onzelfstandige woonruimte is afhankelijk van een of meer gedeelde voorzieningen buiten die woonruimte. Denk hierbij aan een toilet, badkamer en keuken

Als u gaat verbouwen

Misschien heeft u dan ook een omgevingsvergunning nodig. Controleer dit met de vergunningscheck.  

Planschadeovereenkomst

Voordat een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor kamerverhuur wordt behandeld, moet u een planschadeovereenkomst ondertekenen. Zo kan eventuele planschade op u verhaald worden. Planschade kan ontstaan als woningen in de buurt minder waard worden door de gebruikswijziging.

Vergunning aanvragen

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) behandelt uw aanvraag. Binnen 8 weken neemt de ODRN een besluit. De ODRN kan deze periode 1 keer verlengen met 6 weken.

Aanvragen

Meesturen

Als u een aanvraag voor een vergunning doet, stuurt u het volgende mee: 

 • als u eigenaar bent van het gebouw: kopie eigendomsbewijs. Of een voorlopige koopakte en machtiging van de eigenaar op dit moment
 •  als u níet de eigenaar bent: machtiging  van de eigenaar van de woning
 • plattegrond van de woning zoals die nu is, met daarop alle voorzieningen:
  • kamers met nummers
  • toiletten
  • douches
  • keukens
  • fietsenstalling
  • berging voor afval

Als u gaat verbouwen: plattegrond van de woning na verbouwing, met daarop alle voorzieningen:

 • kamers met nummers
 • toiletten
 • douches
 • keukens
 • fietsenstalling
 • berging voor afval
 • akoestisch onderzoek
 • foto’s of tekeningen van de berging voor afval
 • kopie huishoudelijk regelement
 • kopie huurovereenkomsten (als u deze al heeft)
 • foto’s of tekeningen van de fietsenstalling

Als er parkeerplaatsen nodig zijn:

 • tekening op schaal 1:100 voor parkeerplaatsen op het eigen terrein
 • parkeerbalansrapport als de parkeerplaatsen niet op eigen terrein kunnen komen

Kosten

Een omzettingsvergunning kost € 1.241,80.

Een omgevingsvergunning voor kamerverhuur kost tenminste € 240,95. De kosten hangen af van alle bouwkosten, daarom moet u misschien meer betalen.

Alle regels voor kamerverhuur