Omgevingsvergunning, conceptaanvraag

Wilt u van tevoren weten of u kans maakt op een omgevingsvergunning voor (ver)bouwplannen? Dien een conceptaanvraag in. Deze aanvraag wordt behandeld door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).

Aanvragen

Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

 • Bekijk in het overzicht (pdf, 32 kB) welke gegevens u moet opsturen.
 • Stuur bijbehorende stukken (bijv. bouwtekeningen) zoveel mogelijk met de digitale aanvraag mee
 • Stuurt u bijbehorende stukken niet digitaal, maar per gewone post?
  Wacht daar dan mee totdat u een ontvangstbevestiging van uw digitale conceptaanvraag heeft ontvangen. In de ontvangstbevestiging staat waar u de stukken heen moet sturen en het zaaknummer. Vermeld dit nummer bij alle correspondentie.

De ODRN toetst de conceptaanvraag aan de wettelijke voorschriften en aan het gemeentelijk beleid. Zo wordt duidelijk of het plan:

 • Haalbaar is: u heeft dan een grote kans om een omgevingsvergunning te krijgen
  of
 • Haken en ogen bevat: het plan is niet mogelijk is of er zijn aanpassingen nodig
 • In het digitaal gebouwendossier vindt u aanvragen en bouwtekeningen van bestaande gebouwen in de gemeente Nijmegen

Archeologisch onderzoek

In sommige delen van Nijmegen moet er verplicht archeologisch onderzoek plaatsvinden voor uw bouw- of sloopplannen. Het is daarom verstandig om uw plannen voor te leggen aan Archeologie gemeente Nijmegen voor u een omgevingsvergunning aanvraagt.

Kosten conceptaanvraag omgevingsvergunning
ToetsPrijs
Planologische toets€ 76,30
Welstandstoets€ 76,30
Uitgebreide bouwplantoets€ 174,53
Beperkte stedenbouwkundige toets€ 288,28
Uitgebreide stedenbouwkundige toets€ 576,53
Toetsing van andere plannen (geen bouwplannen)€ 76,30
Milieutoetsgratis
 • Blijkt uit de toetsing van uw conceptaanvraag dat u geen omgevingsvergunning hoeft aan te vragen? Dan hoeft u geen kosten voor de toets te betalen
 • Is naar aanleiding van de toetsing van de conceptaanvraag een aanpassing van uw plan noodzakelijk? En wilt u het aangepaste plan laten toetsen? Dan betaalt u opnieuw leges. Hiervoor geldt dan wel een lager tarief. Zie de legesverordening artikelen 2.1.1 t/m 2.1.9

Aanvullingen en aanpassingen dient u in via de website