Meld & Herstel

Is er iets kapot in uw buurt, ligt er afval of heeft u overlast? Meld het ons met het online formulier. Of gebruik de Meld & Herstelapp.

Melden via website

Wat u kunt melden

Bijvoorbeeld:

 • Slecht wegdek of losliggende stoeptegel
 • Kapotte straatverlichting of verkeerslichten
 • Rondslingerend afval, graffiti, volle containers, vervuiling of hondenpoep
 • Kapot verkeersbord, vernieling van straatmeubilair of scheefstaand paaltje
 • Probleem met kruispunt/verkeerssituatie
 • Onkruid, wildgroei, maaien, uitstekende wortels of problemen met struiken, gras of bomen
 • Blauwalg
 • Kapotte speeltoestellen
 • Verzakte putdeksels of verstopt riool in de grond van de gemeente
 • Fiets- en autowrakken, geparkeerde aanhangers of grote voertuigen
 • Overlast door bedrijven zoals geluid of lawaai, geur of stank
 • Overlast door personen (bijvoorbeeld gedrag)
 • Overlast door ongedierte, bijvoorbeeld de eikenprocessierups
 • Overlast kamerverhuur (verkamerd pand)
 • Gladheid en zoutbakken

Overlast door vuurwerk

Ook overlast door vuurwerk meldt u via de Meld & Herstel app of deze website. Melden via de site kan anoniem (zonder uw contactgegevens achter te laten).

Uw melding is belangrijk. Wij brengen alle meldingen in kaart. Zo krijgen de gemeente en politie een goed beeld van plekken waar veel overlast is. Onze handhavers gaan daar dan vaker langs en kijken in overleg met bijvoorbeeld jongerenwerkers en de politie hoe de overlast aangepakt kan worden.  Wij kunnen alleen een bekeuring geven (of jongeren verwijzen naar Bureau Halt) als we iemand aantreffen die op dat moment vuurwerk afsteekt.

Ziet u een situatie met direct gevaar, gewonden of handel in illegaal vuurwerk? Bel dan meteen 1-1-2.

Ondermijnende criminaliteit

Soms merkt u in uw buurt iets op, waarbij u het gevoel heeft dat er iets niet klopt. Bijvoorbeeld een woning waar alleen ’s nachts beweging is, een loods waar (opeens) bewaking is of vreemde activiteiten rond een huis. Het kan zijn dat er hier sprake is van ondermijnende criminaliteit. Zoals hennep (wiet) kweken, een druglaboratorium, drugshandel, mensenhandel of witwassen van crimineel geld. Meld het bij de politie of Meld Misdaad Anoniem. Zo houden we samen uw buurt veilig.

Wat u niet kunt melden

 • Overlast van bomen van anderen
  Dit is een privaatrechtelijke kwestie die u zelf met uw buren moet oplossen (meer informatie: bomenstichting.nl). De gemeente kan hier niets aan doen. U kunt gebruik maken van rechtsbijstand of buurtbemiddeling
   
 • Achterpaden/brandpaden (bijv. meldingen over groen, bestrating, schuttingen)
  Deze grond is bijna altijd eigendom van een particuliere woningeigenaar of woningbouwvereniging (huurwoningen). U zoekt zelf met hen naar een oplossing, de gemeente kan hiermee niet helpen
   
 • Verstopt riool op eigen grond
  U lost als woningeigenaar zelf problemen op met de riolering op eigen grond. Huurt u een woning, neem dan contact op met de verhuurder. U kunt controleren waar het probleem zich voordoet bij rioolverstopping

Zo werkt het 

Wij bekijken uw melding via app en formulier tijdens kantooruren. Ernstige en dringende problemen herstellen we snel. U ontvangt binnen 5 werkdagen informatie over de behandeling van uw melding. 

Melden via Meld & Herstelapp

Spoed

Ziet u iets dat snel opgelost moet worden, bijvoorbeeld omdat het een gevaarlijke situatie is en dit echt niet tot de volgende dag kan wachten? Bel dan telefoonnummer 14 024. Als uw melding niet kan wachten tot de volgende werkdag, kunt u 14 024 ook 's avonds en in het weekend bellen.

Misschien heeft u overlast door bedrijven zoals geluid of lawaai, geur of stank. Heeft het haast? Maak een spoedmelding bij Milieuklacht Gelderland