Vuurwerk afsteken

Het is het hele jaar verboden vuurwerk af te steken in Nijmegen. Ook tijdens de jaarwisseling. Fop- en schertsvuurwerk (categorie F1) afsteken mag, tenzij het overlast veroorzaakt voor de leefomgeving.

Overlast van vuurwerk kunt u melden bij de gemeente via Meld&Herstel. Bij direct gevaar bel de politie: 112. Wij kunnen niet altijd direct op een melding afgaan. De meldingen worden vooral gebruikt om te weten op welke locaties de meeste overlast is. Op die locaties surveilleren onze toezichthouders vaker.

Overlast melden

Overlast melden

Nijmeegs vuurwerkverbod jaarwisseling

  • In september 2020 heeft de gemeente Nijmegen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen dat het afsteken van vuurwerk in Nijmegen het hele jaar door voor iedereen  verboden is.  De APV staat op de website Overheid.nl
  • Iedereen vanaf 12 jaar mag kindervuurwerk uit de categorie F1 (ook wel fop- en schertsvuurwerk genoemd, zoals sterretjes, grondbloemen, Bengaals vuur, knalerwten, trekrotjes) afsteken. Dit mag alleen als de leefomgeving er geen last van heeft. 
  • Vuurwerk uit categorie F2 en F3 is verboden.
  • Op de verpakking kunt u zien om wat voor soort vuurwerk het gaat. 
  • Als u tijdens de jaarwisseling professioneel vuurwerk wilt laten afsteken via een bedrijf, zoals een vuurwerkshow, dan moet dat bedrijf daarvoor een vergunning aanvragen.

Vergunning voor vuurwerk afsteken door bedrijf

  • Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van de provincie Gelderland
  • Ook kan een vergunning van de gemeente nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een evenementenvergunning voor een vuurwerkshow.
  • Bij de beoordeling van een vergunningaanvraag wordt rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen.