Vuurwerk afsteken

Het is het hele jaar verboden vuurwerk af te steken in Nijmegen. Ook tijdens Oud en Nieuw. Fop- en schertsvuurwerk (type F1) afsteken mag, als het geen overlast veroorzaakt voor de omgeving.

Overlast van vuurwerk kunt u melden bij de gemeente via Meld & Herstel. Bij direct gevaar bel de politie: 112. Wij kunnen niet altijd direct naar een melding gaan. De meldingen worden vooral gebruikt om te weten op welke plekken de meeste overlast is. Op die plekken controleren onze toezichthouders vaker.

Overlast melden

Nijmeegs vuurwerkverbod jaarwisseling

  • Vuurwerk afsteken is in Nijmegen het hele jaar door verboden. In Nijmegen mag je dus ook geen vuurwerk afsteken tijdens Oud en Nieuw, op tijden waarop het volgens de landelijke regels in sommige andere gemeenten wél mag. Dit staat in het lokale vuurwerkverbod dat de gemeente Nijmegen sinds september 2020 in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) heeft opgenomen. 
  • Iedereen vanaf 12 jaar mag kindervuurwerk afsteken van type F1 (ook wel fop- en schertsvuurwerk genoemd, zoals sterretjes, Bengaals vuur, knalerwten, trekrotjes). Dit mag alleen als mensen en dieren in de buurt er geen last van hebben. Op de verpakking kunt u zien om wat voor soort vuurwerk het gaat
  • Als u tijdens de jaarwisseling professioneel vuurwerk wilt laten afsteken via een bedrijf, zoals een vuurwerkshow, dan moet dat bedrijf daarvoor een vergunning aanvragen
  • De boete voor het illegaal afsteken van vuurwerk is minimaal € 250,-. Jongeren onder 18 jaar kunnen een verwijzing naar bureau Halt krijgen, en volwassenen kunnen een aantekening op het strafblad krijgen.

Vergunning voor vuurwerk afsteken door bedrijf