Overlast van dieren melden

Als stad worden we steeds groener. Daardoor komt de natuur soms wel erg dichtbij. Ervaart u overlast van bijvoorbeeld muizen, ratten, steenmarters of ganzen? Neem dan contact op met DAR of maak een melding via Meld & Herstel: een formulier of via de app.

Melding via DAR

Melding via DAR

Melding via Meld & Herstel 

Door de meldingen weten wij waar er overlast is en hoeveel mensen hier last van hebben. Daarna bekijken wij welke eventuele oplossingen er zijn. Het betekent dus niet dat als u een melding doet wij dit oplossen of hier meteen iets mee doen. 

Steenmarters en vleermuizen

  • Naast dat deze dieren beschermd zijn, zijn ze ook super nuttig. Zo is de steenmarter een uitstekende rattenbestrijder en jaagt de vleermuis op diverse insectensoorten, waaronder muggen
  • Ervaart u overlast van steenmarters of vleermuizen in of in de buurt uw woning? Laat ze in eerste instantie met rust en doe niks
  • Geef een melding door via het Meld & Herstel formulier of via de Meld&Herstel app
  • Meer informatie over vleermuizen? Kijk op www.Vleermuis.net 

Ganzen

Nederland is een ganzenland. U komt ze vooral in en rondom waterrijke gebieden met uitgestrekte graslanden, waar ze zich voeden met gras en andere plantdelen. Hierdoor voorkomen ganzen dat open (water)vlaktes dichtgroeien, waardoor gebieden geschikt blijven voor andere plant- en diersoorten. Sommige soorten zorgen voor overlast. Hier gaat het vooral om luid ganzengekwaak, uitwerpselen en stoer gedrag van ganzen die in de wijken komen.  

Meld overlast het via het Meld & Herstel formulier of via de Meld & Herstel app. 

Bevers

  • Bevers zijn mooie, bijzondere dieren. Bovendien zijn ze landelijk beschermd. We mogen trots zijn dat de Bever in Nijmegen voorkomt. Het kan gebeuren dat ze aan bomen langs wegen of paden knagen, of zelfs in uw tuin zitten
  • Meld overlast via het Meld & Herstel formulier of de Meld & Herstel app
  • Kijk voor meer informatie op de website van Kenniscentrum Bever

Bijen, hommels en wespen

  • Bijen en hommels zijn beschermde, maar ook nuttige diersoorten en worden daarom niet bestreden.
  • Bel de imker voor advies als u last heeft van een bijenzwerm in uw tuin. U vindt een overzicht op nijmegen.bijenhouders.nl
  • Wespen in of rond uw woning regelt u zelf. Neem contact op met een ongediertebestrijdingsbedrijf. Gaat het om een wespennest of bijennest in een openbaar gebouw of in de openbare ruimte? Maak dan een melding via het Meld & Herstel formulier of via de Meld & Herstel app