Parkeerboete en verkeersboete

Er zijn 2 soorten boetes: parkeerboete (naheffingsaanslag parkeerbelasting) en verkeersboete. Op het briefje op uw voorruit staat welke boete u heeft gekregen. Een parkeerboete (naheffingsaanslag) betaalt u aan de gemeente. Een verkeersboete betaalt u aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Parkeerboete

  • Dit is een boete voor te weinig of niet betalen in een gebied met betaald parkeren
  • De boete heet naheffingsaanslag parkeerbelasting en kost € 75,- plus de kosten van 1 uur parkeren
  • U krijgt de brief over deze boete per post 
  • U betaalt deze parkeerboete aan de gemeente. Dat kan niet via een automatische incasso of een betalingsregeling. U moet het bedrag in 1 keer betalen
  • Tegen deze boete kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Zorg dat u dit binnen 6 weken doet na de datum van onze brief. 
  • Let op: betaal uw boete op tijd, ook als u bezwaar maakt. Als uw bezwaar terecht is, krijgt u de kosten terug

Verkeersboete