Eenjarige culturele subsidies

Organiseert u een (nieuwe) culturele activiteit in Nijmegen? Dan kunt u voor 2022 een subsidie aanvragen. Deze subsidie is voor 1 jaar.

Voor 2022 kunt u aanvragen van 1 september tot 1 oktober 2021.

aanvragen

aanvragen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Aanvragen

Aanvragen via eHerkenning Het inloggen is geannuleerd.

Wat u moet weten

 • U vraagt de subsidie aan voor 1 jaar 
 • Aanvragen kan tussen 1 september en 1 oktober
 • De adviescommissie Groei. beoordeelt uw aanvraag en geeft advies aan het college. Het college besluit of uw culturele organisatie de subsidie krijgt
 • Onderdeel van de procedure is een pitch over het project van maximaal 3 minuten. 

Regelgeving

Contact

Voorwaarden

 • De subsidie is bedoeld om spannende en veelzijdige culturele activiteiten te stimuleren. Subsidie kan aangevraagd worden voor participatieve- en artistieke culturele activiteiten
 • De activiteiten vinden (grotendeels) in Nijmegen plaats
 • Het subsidiebedrag is minimaal €1.000 en maximaal €20.000,-
 • U ontvangt maximaal 50% van de totale kosten
 • De aanvraag moet voldoen aan een of meerdere van onderstaande eisen: 
  • Artistieke kwaliteit
  • Educatie en/of participatie
  • Meerwaarde voor de stad
  • Innovatie, creativiteit en experiment
  • Publieksbereik
  • Ondernemerschap

Meesturen

 • Een activiteitenplan volgens de richtlijnen 
 • Een begroting met dekkingsplan
 • Het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar

Vraagt u voor de 1e keer subsidie aan? Stuur dan ook mee:

 • Een actueel exemplaar van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK)
 • De meest recente statuten
 • Een actueel rekeningafschrift

We hebben de actuele gegevens van uw bestuur nodig. Er zijn verschillende manieren om de gegevens van uw bestuur door te geven:

Als organisatie/bedrijf:

Als persoon:

Eerdere adviesrapporten van de adviescommissie Groei: