Eenjarige culturele subsidies

Organiseert uw organisatie een (nieuwe) culturele activiteit in Nijmegen? Dan kunt u een subsidie aanvragen. Deze subsidie is voor 1 jaar. Aanvragen voor 2025 kan vanaf 1 september 2024.

Let op: is uw organisatie een vereniging voor amateurkunst? Vraag dan subsidie amateurkunst aan

Wat u moet weten

 • U vraagt subsidie aan als stichting/vereniging (organisatie die niet als doel heeft om winst te maken)
 • U vraagt de subsidie aan voor maximaal 1 jaar 
 • Aanvragen kan tussen 1 september en 1 oktober
 • De adviescommissie Groei. beoordeelt uw aanvraag en geeft advies aan het college. Het college besluit of uw culturele organisatie de subsidie krijgt
 • Een goede begroting aanleveren is een belangrijk deel van uw aanvraag. De Cultuur Academy kan u hiermee helpen. Zie het “Voorbeeld – uitgebreide begroting” in hun online kennisbank, of bezoek een (begrotings)spreekuur
 • U krijgt altijd een bevestiging per mail. Let op: de mail kan in uw spam-filter terecht komen. Heeft u geen bevestiging ontvangen? Stuur dan een mail aan cultuursubsidies@nijmegen.nl

Voorwaarden

 • De subsidie is bedoeld om spannende en afwisselende culturele activiteiten en (eenjarige) programma’s aan te moedigen. U kunt subsidie aanvragen voor participatieve- en artistieke culturele activiteiten
 • Uw organisatie is actief in de culturele sector in Nijmegen
 • De (meeste) activiteiten zijn in Nijmegen
 • De activiteiten waar u subsidie voor aanvraagt zijn gepland in 2024
 • Het subsidiebedrag is minimaal €3.000 en maximaal €20.000,-
 • U ontvangt maximaal 50% van de totale kosten
 • Stuur een activiteitenplan mee volgens de richtlijnen, gebruik maximaal 2.500 woorden
 • De aanvraag wordt getoetst aan de hand van de volgende criteria:  
  • Artistieke kwaliteit
  • Organisatorische kwaliteit
  • Meerwaarde voor de stad
 • Uitleg van deze voorwaarden staan in de richtlijnen voor het activiteitenplan en in de subsidieregeling
 • U kent en werkt met de 3 culturele codes: Code Diversiteit & Inclusie, Fair Practice code en Governance Code Cultuur. U schrijft in uw activiteitenplan hoe de codes in de praktijk worden toegepast
 • Onderdeel van de aanvraag is een korte presentatie (pitch), u presenteert uw plannen fysiek aan de commissie. De presentaties worden gepland in de week van 23 t/m 27 oktober. U krijgt hiervoor een uitnodiging, als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet

Meesturen

Stuur de volgende documenten mee in PDF-formaat:

 • Een activiteitenplan volgens de richtlijnen (maximaal 2.500 woorden)
 • Een begroting met dekkingsplan
 • Het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar

Vraagt u voor de 1e keer subsidie aan bij de gemeente Nijmegen? Stuur dan ook mee:

 • Een actueel exemplaar van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK)
 • De meest recente statuten
 • Een actueel rekeningafschrift

Contact

cultuursubsidies@nijmegen.nl

Eerdere adviesrapporten van de adviescommissie Groei: