Eenjarige culturele subsidies

Organiseert uw organisatie een (nieuwe) culturele activiteit in Nijmegen? Dan kunt u voor 2023 een subsidie aanvragen. Deze subsidie is voor 1 jaar.

Voor 2023 kunt u aanvragen van 1 september tot 1 oktober 2022.

Wat u moet weten

 • U vraagt subsidie aan als organisatie
 • U vraagt de subsidie aan voor 1 jaar 
 • Aanvragen kan tussen 1 september en 1 oktober
 • De adviescommissie Groei. beoordeelt uw aanvraag en geeft advies aan het college. Het college besluit of uw culturele organisatie de subsidie krijgt

Regelgeving

Contact

Voorwaarden

 • Uw organisatie draagt actief en aantoonbaar bij aan cultuur in Nijmegen
 • Dien een activiteitenplan in volgens de richtlijnen, gebruik maximaal 2.500 woorden
 • De subsidie is bedoeld om spannende en veelzijdige culturele activiteiten en (eenjarige) programma’s te stimuleren. Subsidie kan aangevraagd worden voor participatieve- en artistieke culturele activiteiten
 • De activiteiten vinden (grotendeels) in Nijmegen plaats
 • De activiteiten waar u subsidie voor aanvraagt zijn gepland in 2023
 • Het subsidiebedrag is minimaal €1.000 en maximaal €20.000,-
 • U ontvangt maximaal 50% van de totale kosten
 • De aanvraag moet voldoen aan een of meerdere van onderstaande criteria: 
  • Artistieke kwaliteit
  • Educatie en/of participatie
  • Meerwaarde voor de stad
  • Innovatie, creativiteit en experiment
  • Publieksbereik
  • Ondernemerschap
 • Een toelichting op deze criteria staat in de richtlijnen voor het activiteitenplan

Meesturen

Stuur de volgende documenten mee in PDF-formaat:

 • Een activiteitenplan volgens de richtlijnen (maximaal 2.500 woorden)
 • Een begroting met dekkingsplan
 • Het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar

Vraagt u voor de 1e keer subsidie aan bij de gemeente Nijmegen? Stuur dan ook mee:

 • Een actueel exemplaar van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK)
 • De meest recente statuten
 • Een actueel rekeningafschrift

Adviesrapport Smaakmakers

Eerdere adviesrapporten van de adviescommissie Groei: