Subsidie voor amateurkunst

Bent u een Nijmeegse culturele amateurvereniging? Dan kunt u een subsidie aanvragen voor activiteiten die u in Nijmegen organiseert. De subsidie is bedoeld voor activiteiten zoals zingen, dansen, theater maken of beeldende kunst. Alle Nijmegenaren kunnen uw activiteit(en) bezoeken.

Regelen

Regelen Het inloggen is geannuleerd.

  • Voor activiteiten in 2019 vraagt u subsidie aan tussen 1 september en 1 november 2018
  • Zo snel mogelijk na 1 november 2018 krijgt u per brief antwoord van de gemeente
  • De huidige gegevens van uw bestuur moeten bij de gemeente bekend zijn
  • Meer informatie: mail naar amateursubsidies@nijmegen.nl

Regelgeving

Een plan van uw activiteit(en) en de volgende bijlagen:

  • Gewaarmerkt exemplaar oprichtings- of stichtingsakte met de statuten.
  • Kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK)
  • Kopie van een recent bankafschrift van uw vereniging of stichting
  • Begroting

U kunt op verschillende manieren gevens van uw bestuur doorgeven: