Subsidie voor amateurkunst

Bent u een Nijmeegse culturele amateurvereniging? Vraag subsidie aan voor activiteiten die u in Nijmegen organiseert.

Voor 2021 en 2022 kunt u subsidie aanvragen tussen 1 september en 1 november 2020.

 • U vraagt subsidie aan voor 2 jaar
 • Aanvragen kan tussen 1 september en 1 november 2020
 • U krijgt in december 2020 antwoord van de gemeente

Regelgeving

Contact

 • Er is een subsidiespreekuur op vrijdag 4 september 2020 van 14.00 tot 16.00 uur bij Cultuur Academy. De Smeltkroes, Waalbandijk 16 in Nijmegen
 • Mailadres amateursubsidies@nijmegen.nl

Doorgeven bestuursgegevens

 • De subsidie is bedoeld voor amateurverenigingen op het gebied van muziek, zang, dans, theater en beeldende kunst
 • Het basissubsidiebedrag is minimaal € 500 en maximaal € 2.000
 • U ontvangt maximaal 50% van de jaarlijkse kosten van uw organisatie
 • Er is een financiële aanvulling mogelijk gebaseerd op het aantal jeugdleden en/of het aantal (lokale) optredens
 • De aanvraag moet voldoen aan onderstaande eisen
  • Minimaal 6 actieve leden die contributie betalen
  • Minimaal 2 openbaar toegankelijke culturele activiteiten in Nijmegen
  • Creatief leider heeft een erkend diploma of aantoonbare langjarige ervaring
 • Activiteitenplan 2021 &  2022
 • Begroting inclusief balans 2021 & 2022
 • Meest actuele jaarrekening (2019)
 • Kopie erkend diploma en/of cv van artistieke leiding
 • Ledenlijst

Vraagt u voor de 1e keer subsidie aan? Stuur dan ook mee:

 • Een actueel exemplaar van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK)
 • De meest recente statuten
 • Een actueel rekeningafschrift