Subsidie voor amateurkunst

Bent u een Nijmeegse culturele amateurvereniging? Vraag subsidie aan voor activiteiten die u in Nijmegen organiseert. Voor 2020 kunt u van 1 oktober - 1 november 2019 subsidie aanvragen.

  • Voor activiteiten in 2019 vraagt u subsidie aan tussen 1 september en 1 november 2018
  • Zo snel mogelijk na 1 november 2018 krijgt u per brief antwoord van de gemeente
  • De huidige gegevens van uw bestuur moeten bij de gemeente bekend zijn
  • Meer informatie: mail naar amateursubsidies@nijmegen.nl

Regelgeving

Een plan van uw activiteit(en) en de volgende bijlagen:

  • Gewaarmerkt exemplaar oprichtings- of stichtingsakte met de statuten.
  • Kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK)
  • Kopie van een recent bankafschrift van uw vereniging of stichting
  • Begroting

U kunt op verschillende manieren gevens van uw bestuur doorgeven: