Subsidie voor amateurkunst

Bent u een Nijmeegse culturele amateurvereniging? Dan kunt u voor 2022 en 2023 subsidie aanvragen voor activiteiten die u in Nijmegen organiseert. De subsidie is bedoeld voor activiteiten zoals zingen, dansen, theater maken of beeldende kunst.

Aanvragen

Aanvragen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Aanvragen

Aanvragen via eHerkenning Het inloggen is geannuleerd.

U kunt de subsidie tot 1 november 2021 aanvragen.

Wat u moet weten

 • U vraagt subsidie aan voor 2 jaar
 • Aanvragen kan tussen 1 september en 1 november 2021
 • U krijgt in december 2021 antwoord van de gemeente

Regelgeving

Contact

Doorgeven bestuursgegevens

Voorwaarden

 • De subsidie is bedoeld voor amateurverenigingen op het gebied van muziek, zang, dans, theater en beeldende kunst
 • Het basissubsidiebedrag is minimaal € 500 en maximaal € 2.000
 • U ontvangt maximaal 50% van de jaarlijkse kosten van uw organisatie
 • Er is een financiële aanvulling mogelijk gebaseerd op het aantal jeugdleden en/of het aantal (lokale) optredens
 • De aanvraag moet voldoen aan onderstaande eisen
  • Minimaal 6 actieve leden die contributie betalen
  • Minimaal 2 openbaar toegankelijke culturele activiteiten in Nijmegen
  • Creatief leider heeft een erkend diploma of aantoonbare langjarige ervaring

Meesturen

 • Activiteitenplan 2022 en 2023
 • Begroting inclusief balans 2022 en 2023
 • Meest actuele jaarrekening (2020)
 • Kopie erkend diploma en/of cv van artistieke leiding
 • Ledenlijst

Vraagt u voor de 1e keer subsidie aan? Stuur dan ook mee:

 • Een actueel exemplaar van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK)
 • De meest recente statuten
 • Een actueel rekeningafschrift