Subsidie voor amateurkunst

Bent u een Nijmeegse culturele amateurvereniging? Dan kunt u een subsidie aanvragen voor activiteiten die u in Nijmegen organiseert. De subsidie is bedoeld voor activiteiten zoals zingen, dansen, theater maken of beeldende kunst. Alle Nijmegenaren kunnen uw activiteit(en) bezoeken.

Let op! Voor activiteiten in 2018 kunt u geen subsidie meer aanvragen. Voor activiteiten in 2019 kunt u vanaf september 2018 subsidie aanvragen.

  • Voor activiteiten in 2019 kunt u subsidie aanvragen tussen 1 september en 31 oktober 2018
  • De huidige gegevens van uw bestuur moeten bij de gemeente bekend zijn. 
  • Zo snel mogelijk na 1 november 2018 krijgt u per brief antwoord van de gemeente
  • Meer informatie: mail met amateursubsidies@nijmegen.nl

Regelgeving

Een plan van uw activiteit(en) en de volgende bijlagen:

  • Gewaarmerkt exemplaar oprichtings- of stichtingsakte met de statuten.
  • Kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK)
  • Kopie van een recent bankafschrift van uw vereniging of stichting
  • Begroting

U kunt op verschillende manieren gevens van uw bestuur doorgeven: