Subsidie voor amateurkunst

Bent u een Nijmeegse culturele amateurvereniging? Vraag subsidie aan voor activiteiten die u in Nijmegen organiseert.

Voor 2020 kunt u geen subsidie meer aanvragen.

 • Voor activiteiten in 2020 en 2021 vraagt u subsidie aan tussen 1 oktober en 1 november 2019
 • Zo snel mogelijk na 1 november 2019 krijgt u per brief antwoord van de gemeente
 • De huidige gegevens van uw bestuur moeten bij de gemeente bekend zijn
 • Meer informatie: mail naar amateursubsidies@nijmegen.nl

Regelgeving

Een plan van uw activiteit(en) en de volgende bijlagen:

 • Gewaarmerkt exemplaar oprichtings- of stichtingsakte met de statuten.
 • Kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK)
 • Kopie van een recent bankafschrift van uw vereniging of stichting
 • Diploma artistieke leiding
 • Begroting
 • Jaarrekening 2018
 • Ledenlijst

U kunt op verschillende manieren gevens van uw bestuur doorgeven: