Subsidie voor amateurkunst

Bent u een Nijmeegse culturele amateurvereniging? Vraag subsidie aan voor activiteiten die u in Nijmegen organiseert. U kon tot en met 31 oktober 2023 subsidie aanvragen voor 2024 en 2025. Deze kunt u nu niet meer aanvragen.

Wat u moet weten

 • U vraagt subsidie aan voor 2 jaar
 • U krijgt in december 2023 antwoord van de gemeente
 • Een goede begroting aanleveren is een belangrijk deel van uw aanvraag. U kunt hiervoor het “Voorbeeld overzicht kosten en inkomsten” van de Cultuur Academy gebruiken.
 • U krijgt altijd een bevestiging per mail. Let op: de mail kan in uw spam-filter terecht komen. Heeft u geen bevestiging ontvangen? Stuur dan een mail aan amateursubsidies@nijmegen.nl 

Voorwaarden

 • De subsidie is bedoeld voor amateurverenigingen op het gebied van muziek, zang, dans, theater en beeldende kunst
 • Het basissubsidiebedrag is minimaal € 500,- en maximaal € 2.500,-
 • U ontvangt maximaal 50% van de jaarlijkse kosten van uw organisatie
 • Er is een financiële aanvulling mogelijk gebaseerd op het aantal jeugdleden en/of het aantal (lokale) optredens
 • De algemene reserve (eigen vermogen) van uw vereniging is maximaal €5.000 of 30% van de jaaromzet. Bestemmingsreserves voor instrumenten of jubilea worden hierbij, in overleg met de gemeente, niet meegeteld
 • De aanvraag moet voldoen aan onderstaande eisen
  • Minimaal 6 actieve leden die contributie betalen
  • Minimaal 2 openbaar toegankelijke culturele activiteiten in Nijmegen
  • Creatief leider heeft een erkend diploma of aantoonbare langjarige ervaring

Meesturen

 • activiteitenplan 2024 en 2025
 • begroting inclusief balans 2024 en 2025
 • meest actuele jaarrekening (2022)
 • kopie erkend diploma en/of cv van artistieke leiding
 • ledenlijst

Vraagt u voor de 1e keer subsidie aan? Stuur dan ook mee:

 • actueel exemplaar van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK)
 • meest recente statuten
 • actueel rekeningafschrift

Contact

amateursubsidies@nijmegen.nl 

Regelgeving

Doorgeven bestuursgegevens

Bestuurder organisatie doorgeven of aanpassen