Sportsubsidies

Vraag subsidie aan voor sportactiviteiten, cursussen en initiatieven.

Aanvragen

Activiteiten om sporten en bewegen aan te moedigen

 • U betaalt tenminste de helft van de kosten
 • Iedereen kan meedoen aan uw activiteit (gratis of tegen betaling)
 • Stuur een begroting (overzicht van de kosten en inkomsten die u verwacht inclusief een toelichting op de verschillende kosten en inkomsten) mee
 • Binnen 12 weken krijgt u antwoord van de gemeente

Cursussen en opleidingen voor bestuurders en trainers van een sportclub

 • De cursus en/of opleiding is bedoeld voor bestuursleden en trainers. Denk bijvoorbeeld aan beroepsopleidingen en cursussen voor het versterken van uw bestuur. Of denk aan sportopleidingen voor trainers
 • U krijgt voor 50% subsidie op de goedgekeurde cursuskosten met een maximum van € 400,-
 • De cursus en/of opleiding moet officieel goedgekeurd (erkend) zijn

Feest/activiteit jarige sportclub

Bestaat uw sportclub 25 jaar of 50, 75, 100 jaar enzovoorts. Dan kunt u de gemeente vragen om subsidie voor een feest of een activiteit  om dit te vieren.

 • U krijgt voor ieder jaar dat uw organisatie bestaat € 10,-
 • Binnen 12 weken krijgt u per brief antwoord van de gemeente
 • Stuur met het aanvraagformulier het document mee waarop staat hoeveel jaar uw vereniging bestaat

Maatschappelijk betrokken sportclubs

Subsidie voor clubactiviteiten waarmee u bewoners uit uw wijk (leden en niet leden) aanmoedigt om te sporten of te bewegen. Voorbeelden hiervan:

 • Activiteiten of ideeën om te bewegen voor nieuwe doelgroepen (bijvoorbeeld ouderen, asielzoekers, mensen met een beperking, bijstand)
 • Ontmoetings- of beweegactiviteiten van en voor de wijk
 • Participatieprojecten, om de stap naar (vrijwilligers)werk te verkleinen
 • Samenwerking met andere organisaties in de wijk, bijvoorbeeld fysiotherapie

Voorwaarden

 • Iedereen kan meedoen aan uw activiteit (gratis of tegen betaling)
 • Binnen 12 weken krijgt u antwoord van de gemeente
 • Het maximum subsidiebedrag is € 750,-

Regionaal, nationaal of internationaal sportevenement

U vraagt subsidie aan voor het organiseren van:

 • Een groot nationaal of internationaal topsportevenement in zoals het NK Judo, Next Generation Athletics of het Nijmegen Open Internationaal Damtoernooi
 • Een groot talentsportevenement in Nijmegen waarbij het vooral gaat om jeugd met talent aan te moedigen zoals de Gelderse Kampioenschappen Zwemmen of het NK tafeltennis voor A- en B-jeugd

Meesturen

 • Begroting (overzicht van de kosten en inkomsten die u verwacht inclusief een toelichting op de verschillende kosten en inkomsten)

Voorwaarden

 • in Nijmegen
 • van provinciaal, nationaal of internationaal niveau
 • zonder subsidie kan het niet georganiseerd worden
 • door iedereen te bezoeken (gratis of tegen betaling)
 • het evenement voegt iets toe aan de breedtesport in Nijmegen. U werkt waar mogelijk samen met Nijmeegse breedtesportorganisaties
 • de organisatie betaalt zelf minimaal de helft van de kosten
 • het evenement krijgt publiciteit in Nijmegen en in de regio
 • Vraag de subsidie uiterlijk 16 weken vóór de start van het sportevenement aan
 • Binnen 12 weken krijgt u antwoord van de gemeente
 • De gemeente behandelt de subsidieaanvragen in volgorde van binnenkomst. Als het subsidiegeld op is, behandelt de gemeente geen nieuwe aanvragen

Stimuleren gezonde leefstijl

 • De subsidie is bedoeld om:
  • Een gezonde sportkantine te ontwikkelen
  • Een rookvrije sportvereniging mogelijk te maken
  • Duurzaamheidsmaatregelen te onderzoeken
 • U moet een begroting (overzicht van de kosten en inkomsten die u verwacht inclusief een toelichting op de verschillende kosten en inkomsten meesturen met de aanvraag
 • Binnen 12 weken krijgt u antwoord van de gemeente
 • Het maximum subsidiebedrag is € 1.000,-

Aanmoedigen sporten jeugd

 • De subsidie is voor activiteiten om jeugd aan te moedigen om te gaan sporten of bewegen 
 • Uw organisatie moet meer dan 25 weken in een seizoen trainingen verzorgen en/of deelnemen aan jeugdcompetities
 • Uw organisatie moet minimaal 15 jeugdleden jonger dan 18 jaar hebben, die inwoner van de gemeente Nijmegen zijn
 • Stuur de nieuwste lijst met jeugdleden mee met de subsidieaanvraag
 • De hoogte van de subsidie is € 300,- per organisatie per jaar
 • Binnen 12 weken krijgt u antwoord, we proberen het sneller te doen

Trainingen voor mensen met een beperking, kwetsbare ouderen of vrouwen van buitenlandse afkomst

 • U krijgt subsidie voor maximaal twee trainingsuren in de week
 • Het subsidiebedrag is maximaal € 9,50 per uur
 • De subsidie geldt voor maximaal 40 weken per jaar
 • Vraag de subsidie voor het voor volgend jaar vóór 1 december
 • De nieuwste gegevens van uw bestuur moeten bij ons bekend zijn of meegestuurd worden bij de aanvraag
 • Binnen 12 weken krijgt u per brief antwoord van de gemeente

Regelgeving