Sportsubsidies

Vraag subsidie aan voor sportactiviteiten, cursussen en initiatieven

Aanvragen

Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

 • De erkende cursus en/of opleiding is bedoeld voor bestuursleden en trainers. Denk bijvoorbeeld aan beroepsopleidingen en cursussen voor het versterken van uw bestuur. Of denk aan sportopleidingen voor trainers
 • U krijgt voor 50% subsidie op de goedgekeurde cursuskosten met een maximum van € 400,-
 • U krijgt subsidie voor maximaal twee trainingsuren in de week
 • Het subsidiebedrag is maximaal € 9,50 per uur
 • De subsidie geldt voor maximaal 40 weken per jaar
 • Vraag de subsidie voor het volgende kalenderjaar aan vóór 1 december
 • De huidige gegevens van uw bestuur moeten bij ons bekend zijn of aangeleverd worden
 • Binnen 12 weken krijgt u per brief antwoord van de gemeente

U vraagt subsidie aan voor het organiseren van:

 • Een groot nationaal of internationaal topsportevenement in zoals het NK Judo, Next Generation Athletics of het Nijmegen Open Internationaal Damtoernooi
 • Een groot talentsportevenement in Nijmegen waarbij het vooral gaat om jeugd met talent te promoten zoals de Gelderse Kampioenschappen Zwemmen of het NK tafeltennis voor A- en B-jeugd

Meesturen:

 • Begroting (overzicht van de kosten en inkomsten die u verwacht inclusief een toelichting op de verschillende kosten en inkomsten)

Het sportevenement is:

 • in Nijmegen
 • van provinciaal, nationaal of internationaal niveau
 • organisatorisch goed van opzet, de begroting is zonder subsidie niet sluitend
 • door iedereen te bezoeken (gratis of tegen betaling)
 • het evenement voegt iets toe aan de breedtesport in Nijmegen. U werkt waar mogelijk samen met Nijmeegse breedtesportorganisaties
 • de organisatie betaalt zelf minimaal de helft van de kosten
 • het evenement krijgt publiciteit zowel in Nijmegen als in de regio
 • Vraag de subsidie uiterlijk 16 weken vóór de start van het sportevenement aan
 • Binnen 12 weken krijgt u antwoord van de gemeente
 • De gemeente behandelt de subsidieaanvragen in volgorde van binnenkomst. Als het geld op is, behandelt de gemeente geen nieuwe aanvragen

Bestaat uw sportclub 25 jaar of een veelvoud (50, 75, 100 jaar enz.) daarvan? Dan kunt u de gemeente vragen om een bijdrage voor uw jubileumactiviteiten.

 • U krijgt voor ieder jaar dat uw vereniging bestaat € 10,-
 • Binnen 12 weken krijgt u per brief antwoord van de gemeente
 • Stuur met het aanvraagformulier het document mee waaruit blijkt hoeveel jaar uw vereniging bestaat
 • De subsidie is voor sport-en beweegstimulering van jeugd
 • Uw vereniging moet meer dan 25 weken in een seizoen trainingen verzorgen en/of deelnemen aan jeugdcompetities
 • Uw vereniging moet minimaal 15 jeugdleden jonger dan 18 jaar hebben, die inwoner van de gemeente Nijmegen zijn
 • Stuur een actuele jeugdledenleest mee met de subsidieaanvraag
 • De hoogte van de subsidie is € 300,- per vereniging per jaar
 • Binnen 12 weken krijgt u antwoord, we proberen het sneller te doen
 • De subsidie is bedoeld om:
  • Een gezonde sportkantine te ontwikkelen
  • Een rookvrije sportvereniging mogelijk te maken
  • Duurzaamheidsmaatregelen te onderzoeken
 • U moet een begroting (overzicht van de kosten en inkomsten die u verwacht inclusief een toelichting op de verschillende kosten en inkomsten meesturen met de aanvraag
 • Binnen 12 weken krijgt u antwoord van de gemeente
 • Het maximum subsidiebedrag is € 1.000,-
 • U betaalt tenminste de helft van de kosten
 • Iedereen kan meedoen aan uw activiteit (gratis of tegen betaling)
 • Stuur een begroting (overzicht van de kosten en inkomsten die u verwacht inclusief een toelichting op de verschillende kosten en inkomsten) mee
 • Binnen 12 weken krijgt u antwoord van de gemeente