Sportsubsidies

Vraag subsidie aan voor sportactiviteiten, cursussen en initiatieven. Vraag hier tijdelijk, tot 10 juni, ook de coronasubsidie voor sportaanbieders aan.

Aanvragen

via DigiD Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

Wat u moet weten

 • deze subsidie is voor sportaanbieders die in ernstige financiële problemen hebben door het coronavirus
 • het subsidiebedrag is minimaal 1.000 en maximaal 7.000 euro
 • aanvragen voor 10 juni 2021

Voorwaarden

 • uw organisatie heeft financiële problemen door corona
 • het is niet zeker dat uw organisatie wel kan blijven bestaan zonder deze steun
 • op 31 december 2020 was uw organisatie financieel gezond
 • uw organisatie heeft al gebruik gemaakt van andere steun die is aangeboden door het rijk, provincie of gemeente voor corona, maar deze steun is niet genoeg voor uw organisatie 
 • uw organisatie heeft niet als doel winst te maken

Meesturen

 • de jaarrekening van 2020
 • de begroting van 2021
 • een overzicht van inkomsten en uitgaven die uw organisatie verwacht tot juni 2021

Organisaties die voor het eerst een aanvraag doen voor een sportsubsidie moeten ook het volgende meesturen:

 • actueel uittreksel uit de Kamer van Koophandel
 • laatste versie van de statuten
 • recent rekeningafschrift

Vragen?

Stuur een mail naar coronasubsidiesport@nijmegen.nl.

 

Aanvragen met eHerkenning

 • U betaalt tenminste de helft van de kosten
 • Iedereen kan meedoen aan uw activiteit (gratis of tegen betaling)
 • Stuur een begroting (overzicht van de kosten en inkomsten die u verwacht inclusief een toelichting op de verschillende kosten en inkomsten) mee
 • Binnen 12 weken krijgt u antwoord van de gemeente
 • De erkende cursus en/of opleiding is bedoeld voor bestuursleden en trainers. Denk bijvoorbeeld aan beroepsopleidingen en cursussen voor het versterken van uw bestuur. Of denk aan sportopleidingen voor trainers
 • U krijgt voor 50% subsidie op de goedgekeurde cursuskosten met een maximum van € 400,-

Bestaat uw sportclub 25 jaar of een veelvoud daarvan (50, 75, 100 jaar enz.) ? Dan kunt u de gemeente vragen om een bijdrage voor uw jubileumactiviteiten.

 • U krijgt voor ieder jaar dat uw vereniging bestaat € 10,-
 • Binnen 12 weken krijgt u per brief antwoord van de gemeente
 • Stuur met het aanvraagformulier het document mee waaruit blijkt hoeveel jaar uw vereniging bestaat

Subsidie voor clubactiviteiten waarmee u Nijmegenaren uit uw wijk aanmoedigt om te sporten of bewegen. Ook kunt u subsidie aanvragen voor clubactiviteiten waar iedereen welkom is (niet alleen leden).

Of de clubactiviteit heeft meerwaarde voor niet-leden in uw wijk. Voorbeelden hiervan:

 • Activiteiten of ideeën om te bewegen voor nieuwe doelgroepen (bijvoorbeeld ouderen, asielzoekers, mensen met een beperking, bijstand)
 • Ontmoetings- of beweegactiviteiten van en voor de wijk
 • Participatieprojecten, om de stap naar (vrijwilligers)werk te verkleinen
 • Samenwerking met andere organisaties in de wijk, bijvoorbeeld fysiotherapie

Voorwaarden

 • Iedereen kan meedoen aan uw activiteit (gratis of tegen betaling)
 • Binnen 12 weken krijgt u antwoord van de gemeente
 • Het maximum subsidiebedrag is € 750,-

U vraagt subsidie aan voor het organiseren van:

 • Een groot nationaal of internationaal topsportevenement in zoals het NK Judo, Next Generation Athletics of het Nijmegen Open Internationaal Damtoernooi
 • Een groot talentsportevenement in Nijmegen waarbij het vooral gaat om jeugd met talent te promoten zoals de Gelderse Kampioenschappen Zwemmen of het NK tafeltennis voor A- en B-jeugd

Meesturen:

 • Begroting (overzicht van de kosten en inkomsten die u verwacht inclusief een toelichting op de verschillende kosten en inkomsten)

Het sportevenement is:

 • in Nijmegen
 • van provinciaal, nationaal of internationaal niveau
 • organisatorisch goed van opzet, de begroting is zonder subsidie niet sluitend
 • door iedereen te bezoeken (gratis of tegen betaling)
 • het evenement voegt iets toe aan de breedtesport in Nijmegen. U werkt waar mogelijk samen met Nijmeegse breedtesportorganisaties
 • de organisatie betaalt zelf minimaal de helft van de kosten
 • het evenement krijgt publiciteit zowel in Nijmegen als in de regio
 • Vraag de subsidie uiterlijk 16 weken vóór de start van het sportevenement aan
 • Binnen 12 weken krijgt u antwoord van de gemeente
 • De gemeente behandelt de subsidieaanvragen in volgorde van binnenkomst. Als het geld op is, behandelt de gemeente geen nieuwe aanvragen
 • De subsidie is bedoeld om:
  • Een gezonde sportkantine te ontwikkelen
  • Een rookvrije sportvereniging mogelijk te maken
  • Duurzaamheidsmaatregelen te onderzoeken
 • U moet een begroting (overzicht van de kosten en inkomsten die u verwacht inclusief een toelichting op de verschillende kosten en inkomsten meesturen met de aanvraag
 • Binnen 12 weken krijgt u antwoord van de gemeente
 • Het maximum subsidiebedrag is € 1.000,-
 • De subsidie is voor sport-en beweegstimulering van jeugd
 • Uw vereniging moet meer dan 25 weken in een seizoen trainingen verzorgen en/of deelnemen aan jeugdcompetities
 • Uw vereniging moet minimaal 15 jeugdleden jonger dan 18 jaar hebben, die inwoner van de gemeente Nijmegen zijn
 • Stuur een actuele jeugdledenleest mee met de subsidieaanvraag
 • De hoogte van de subsidie is € 300,- per vereniging per jaar
 • Binnen 12 weken krijgt u antwoord, we proberen het sneller te doen
 • U krijgt subsidie voor maximaal twee trainingsuren in de week
 • Het subsidiebedrag is maximaal € 9,50 per uur
 • De subsidie geldt voor maximaal 40 weken per jaar
 • Vraag de subsidie voor het volgende kalenderjaar aan vóór 1 december
 • De huidige gegevens van uw bestuur moeten bij ons bekend zijn of aangeleverd worden
 • Binnen 12 weken krijgt u per brief antwoord van de gemeente