Subsidie meerjarige culturele programma's

Culturele instellingen kunnen 1 x per 2 jaar subsidie aanvragen voor hun meerjarige programma’s. Dat programma moet bijdragen aan de cultuur in Nijmegen en open staan voor alle Nijmegenaren.

U kunt nu geen subsidie meer aanvragen. Dit kon tot en met 1 april 2022.

Wat u moet weten

 • U vraagt de subsidie aan voor 2 of voor 4 jaar.
 • De adviescommissie Groei. beoordeelt uw aanvraag en geeft advies aan het college. Het college besluit of uw culturele instelling de subsidie krijgt
 • Onderdeel van de aanvraag is een pitch. In 10 minuten presenteert u uw plannen, daarna is er 10 minuten ruimte voor het beantwoorden van vragen van de commissie. Pitches worden fysiek gehouden in week 15. 
 • Een goede begroting aanleveren is een belangrijk deel van uw aanvraag. Hulp nodig? Bekijk het voorbeeld van schakel025 

Contact

Mail: cultuursubsidies@nijmegen.nl

Regelgeving

Voorwaarden

 • De subsidie is bedoeld om de cultuur in Nijmegen te versterken Dit doet u door een hoge artistieke kwaliteit en te zorgen dat alle Nijmegenaren de activiteiten kunnen bezoeken. Uw instelling draagt bij aan de cultuur in Nijmegen en u kunt dit laten zien
 • Het culturele programma vindt voor het grootste deel in Nijmegen plaats
 • U ontvangt maximaal 50% van de totale kosten
 • U geeft een pitch over uw plannen. In 10 minuten presenteert u het programma, daarna is er 10 minuten ruimte voor het beantwoorden van vragen van de commissie. 
 • De aanvraag moet voldoen aan een of meerdere van onderstaande eisen:
  • Artistieke kwaliteit
  • Innovatie, creativiteit, experiment
  • Educatie en/of participatie
  • Talentontwikkeling
  • (Inter)nationale uitstraling en bereik
  • Meerwaarde voor de stad
  • Verbinding met andere domeinen
  • Ondernemerschap
 • U bent op de hoogte van de culturele codes: Code Diversiteit & InclusieFair Practice CodeGovernance Code Cultuur.

Meesturen

 • Een meerjarenbeleidsplan, volgens de richtlijnen 
 • Een begroting met dekkingsplan
 • Voor subsidie tussen € 5.000,-  en € 20.000,-: het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar
 • Voor subsidie boven de € 20.000.-: het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van de voorgaande 2 jaren.
 • Heeft u de afgelopen jaren ook subsidie ontvangen vanuit de regeling Meerjarige Culturele Programma's geef dan in een bijlage een korte terugblik op de gerealiseerde activiteiten.

Vraagt  u voor de eerste keer subsidie aan? Stuur dan ook mee:

 • Een actueel exemplaar van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • De meest recente statuten
 • Een actueel rekeningafschrift

Lees hier de vorige adviesrapporten van de commissie Groei. van 2020.