Subsidie meerjarige culturele programma's

Culturele organisaties kunnen 1 x per 2 jaar subsidie aanvragen voor hun meerjarige programma’s. Dat programma moet meehelpen aan de cultuur in Nijmegen en beschikbaar zijn voor alle Nijmegenaren. U kunt geen subsidie meer aanvragen voor 2025-2026 of 2025-2028. Aanvragen kon tot 1 april 2024.

Wat u moet weten

 • U vraagt de subsidie aan voor 2 of voor 4 jaar.
 • Als u aanvraagt voor vier jaar, dan toont u aan dat u minimaal twee edities van het programma heeft georganiseerd
 • De adviescommissie Groei. beoordeelt uw aanvraag en geeft advies aan het college. Het college besluit of uw organisatie de subsidie krijgt
 • Een goede begroting aanleveren is een belangrijk deel van uw aanvraag. De Cultuur Academy kan u hiermee helpen. Zie het “Voorbeeld – uitgebreide begroting” in hun online kennisbank, of bezoek een (begrotings)spreekuur. Let op: de kostenpost “onvoorzien” is niet subsidiabel
 • U krijgt altijd een bevestiging per mail. Let op: de mail kan in uw spam-filter terecht komen. Heeft u geen bevestiging ontvangen? Stuur dan een mail aan cultuursubsidies@nijmegen.nl
 • De presentaties (pitches) zijn gepland in week 17 (22-25 april) en week 20 (13-17 mei). Houd hier alvast rekening mee in uw agenda

Voorwaarden

 • De subsidie is bedoeld om de cultuur in Nijmegen te versterken. Bij uw aanvraag is een hoge artistieke kwaliteit belangrijk. En u bereikt met uw programma een uitgebreid, verschillend publiek. Uw instelling helpt mee aan de cultuur in Nijmegen en u kunt dit laten zien
 • Het culturele programma is vooral in Nijmegen
 • U ontvangt maximaal 60% van de totale kosten
 • U geeft een presentatie over uw plannen. In 10 minuten presenteert u het programma, daarna is er 10 minuten ruimte voor het beantwoorden van vragen van de commissie. Presentaties worden fysiek gehouden 
 • De aanvraag moet voldoen aan de onderstaande eisen:
  • Artistieke kwaliteit
  • Uitvoerbaarheid
  • Meerwaarde voor de stad
 • Heeft u ook een aanvraag ingediend bij de BIS (Basis Infra Structuur van het Rijk) en/of landelijke fondsen? Dan kunt u een kopie van deze aanvraag overleggen in plaats van het meerjarenbeleidsplan. Onderdeel van dit plan is de onderschrijving van de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Aanvullend geeft u aan op welke manier invulling wordt gegeven aan het gemeentelijke criterium: meerwaarde voor de stad
 • U bent op de hoogte van de culturele codes, en u legt uit hoe u deze gebruikt : Code Diversiteit & InclusieFair Practice CodeGovernance Code Cultuur.

Meesturen

 • Een meerjarenbeleidsplan, volgens de richtlijnen (maximaal 4.000 woorden)
 • Een begroting met dekkingsplan
 • Voor subsidie tussen € 5.000,-  en € 20.000,-: het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar
 • Voor subsidie boven de € 20.000.-: het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van de voorgaande 2 jaren.
 • Heeft u de afgelopen jaren ook subsidie ontvangen vanuit de regeling Meerjarige Culturele Programma's? Geef dan in een bijlage een korte terugblik op de gerealiseerde activiteiten.

Vraagt  u voor de eerste keer subsidie aan? Stuur dan ook mee:

 • Een actueel exemplaar van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • De meest recente statuten
 • Een actueel rekeningafschrift

Regelgeving

Contact

Stuur een mail naar cultuursubsidies@nijmegen.nl