Subsidie meerjarige culturele programma's

Culturele instellingen kunnen 1 x per 2 jaar subsidie aanvragen voor hun meerjarige programma’s. Dat programma moet meehelpen aan de cultuur in Nijmegen en beschikbaar zijn voor alle Nijmegenaren.

U kunt nu geen subsidie meer aanvragen. Dit kon tot en met 1 april 2022. De nieuwe ronde start in februari 2024. Dan kunt u subsidie aanvragen voor de periode 2025-2026 of voor 2025-2028.

Let op: wilt u subsidie aanvragen voor een project van 1 jaar of korter? Vraag dan Eenjarige culturele subsidie aan. 

Wat u moet weten

 • U vraagt de subsidie aan voor 2 of voor 4 jaar.
 • De adviescommissie Groei. beoordeelt uw aanvraag en geeft advies aan het college. Het college besluit of uw culturele instelling de subsidie krijgt
 • Een goede begroting aanleveren is een belangrijk deel van uw aanvraag. De Cultuur Academy kan u hiermee helpen. Zie het “Voorbeeld – uitgebreide begroting” in hun online kennisbank, of bezoek een (begrotings)spreekuur

Voorwaarden

 • De subsidie is bedoeld om de cultuur in Nijmegen te versterken. Bij uw aanvraag is een hoge artistieke kwaliteit belangrijk. En u bereikt met uw programma een uitgebreid, verschillend publiek. Uw instelling helpt mee aan de cultuur in Nijmegen en u kunt dit laten zien
 • Het culturele programma is vooral in Nijmegen
 • U ontvangt maximaal 50% van de totale kosten
 • U geeft een presentatie over uw plannen. In 10 minuten presenteert u het programma, daarna is er 10 minuten ruimte voor het beantwoorden van vragen van de commissie. Presentaties worden fysiek gehouden 
 • De aanvraag moet voldoen aan een of meerdere van onderstaande eisen:
  • Artistieke kwaliteit
  • Innovatie (vernieuwing), creativiteit, experiment
  • Educatie en/of participatie
  • Talentontwikkeling
  • (Inter)nationale uitstraling en bereik
  • Meerwaarde voor de stad
  • Verbinding met andere domeinen
  • Ondernemerschap
 • U bent op de hoogte van de culturele codes, en u legt uit hoe u deze gebruikt : Code Diversiteit & InclusieFair Practice CodeGovernance Code Cultuur.

Meesturen

 • Een meerjarenbeleidsplan, volgens de richtlijnen 
 • Een begroting met dekkingsplan
 • Voor subsidie tussen € 5.000,-  en € 20.000,-: het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar
 • Voor subsidie boven de € 20.000.-: het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van de voorgaande 2 jaren.
 • Heeft u de afgelopen jaren ook subsidie ontvangen vanuit de regeling Meerjarige Culturele Programma's? Geef dan in een bijlage een korte terugblik op de gerealiseerde activiteiten.

Vraagt  u voor de eerste keer subsidie aan? Stuur dan ook mee:

 • Een actueel exemplaar van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • De meest recente statuten
 • Een actueel rekeningafschrift

Regelgeving

Contact

cultuursubsidies@nijmegen.nl