Subsidie aanvragen verwijderen schoorsteen

Op dit moment is er geen subsidie meer voor het (gedeeltelijk) weghalen of dicht laten maken van de schoorsteen. Dit jaar wordt er geen subsidieregeling meer geopend. Als er weer subsidie komt dan melden we het op deze pagina. Ook delen we de berichten op onze socials.