Subsidie

Kijk bij de subsidies voor een speciaal doel of de subsidie die u wilt aanvragen daarbij staat. Is dat niet zo?
Gebruik dan dit aanvraagformulier.

Regelen

via DigiD Regelen Het inloggen is geannuleerd.

  • Beschrijf de activiteiten waarvoor u de subsidie aanvraagt: wat voor soort activiteit(en), hoeveel en hoeveel deelnemers   
  • Onderteken de subsidieaanvraag
  • De huidige gegevens van uw bestuur moeten bij de gemeente bekend zijn
  • U ontvangt zo snel mogelijk antwoord van de gemeente, maar uiterlijk binnen 24 weken.

Meer informatie: subsidie@nijmegen.nl

Regelgeving

Een plan van uw activiteit(en) met de volgende bijlagen:

  • Gewaarmerkt exemplaar oprichtings- of stichtingsakte, inclusief de statuten
  • Kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK)
  • Kopie van een recent bankafschrift van uw vereniging of stichting
  • Begroting
  • Communicatieplan

Aanvragen met eHerkenning (voor bedrijven/organisaties).