Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een verklaring dat u in gemeente Nijmegen woont. Op het uittreksel staan uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum.

Aanvragen

Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

Let op: na online aanvragen ontvangt u het uittreksel binnen 1-2 werkdagen per post

 • Een uittreksel BRP vraagt u aan in de gemeente waar u woont en staat ingeschreven
 • Na aanvragen ontvangt u het uittreksel binnen 1-2 werkdagen per post
 • Een internationaal uittreksel in een vreemde taal is ook mogelijk. U kunt een internationaal uittreksel krijgen in het Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans en Turks
 • U kunt een uittreksel aanvragen voor uzelf of voor uw minderjarige kind dat op hetzelfde adres woont
 • Woont u in het buitenland? Dan heeft u een uittreksel van het Register Niet Ingezetenen (RNI) nodig.

! Let op: een uittreksel BRP is iets anders dan een uittreksel burgerlijke stand. Op een uittreksel burgerlijke stand staan gegevens over geboorte, overlijden, huwelijk en echtscheiding. Dit uittreksel vraagt u aan in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Welk uittreksel BRP heeft u nodig?

 • Een standaard uittreksel basisregistratie personen: in dit uittreksel staan uw naam, adres en woonplaats
  Dit uittreksel wordt bijvoorbeeld gebruikt als bewijs van inschrijving in Nijmegen of Nederland
 • Een uittreksel voor een school/universiteit of voor een werkgever: in dit uittreksel staat ook uw bsn
 • Een uittreksel voor een woningbouwvereniging of makelaar: in dit uittreksel staat uw woon/adreshistorie
 • Een uittreksel voor gebruik in het buitenland
  Dit uittreksel kunt u in verschillende talen krijgen, Nederlands/Frans/Duits/Engels of Spaans/Italiaans/Turks
 • Een uittreksel voor ontbinding van het huwelijk of geregistreerd partnerschap: in dit uittreksel staat ook uw nationaliteit

Uittreksel voor uzelf of iemand anders aanvragen?

Online kunt u alleen voor uzelf of uw minderjarige kind dat op hetzelfde adres woont een uittreksel BRP aanvragen.

Op afspraak aan de balie kunt u ook een uittreksel BRP aanvragen voor:

 • Uzelf
 • Uw echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner, wonend op hetzelfde adres
 • Uw minderjarige kind, wonend op hetzelfde adres
 • Iemand anders dan uzelf, uw partner of minderjarige kind. Deze persoon moet u hier wel schriftelijk toestemming voor geven (machtigen)

Bel ons op 14 024 voor een afspraak als online aanvragen niet lukt.

Een uittreksel uit de basisregistratie personen kost € 14,-

Wilt u het uittreksel niet digitaal aanvragen? Maak een afspraak.

U krijgt het uittreksel meteen mee tijdens uw afspraak.

Meenemen bij aanvraag voor uzelf, partner, kind

 • Uw legitimatiebewijs
 • Pinpas of contant geld

Meenemen bij aanvraag voor iemand anders

 • Schriftelijke machtiging door degene voor wie het uittreksel is
 • Kopie van het legitimatiebewijs van degene voor wie het uittreksel is
 • Uw eigen legitimatiebewijs
 • Pinpas of contant geld