Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een verklaring dat u in gemeente Nijmegen woont. Op het uittreksel staan uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. Daarnaast kunt u er andere gegevens op laten zetten, zoals nationaliteit of woonhistorie.

Direct regelen met DigiD

 • Een uittreksel BRP vraagt u op in de gemeente waar u woont en staat ingeschreven
 • Uw digitale aanvraag wordt binnen een werkdag verwerkt en verzonden per post

! Let op: een uittreksel BRP is iets anders dan een uittreksel burgerlijke stand. Op een uittreksel burgerlijke stand staan gegevens over geboorte, overlijden, huwelijk en echtscheiding. Dit uittreksel vraagt u aan in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Uittreksel BRP nodig

Het kan zijn dat u in de volgende gevallen een uittreksel BRP nodig heeft:

 • U wilt zich inschrijven voor een huurwoning
 • U gaat scheiden
 • Als bewijs van Nederlanderschap
 • U wilt uw auto overschrijven
 • U gaat trouwen

Verschillende soorten uittreksels

 • Geef duidelijk aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft en wat erop moet staan. Bijvoorbeeld uw woonhistorie of nationaliteit (bewijs van Nederlanderschap). Dan maakt de gemeente een uittreksel met de juiste gegevens erop
 • Een uittreksel in een vreemde taal is ook mogelijk

Uittreksel voor uzelf of iemand anders

Als u in de gemeente Nijmegen woont en staat ingeschreven kunt u het uittreksel BRP bij ons aanvragen.

U kunt een uittreksel BRP aanvragen voor:

 • Uzelf
 • Uw echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner, wonend op hetzelfde adres
 • Uw minderjarige kind, wonend op hetzelfde adres
 • Iemand anders dan uzelf, uw partner of minderjarige kind. Deze persoon moet u hier wel schriftelijk toestemming voor geven (machtigen)
 • Bij aanvraag voor uzelf, partner, kind
  • Uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
    
 • Bij aanvraag voor iemand anders
  • Schriftelijke machtiging door degene voor wie het uittreksel is
  • Kopie van het legitimatiebewijs van degene voor wie het uittreksel is
  • Uw eigen legitimatiebewijs (paspoort, id-kaart of rijbewijs)
 • Een uittreksel uit de basisregistratie personen kost € 11,70
 • Als u in het buitenland woont zijn de kosten: € 15,45.
  ! Let op: Dan heeft u een uittreksel van het Register Niet Ingezetenen (RNI) nodig.

Afspraak maken 
U krijgt het uittreksel meteen mee tijdens uw afspraak.