Persoonsgegevens aanpassen in basisregistratie personen

Staan uw persoonlijke gegevens verkeerd in de basisregistratie personen (BRP)? Geef de juiste gegevens online aan ons door.

Regelen

Regelen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Of stuur uw vraag om aanpassing per post naar:

Publiekszaken/Burgerzaken
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Wat u moet weten

U wilt uw persoonlijke gegevens in de basisregistratie personen (BRP) aanpassen. Bijvoorbeeld fouten in uw adres zoals een verkeerd of niet compleet huisnummer.

We beoordelen uw aanvraag. U krijgt na 3 weken schriftelijk bericht.

Aanpassen adresgegevens door verhuizing

Wilt u doorgeven dat u bent verhuisd? Geef dit dan door via het formulier op de pagina: Verhuizing binnen Nederland.