Persoonsgegevens aanpassen in basisregistratie personen

Staan uw persoonlijke gegevens verkeerd geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP)? Geef de juiste gegevens door aan de gemeente.

Regelen

Regelen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Wat u moet weten

U wilt uw persoonlijke gegevens in de basisregistratie personen (BRP) wijzigen. Bijvoorbeeld fouten in de registratie van:

  • Adres
  • Huisnummer

De gemeente beoordeelt uw verzoek. U krijgt na 3 weken schriftelijk bericht. Als er reden is om de aanpassing niet door te voeren, kunt u hiertegen bezwaar maken.

Wijziging adresgegevens vanwege verhuizing

Wilt u doorgeven dat u bent verhuisd? Geef dit dan door via het formulier op de pagina: Verhuizing binnen Nederland.

Stuur uw verzoek (inclusief wat u wilt wijzigen) per post naar:
Publiekszaken/Burgerzaken
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen