Persoonsgegevens aanpassen in basisregistratie personen

Staan uw persoonlijke gegevens verkeerd in de basisregistratie personen (BRP)? Bel dan 14 024

Let op! Gebruik deze pagina niet om uw verhuizing door te geven. Ga hiervoor naar onze pagina Verhuizing doorgeven.

Aanvragen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Of stuur uw vraag om aanpassing per post naar:

Publiekszaken/Burgerzaken
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Wat u moet weten

  • U kunt hiermee niet uw verhuizing doorgeven, hiervoor gaat u naar Verhuizing doorgeven
  • U wilt uw persoonlijke gegevens in de basisregistratie personen (BRP) laten aanpassen. Zoals een fout in uw adres of een verkeerd huisnummer 
  • Het is alleen mogelijk om gegevens te laten wijzigen als de gemeente of een andere instantie een fout heeft gemaakt. Niet als u uw verhuizing zelf te laat hebt gemeld
  • We beoordelen uw vraag om aanpassing van uw gegevens, na 3 weken krijgt u te horen of we de aanpassing overnemen