Persoonsgegevens aanpassen in basisregistratie personen

Staan uw persoonlijke gegevens verkeerd geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP)? Geef de juiste gegevens door aan de gemeente.

Regelen

Regelen Het inloggen is geannuleerd.

U wilt uw persoonlijke gegevens in de basisregistratie personen (BRP) wijzigen. Bijvoorbeeld fouten in de registratie van:

  • adres
    of
  • huisnummer

De gemeente beoordeelt uw verzoek. U krijgt na 3 weken schriftelijk bericht. Als er reden is om de aanpassing niet door te voeren, kunt u hiertegen bezwaar maken.

Wilt u doorgeven dat u bent verhuisd? Geef dit dan door via het formulier op de pagina: Verhuizing binnen Nederland.

Stuur uw verzoek (inclusief wat u wilt wijzigen) per post naar:
Publiekszaken/Burgerzaken
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen