Persoonsgegevens aanpassen in basisregistratie personen

Staan uw persoonlijke gegevens verkeerd in de basisregistratie personen (BRP)? Geef de juiste gegevens online aan ons door.

Let op! Gebruik deze pagina niet om uw verhuizing door te geven. Ga hiervoor naar onze pagina 'Verhuizing doorgeven'.

Regelen

Regelen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Of stuur uw vraag om aanpassing per post naar:

Publiekszaken/Burgerzaken
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Wat u moet weten

U wilt uw persoonlijke gegevens in de basisregistratie personen (BRP) aanpassen. Bijvoorbeeld fouten in uw adres zoals een verkeerd of niet compleet huisnummer.

We beoordelen uw aanvraag. U krijgt na 3 weken schriftelijk bericht.