Tijdelijk alcohol schenken

Wilt u zwak-alcoholische dranken (minder dan 15% alcohol) verkopen tijdens een evenement of festiviteit, bijvoorbeeld een braderie, muziekfeest of kermis? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

Aanvragen

via DigiD Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

  • Een ontheffing aanvragen voor drank kan alleen in combinatie met het melden van een (klein) evenement of het aanvragen van een evenementenvergunning
  • Tenzij het om een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard gaat (bijvoorbeeld een feestje omdat uw winkel 10 jaar bestaat): hier vraagt u direct met DigiD een ontheffing voor aan
  • Wilt u tijdens de Vierdaagsefeesten zwak alcoholische dranken schenken? Dan vraagt u bij de Stichting Vierdaagsefeesten hiervoor een ontheffing aan
  • Alcohol mag alleen ter plaatse gebruikt worden en de ontheffing kan voor maximaal 12 aaneengesloten dagen verleend worden

De aanvrager moet:

  • 21 jaar of ouder zijn
  • Tijdens het schenken aanwezig zijn
  • Toezicht houden

We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken.

U betaalt voor het behandelen van de vergunningaanvraag door de gemeente, los van of u de vergunning krijgt of niet:

  • Als u de vergunning krijgt, betaalt u € 155,49
  • Krijgt u de vergunning niet of trekt u de aanvraag in, betaalt u 25% van bovenstaande kosten