Tijdelijk alcohol schenken

Wilt u zwak-alcoholische dranken (minder dan 15% alcohol) verkopen tijdens een evenement of festiviteit, bijvoorbeeld een braderie, muziekfeest of kermis? Dan moet u hiervoor toestemming aanvragen.

Aanvragen

Aanvragen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Aanvragen

Aanvragen via eHerkenning Het inloggen is geannuleerd.

Let op: als u niet betaalt op het eind van de aanvraag, krijgen wij de aanvraag niet binnen

Wat u moet weten

Toestemming aanvragen om drank te verkopen kan alleen in de volgende gevallen:

De alcohol die u verkoopt mag alleen ter plaatse gebruikt worden. U kunt hiervoor maximaal 12 dagen achter elkaar toestemming krijgen. 

Wilt u tijdens de Vierdaagsefeesten zwak alcoholische dranken schenken? Dan vraagt u hiervoor toestemming aan de Stichting Vierdaagsefeesten.

Voorwaarden

De aanvrager moet:

  • 21 jaar of ouder zijn
  • Tijdens het schenken aanwezig zijn
  • Toezicht houden

Wanneer krijgt u antwoord

We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken.

Kosten

U betaalt voor het behandelen van de vergunningaanvraag door de gemeente, ook als u de vergunning niet krijgt:

  • Als u de vergunning krijgt, betaalt u € 155,49
  • Krijgt u de vergunning niet of trekt u de aanvraag in, betaalt u 25% van bovenstaande kosten