Evenement melden of vergunning aanvragen

U mag een evenement melden of een vergunning aanvragen. Houd rekening met de voorwaarden in verband met de coronamaatregelen. Lees eerst de onderstaande informatie voordat u de aanvraag indient.

aanvragen

aanvragen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Aanvragen

Aanvragen via eHerkenning Het inloggen is geannuleerd.

Maatregelen vanaf 14 augustus 2021 tot en met 20 september 2021

Evenementen zónder vaste zitplaats  blijven verboden tot en met 20 september, behalve kleine evenementen in de buitenlucht onder voorwaarden.

Evenementen mét vaste zitplaats mogen onder voorwaarden.

Voor de evenementen blijven ook de lokale regels van de gemeente gelden (bijv. aanvraag vergunning).

Voorwaarden kleine evenementen zonder vaste zitplaats

 • Het evenement is buiten
 • Maximaal 750 bezoekers
 • Ticket verplicht
 • Coronatoegangsbewijs verplicht
 • Vaste zitplaats niet verplicht
 • 1,5 meter afstand houden niet verplicht
 • Evenement duurt maximaal 1 dag

Voorwaarden evenementen met vaste zitplaats

 • Maximaal aantal bezoekers hangt van van de grootte van de ruimte
 • 1,5 meter afstand houden verplicht
 • Vaste zitplaats  verplicht
 • Gezondheidscheck verplicht

Met coronatoegangsbewijzen:

 • Evenement is op een afgesloten locatie, zowel binnen als buiten
 • Aantal bezoekers binnen: maximaal 2/3 van het normale maximum aantal bezoekers voor de ruimte
 • Aantal bezoekers buiten: maximaal 750 bezoekers. Of indien hoger 2/3 van de bezoekerscapaciteit toegestaan
 • Coronatoegangsbewijs verplicht
 • 1,5 meter afstand houden niet verplicht

Informatie over evenement melden of vergunning aanvragen met coronamaatregelen

Houd rekening met onderstaande voorwaarden:

 • U kunt, uiterlijk 8 weken van tevoren, een vergunningaanvraag indienen.
 • Door de coronamaatregelen is het indienen van een 1,5 meter plan verplicht. In een 1,5 meter plan moet u, als organisator, kunnen laten zien hoe u er voor zorgt dat alle maatregelen uit de TRM kunnen worden nageleefd. Als het niet mogelijk is om uw evenement te organiseren en bezoekers/deelnemers 1,5 meter afstand te laten houden of met “Testen voor Toegang” te organiseren, dan heeft het geen zin om een aanvraag in te dienen
 • Er wordt getoetst aan de op het moment van indienen geldende maatregelen. Uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het evenement doen we nog één laatste check op basis van de dan geldende coronamaatregelen. Op dat moment wordt bepaald of het evenement door kan gaan en of er aanvullende voorwaarden zijn. Belangrijk daarbij is dat de risicoclassificatie (A, B of C) die bepaald is op moment van aanvraag, niet meer verandert. Dit is nodig om de van te voren geplande capaciteit bij de hulpdiensten én impact op de omgeving niet op het laatste moment te vergroten.
 • Coronamaatregelen van de Rijksoverheid kunnen er altijd voor zorgen dat het evenement toch niet door kan gaan. Dat betekent dat de vergunningaanvraag geweigerd moet worden. Het kan ook zijn dat door de geldende maatregelen het evenement voor de organisatie niet (meer) rendabel is. Dit risico ligt volledig bij de organisator en een opmerking hierover wordt in de definitieve vergunning opgenomen. Op de rijksoverheid.nl kunt u zelf controleren wat de geldende regels zijn.
 • Let op: voor evenementen geldt nu een noodwet en niet de APV. De noodwet heet Tijdelijke Wet Maatregelen (TWM). In de TWM gaat het om álle feesten (met uitzondering van in woningen of kerken) en niet alleen om feesten op of aan de weg zoals in de APV staat. Voorbeeld: besloten (bedrijfs)feest op eigen terrein is dus in de TWM wél een evenement en dus ook niet toegestaan. Meer uitleg over de TWM vindt u op rijksoverheid.nl

Indieningstermijnen 

 • Voor het aanvragen van een evenementenvergunning geldt een indieningstermijn van 12-8 weken voorafgaand aan uw evenement.
 • Een evenement melden doet u minstens 2 weken van tevoren. Kijk hieronder bij het kopje Melden of Vergunning om te zien of u alleen een melding hoeft te doen. Uitzondering: een Autovrije Zondag meldt u minstens 4 weken van tevoren.
 • Het is niet mogelijk om uw reservering op de evenementenkalender te verplaatsen.

Vragen

 • Heeft u vragen of kunnen wij verder iets voor u betekenen? Stuur dan een e-mail naar evenementenactieteam@nijmegen.nl
 • Hier kunt u ook terecht als u een aanvraag wilt doen voor het digitale spreekuurevenementen. Tijdens dit spreekuur overleggen we online met organistoren over de (on)mogelijkheden voor de evenementen in deze tijd met Covid-19, waarbij de (op dat moment) geldende maatregelen in acht genomen moeten worden.

U hoeft uw evenement alleen te melden als u voldoet aan de volgende regels:

 • Uw evenement heeft een organisator. Dit is iemand die tijdens het evenement bereikbaar moet zijn en verantwoordelijk is voor een veilig verloop van het evenement
 • De organisator meldt het evenement minstens 2 weken van tevoren
 • Er zijn maximaal 250 mensen tegelijk aanwezig
 • Het evenement duurt maximaal 1 dag. Sport- en vakantieactiviteiten voor kinderen onder de 18 jaar mogen wel meer dagen achter elkaar duren. U moet dan voor elke dag een aparte melding doen. En u moet zich op alle dagen aan alle hier genoemde regels houden. Overnachten bij de sport- of vakantieactiviteiten mag niet
 • Het evenement start niet voor 9.00 uur. Op een zondag, 2e paasdag, 2e pinksterdag of 1e en 2e kerstdag start het evenement niet voor 13.00 uur
 • Het evenement duurt maximaal tot 23.00 uur. Op een vrijdag, zaterdag en de avond voor een officiële feestdag duurt het evenement tot maximaal 24.00 uur
 • Uw evenement is buiten, maar niet op een terras van bijvoorbeeld een café
 • U draait maximaal 10 uur lang muziek achter elkaar
 • U richt geluidsboxen niet op woningen of winkels
 • Het geluid mag niet harder zijn dan 70 dB(A)/83dB(C) zijn. Als er woningen staan, geldt dit tot op 2 m afstand van de woningen. Als er geen woningen staan, geldt dit tot op 35 m afstand van de speakers. Met dit volume kan er bijvoorbeeld:
  • versterkte achtergrondmuziek
  • een singer/songwriter (versterkt)
  • een kinderdisco
  • een straatfeest met licht versterkte muziek
  • versterkt gesproken woord
 • Van 1 januari tot en met 31 december mag u maximaal 2 keer op dezelfde plek muziek draaien of maken
 • Uw evenement veroorzaakt geen of weinig overlast voor weggebruikers. U houdt altijd een weg van 4 meter vrij voor verkeer en hulpdiensten. Alleen bij straat- en buurtfeesten mag de straat afgesloten worden als:
  • Het een 30 km/h-weg is
  • Er geen bus door de straat rijdt
  • De straat geen snelfietsroute is
  • De straat voor hulpdiensten bereikbaar is
 • Er zijn tijdens uw evenement geen andere evenementen in de buurt. En het evenement is niet in de 3e volle week van juli op een plek die de Vierdaagsefeesten of -marsen gebruiken
 • Als u voorwerpen op de weg plaatst, hebben deze samen een maximale oppervlakte van 50 m2. U mag maximaal 7 (markt)kramen, verkoopwagens, voertuigen plaatsen. U mag een tent plaatsen voor maximaal 50 personen. U mag geen podium en/of tribune plaatsen. 
 • Reclame mag alleen op het evenement te zien zijn
 • Voor een trouwfeest gelden deze regels niet, wel voor de officiële huwelijksvoltrekking

Overige regels

 • Evenement op een boot
 • Gebruik van openbare ruimte
 • Als u wilt barbecueën op gemeentegrond hoeft u dit niet te melden. Ruim na afloop uw afval op en volg altijd de aanwijzingen van toezichthouders, politie of brandweer. En we raden het volgende aan:
  • Barbecue in een gesloten bak
  • Zet de barbecue niet direct op het gras en niet onder struiken of bomen (om brand te voorkomen)
  • Zorg na afloop dat u de kolen of andere brandstof goed dooft
 • Organiseert u iets waar mensen elkaar ontmoeten, verblijven of waar gebakken of gebraden wordt? Denk bijvoorbeeld aan een openluchtfestival of kamperen. Of een andere activiteit op een buitenterrein, camping, plein, eigen terrein of in een tent. U moet dan soms een melding 'brandveilig gebruik' doen.

Voldoet uw evenement niet aan 1 of meer van deze regels?

Dan moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Als u uw evenement op een boot of schip houdt moet u misschien ook een ligplaatsvergunning aanvragen.

  • Een gedetailleerde plattegrond van de locatie en inrichting van het evenement op schaal (1:200,1:500 of 1:1000). Hierop moet u aangeven:
   • Legenda
   • Noordpijl
   • Alles wat er op het terrein staat of geplaatst gaat worden, bijvoorbeeld:
    plaats van de activiteiten, tenten, tribunes, podiums, ehbo-posten, wc/douches, aggregaten. Lantaarnpalen, brandstofopslag, voertuigen, brandkranen, hekken, blusmiddelen, stoelen, banken en tafels. En Front of House, toiletten, garderobe, kassa, tappunten, vluchtwegaanduiding en (nood)uitgangen
  • Programma van het evenement (draaiboek)
  • Als u privéterrein gebruikt: een akkoordverklaring voor het gebruik van de grond met handtekening van de eigenaar
   • Als u straten of parkeerterreinen afsluit: verkeersplan
   • In sommige gevallen: een veiligheidsplan (zie het voorbeeld bij de bijlages op vrgz.nl)
   • Bewonersbrief waarin u de bewoners informeert over het evenement
   • Overzicht aanleveren per geplaatst voorwerp waar u de maximale windlast voor aangeeft (windlast geeft aan hoeveel kracht de wind heeft op een voorwerp). Geef ook aan tot welke windkracht het voorwerp kan blijven staan. En geef aan wat u doet als de maximale windlast wordt bereikt voor deze voorwerpen
   • Als u grote voorwerpen/constructies plaatst: bouwtekeningen en constructieberekeningen. Bouwtekeningen en constructieberekeningen zijn op te vragen bij de leverancier.

   Uitleg constructieberekeningen

   Deze moet u meesturen als u grote voorwerpen wilt plaatsen. Dit noemen we dan een constructie. Denk bij een constructie bijvoorbeeld aan:

   • Overkappingen, zoals tenten, kramen en shelters
   • Terras- of tentverwarming
   • Podia, ook de achterwanden met versieringen of geluidssystemen
   • VIP-decks en tribunes
   • Tijdelijke trappen en bruggen
   • Speeltoestellen

   Aan zulke constructies worden eisen gesteld omdat ze veilig moeten zijn voor de gebruikers en bezoekers van uw evenement. Gebruik de richtlijn Constructieve Toetsingscriteria Evenementenvergunning. Hiermee kunt u controleren of uw constructies aan de voorwaarden voldoen.

   Uitleg verkeersplan

   Voor een evenementenvergunning vragen we u naar een tekening met een verkeersplan. Zo’n tekening is nodig om ongelukken en schade tijdens het evenement te voorkomen.

   Een verkeersplan is een plattegrond, kaart of tekening met daarop:

   • Straatnamen
   • Afgesloten straten. Geef hierbij aan:
    • Datum en tijd waarop de straten afgesloten zijn
    • Hoe en waarmee u de straten afsluit
    • Of de straten volledig afgesloten zijn of dat bijvoorbeeld fietsers of openbaar vervoer er wel door mogen

   Voorbeelden van een verkeersplan:

   Tips voor uw verkeersplan:

   • Zorg dat alles goed leesbaar is
   • Zorg dat uw tekening klopt met de situatie op straat
   • Is het gebied dat u wilt afzetten te groot om op 1 tekening te krijgen? Verdeel het gebied dan over meer tekeningen. Beter 2 goede tekeningen dan 1 onduidelijke

   Afsluiten van een straat 

   Wilt u een straat afsluiten voor alle verkeer. Dan moet u een hek plaatsen met een verkeersbord C1. Dit betekent: weg gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van vee, rij- of trekdieren.

   Wilt u een straat niet vanaf het begin afsluiten maar bijvoorbeeld halverwege? Waarschuw verkeer dan eventueel met verkeersbord L8 (doodlopende straat).

   Geef op uw plattegrond aan waar en wanneer er afzettingen staan. Gebruik een tabel om aan te geven of er mensen staan bij de afzettingen en wat hun taak is. Zie het voorbeeld hieronder.

   Voorbeeldtabel: Post 01
   Materiaal1x bord C1 + 2 hekken R/W + 1 draaihek
   Materiaal uitzetten en opruimen doorVerkeersregelaar zelf
   Ook uitzetten postn.v.t.
   Situatietekening op paginaZie plattegrond
   Taak/functie van de post

   Gasten en crew van VDF mogen doorrijden naar Kelfkensbosgarage, er mag geen verkeer doorrijden naar binnenstad

   Taak/functie van de postOp zaterdag en maandag wordt deze post ook gebruikt voor de markt
   • Na het invullen van de vragenlijst kunt u direct uw evenement melden of verder gaan met de evenementenvergunning aanvragen 
   • Heeft u een vergunning nodig, vraag deze dan niet eerder dan 16 weken en uiterlijk 8 weken van tevoren aan. Voor grote evenementen raden we aan minstens 10 weken van tevoren een vergunning aan te vragen
   • Wanneer moet u meerdere vergunningen aanvragen?
    • als uw evenement niet op aaneengesloten dagen plaatsvindt
    • als het gaat om 2 of meerdere verschillende soorten evenementen die door dezelfde organisatie worden georganiseerd en die op verschillende dagen plaatsvinden       
   • Als het gaat om 2 of meerdere verschillende soorten evenementen die door dezelfde organisatie worden georganiseerd en die op verschillende dagen
   • Bij een melding krijgt u een ontvangstbevestiging. Een melding zetten we op de evenementenkalender 
   • Gaat uw evenement niet door? Neem dan contact met ons op. Als we al bezig zijn met uw aanvraag, betaalt u 25% van de kosten voor de vergunning
   • Gebruikt u privéterrein? Stuur dan een akkoordverklaring mee voor het gebruik van de grond. Deze verklaring moet ondertekend zijn door de eigenaar
    Voorbeeldtekst akkoordverklaring: Hierbij verklaart <hier naam invullen eigenaar prive terrein> akkoord te zijn met gebruik van <hier naam invullen van het terrein/locatie> voor <hier naam invullen van het evenement> Met vermelding van de datum en handtekening

   Soort evenement

   In Nijmegen kennen we A-, B- en C-evenementen. A is het kleinste soort evenement, C het grootst. 

   Aan de hand van de inschatting van de risico’s wordt een evenement ingedeeld in een categorie. A-evenement is laag risico, B-evenement gemiddeld risico, C-evenement hoog risico.

   Voorbeelden: Een buurtfeest valt vaak onder de A-evenementen. Een klein festival valt onder de categorie B. Maar bijvoorbeeld een Goffertconcert valt onder de categorie C. Heeft u hier vragen over? Stuur dan een e-mail naar evenementenactieteam@nijmegen.nl 

   Straatspeeldag of autovrije zondag

   • De landelijke Autovrije Zondag is elk jaar op de 3e zondag van september
   • Voor een Autovrije Zondag moet u de weg afsluiten met verkeershekken en borden. Die kunt u bestellen bij evm@nijmegen.nl. Zij komen de hekken en borden gratis bezorgen en ophalen. Let op! Zodra de materialen geleverd zijn bent u verantwoordelijk voor het materiaal. U zorgt  er voor dat wij de juiste materialen in goede staat weer kunnen ophalen.
   • Tips:
    • U kunt elk jaar voor 1 straatspeeldag (of de Autovrije Zondag) subsidie voor wijkactiviteit aanvragen
    • Betrek de buren bij uw plannen. Laat ze weten op welke dag u de straat autovrij wilt maken

   Vierdaagsefeesten

   Tijdens de Vierdaagse gelden andere regels:

   Schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens uw evenement

   U heeft een ontheffing tijdelijk alcohol schenken nodig als u zwak-alcoholische dranken wilt schenken. 

   Melden

   Geen kosten.

   Vergunning aanvragen

   U betaalt voor het behandelen van de vergunningaanvraag door de gemeente, ook als u de vergunning niet krijgt:

   • Als u de vergunning krijgt, betaalt u 100% van de hieronder vermelde kosten
   • Krijgt u de vergunning niet of trekt u de aanvraag in, dan betaalt u 25% van onderstaande kosten

   Soort evenement

   Hoeveel u moet betalen hangt verder af van het soort evenement dat u organiseert. Bij een klein evenement hoeft misschien alleen gekeken te worden naar geluidsmaatregelen. Bij een groter evenement wordt ook de brandweer en ambulancedienst betrokken. Dat maakt de vergunning voor een groot evenement duurder.

   Tabel: kosten voor aanvraag evenementenvergunning
   Type evenementSoort kostenKosten
   A niet gericht op winst-€ 47,26
   A, B & CBasisbedrag€ 242,37
   AAdviezen (bijv. over geluid, verkeer, gezondheid)€ 107,34 (per advies)
   AControle locatie vooraf€ 394,83
   BAdviezen (bijv. over geluid, verkeer, gezondheid)€ 214,71 (per advies)
   BControle locatie vooraf€ 402,55
   BGrote controle locatie vooraf€ 1.053,15
   CAdviezen (bijv. over geluid, verkeer, gezondheid)€ 214,71 (per advies)
   CControle locatie vooraf€ 402,55
   CGrote controle locatie vooraf€ 2.146,95

   Huur locatie

   U betaalt huur als u een locatie gebruikt die eigendom is van de gemeente. De afdeling Stadsbeheer maakt hiervoor een huurovereenkomst. Als u een vergunning aanvraagt kunnen we inschatten wat de huurprijs is. Dat gebeurt op basis van het aantal bezoekers, het aantal dagen en het type evenement.

   Let op:

   • U betaalt geen huur voor locaties die niet van de gemeente zijn. Bijvoorbeeld grond van Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf (Waalkade en Rivierpark)
   • Voor evenementen met minder dan 500 bezoekers worden geen huurovereenkomsten afgesloten
   • Op locaties van particulieren heeft u toestemming nodig van de eigenaar