Evenement melden of vergunning aanvragen

Het is toegestaan om een evenement te melden of een vergunning aan te vragen. Houd rekening met de voorwaarden in verband met de COVID-19 maatregelen. Lees eerst de onderstaande informatie voordat u de aanvraag indient.

aanvragen

via DigiD aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

Bijgewerkt op 11 mei 2021

Informatie over evenement melden of vergunning aanvragen met Covid-19 maatregelen

Het is weer mogelijk om een evenement te melden of een vergunning aan te vragen. Houd rekening met onderstaande voorwaarden:

 • U kunt, uiterlijk 8 weken van tevoren, een vergunningaanvraag indienen.
 • Door de COVID-19 maatregelen is het verplicht om altijd bij uw aanvraag een 1,5 meter plan in te leveren. In een 1,5 meter plan moet u kunnen laten zien als organisator hoe u er voor kunt zorgen dat alle bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar houden. Als het niet mogelijk is om uw evenement te organiseren en bezoekers/deelnemers 1,5 meter afstand te laten houden dan heeft het geen zin om een aanvraag in te dienen.
 • Tot voorkort werd er getoetst aan de, op moment van indienen, geldende maatregelen. Daarop maken we voorlopig tot 1 september 2021 een uitzondering  door uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het evenement nog één laatste check te doen. Op dat moment wordt bepaald of het evenement door kan gaan en of er aanvullend nog iets wel of juist niet mag. Dit laatste oordeel gebeurt op basis van de dan bekende coronamaatregelen. Belangrijk daarbij is dat de risicoclassificatie (A, B of C) die bepaald is op moment van aanvraag, niet meer veranderd. Dit is nodig om de van te voren geplande capaciteit bij de hulpdiensten én impact voor de omgeving niet op het laatste moment te vergroten.
 • Coronamaatregelen van de rijksoverheid kunnen er altijd voor zorgen dat het evenement toch niet kan doorgaan. En dan dus geweigerd moet worden óf het voor de organisatie niet (meer) rendabel is. Dit risico ligt volledig bij de organisator en wordt ook in de definitieve vergunning opgenomen. Op de website van de rijksoverheid kunt u zelf controleren wat de geldende regels zijn.

Let op

Voor evenementen geldt nu een noodwet en niet de APV. De noodwet heet Tijdelijke Wet Maatregelen (TWM). In de TWM gaat het om álle feesten (met uitzondering van in woningen of kerken) en niet alleen om feesten op of aan de weg zoals in de APV staat. Voorbeeld: besloten (bedrijfs)feest op eigen terrein is dus in de TWM wél een evenement en dus ook niet toegestaan. Meer uitleg over de TWM vindt u op rijksoverheid.nl

Indieningstermijnen 

 • Voor het aanvragen van een evenementenvergunning geldt een indieningstermijn van 12-8 weken voorafgaand aan uw evenement.
 • Een evenement melden doet u minstens 2 weken van tevoren. Kijk hieronder bij het kopje Melden of Vergunning om te zien of u alleen een melding hoeft te doen. Uitzondering: een Autovrije Zondag meldt u minstens 4 weken van tevoren.
 • Het is niet mogelijk om uw reservering op de evenementenkalender te verplaatsen.

Vragen

 • Heeft u vragen of kunnen wij verder iets voor u betekenen? Stuur dan een e-mail naar evenementenactieteam@nijmegen.nl
 • Hier kunt u ook terecht als u een aanvraag wilt doen voor het digitale spreekuurevenementen. Tijdens dit spreekuur overleggen we online met organistoren over de (on)mogelijkheden voor de evenementen in deze tijd met Covid-19, waarbij de (op dat moment) geldende maatregelen in acht genomen moeten worden.

U hoeft uw evenement alleen te melden als u voldoet aan de volgende regels:

 • Als er sprake is van sport- of vakantieactiviteiten voor kinderen onder de 18 jaar die meerdere aaneengesloten dagen duurt dan volstaat een melding. Voor iedere dag dat de activiteit duurt moet een aparte melding worden gedaan. Het is niet toegestaan te overnachten bij sport- of vakantieactiviteiten voor kinderen onder de 18 jaar
 • Uw evenement heeft een organisator. Dit is iemand die tijdens het evenement bereikbaar moet zijn en verantwoordelijk is voor een veilig verloop van het evenement
 • De organisator meldt het evenement minstens 2 weken van tevoren
 • Er zijn maximaal 250 mensen tegelijk aanwezig
 • Het evenement duurt maximaal 1 dag
 • Het evenement begint op zijn vroegst om 9.00 uur. Op een zondag, 2e paasdag, 2e pinksterdag of 1e en 2e kerstdag start het evenement op zijn vroegst vanaf 13.00 uur
 • Het evenement stopt op zijn laatst om 23.00 uur. Op een vrijdag, zaterdag en de avond voor een officiële feestdag stopt u uiterlijk om 24.00 uur
 • Uw evenement is buiten en ook niet op een terras van bijvoorbeeld een café
 • U draait maximaal 10 uur lang muziek achter elkaar
 • U richt geluidsboxen niet op woningen of winkels
 • Het geluidsniveau mag maximaal 70 dB(A)/83dB(C) zijn. Als er woningen staan, geldt dit tot op 2 m afstand. Als er geen woningen staan, geldt dit tot op 35 m afstand van de speakers. Met dit geluidsniveau kan er bijvoorbeeld:
  • versterkte achtergrond muziek
  • een singer/songwriter (versterkt)
  • een kinderdisco
  • een straatfeest met licht versterkte muziek
  • versterkt gesproken woord
 • U mag maximaal 2 keer per locatie per kalenderjaar muziek draaien of maken
 • Uw evenement veroorzaakt geen of weinig overlast voor weggebruikers. U houdt altijd een rijbaan van 4 meter vrij voor verkeer en hulpdiensten. Alleen bij straat- en buurtfeesten mag de straat afgesloten worden als:
  • Het een 30 km/h-weg is
  • Er geen busroute of snelfietsroute door de straat loopt
  • De straat voor hulpdiensten bereikbaar blijft
 • Het evenement is niet tegelijk met andere evenementen in de buurt. En het evenement is niet in de 3e volle week van juli op een plek die de Vierdaagsefeesten of - marsen gebruiken
 • Als u voorwerpen op de weg plaatst, hebben deze samen een maximale oppervlakte van 50 m2. U mag maximaal 7 (markt)kramen, verkoopwagens, voertuigen plaatsen. U mag ook geen podium, tribune of tent plaatsen voor meer dan 50 personen
 • Reclame mag alleen op het evenemententerrein en is niet te zien buiten het terrein
 • Voor een trouwfeest gelden deze regels niet, wel voor de officiële huwelijksvoltrekking

Overige regels

 • Evenement op een boot
 • Gebruik van openbare ruimte
 • Als u wilt barbecueën op gemeentegrond hoeft u dit niet te melden. Ruim na afloop uw afval op en volg altijd de aanwijzingen van toezichthouders, politie of brandweer. En we raden het volgende aan:
  • Barbecue in een gesloten bak
  • Zet de barbecue niet direct op het gras en niet onder struiken of bomen (om brand te voorkomen)
  • Zorg na afloop dat u de kolen of andere brandstof goed dooft

Voldoet uw evenement niet aan 1 of meer van deze regels?

Dan moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Als u uw evenement op een boot of schip houdt moet u misschien ook een ligplaatsvergunning aanvragen.

  • Een gedetailleerde plattegrond van de locatie en inrichting van het evenement op schaal (1:200,1:500 of 1:1000). Hierop moet u aangeven:
   • Legenda
   • Noordpijl
   • Alles wat er op het terrein staat of geplaatst gaat worden, bijvoorbeeld:
    locatie van de activiteiten, tenten, tribunes, podiums, ehbo-posten, wc/douches, aggregaten. Lantaarnpalen, brandstofopslag, voertuigen, brandkranen, hekken, blusmiddelen, stoelen, banken en tafels. En Front of House, toiletten, garderobe, kassa, tappunten, vluchtwegaanduiding en (nood)uitgangen
  • Als u privéterrein gebruikt: een akkoordverklaring voor het gebruik van de grond met handtekening van de eigenaar
  • Bij een muziekevenement moet u een programma meesturen
   • Als u straten of parkeerterreinen afsluit: verkeersplan
   • In sommige gevallen: een veiligheidsplan (zie het voorbeeld bij de bijlages op vrgz.nl)
   • Bewonersbrief waarin u de bewoners informeert over het evenement
   • Overzicht aanleveren per geplaatst voorwerp waar u de maximale windlast voor aangeeft (windlast geeft aan hoeveel kracht de wind heeft op een voorwerp). Geef ook aan tot welke windkracht het voorwerp kan blijven staan. En geef aan wat u doet als de maximale windlast wordt bereikt voor deze voorwerpen
   • Als u grote voorwerpen/constructies plaatst: bouwtekeningen en constructieberekeningen. Bouwtekeningen en constructieberekeningen zijn op te vragen bij de leverancier.

   Uitleg constructieberekeningen

   Deze moet u meesturen als u grote voorwerpen wilt plaatsen. Dit noemen we dan een constructie. Denk bij een constructie bijvoorbeeld aan:

   • Overkappingen, zoals tenten, kramen en shelters
   • Terras- of tentverwarming
   • Podia, ook de achterwanden met versieringen of geluidssystemen
   • VIP-decks en tribunes
   • Tijdelijke trappen en bruggen
   • Speeltoestellen

   Aan zulke constructies worden eisen gesteld omdat ze veilig moeten zijn voor de gebruikers en bezoekers van uw evenement. Gebruik de richtlijn Constructieve Toetsingscriteria Evenementenvergunning. Hiermee kunt u controleren of uw constructies aan de voorwaarden voldoen.

   Uitleg verkeersplan

   Voor een evenementenvergunning vragen we u naar een tekening met een verkeersplan. Zo’n tekening is nodig om ongelukken en schade tijdens het evenement te voorkomen.

   Een verkeersplan is een plattegrond, kaart of tekening met daarop:

   • Straatnamen
   • Afgesloten straten. Geef hierbij aan:
    • Datum en tijd waarop de straten afgesloten zijn
    • Hoe en waarmee u de straten afsluit
    • Of de straten volledig afgesloten zijn of dat bijvoorbeeld fietsers of openbaar vervoer er wel door mogen

   Voorbeelden van een verkeersplan:

   Tips voor uw verkeersplan:

   • Zorg dat alles goed leesbaar is
   • Zorg dat uw tekening klopt met de situatie op straat
   • Is het gebied dat u wilt afzetten te groot om op 1 tekening te krijgen? Verdeel het gebied dan over meer tekeningen. Beter 2 goede tekeningen dan 1 onduidelijke

   Afsluiten van een straat 

   Wilt u een straat afsluiten voor alle verkeer. Dan moet u een hek plaatsen met een verkeersbord C1. Dit betekent: weg gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van vee, rij- of trekdieren.

   Wilt u een straat niet vanaf het begin afsluiten maar bijvoorbeeld halverwege? Waarschuw verkeer dan eventueel met verkeersbord L8 (doodlopende straat).

   Geef op uw plattegrond aan waar en wanneer er afzettingen staan. Gebruik een tabel om aan te geven of er mensen staan bij de afzettingen en wat hun taak is. Zie het voorbeeld hieronder.

   Voorbeeldtabel: Post 01
   Materiaal1x bord C1 + 2 hekken R/W + 1 draaihek
   Materiaal uitzetten en opruimen doorVerkeersregelaar zelf
   Ook uitzetten postn.v.t.
   Situatietekening op paginaZie plattegrond
   Taak/functie van de post

   Gasten en crew van VDF mogen doorrijden naar Kelfkensbosgarage, er mag geen verkeer doorrijden naar binnenstad

   Taak/functie van de postOp zaterdag en maandag wordt deze post ook gebruikt voor de markt
   • Na het invullen van de vragenlijst kunt u direct uw evenement melden of verder gaan met de evenementenvergunning aanvragen 
   • Heeft u een vergunning nodig, vraag deze dan niet eerder dan 16 weken en uiterlijk 8 weken van tevoren aan. Voor grote evenementen raden we aan minstens 10 weken van tevoren een vergunning aan te vragen
   • Bij een melding krijgt u een ontvangstbevestiging. Een melding zetten we op de evenementenkalender 
   • Een complete vergunningaanvraag behandelen we binnen 8 weken. In sommige gevallen kan het langer duren dan 8 weken, dit laten we u weten
   • Gaat uw evenement niet door? Neem dan contact met ons op. Als we al bezig zijn met uw aanvraag, betaalt u 25% van de kosten voor de vergunning
   • Gebruikt u privéterrein? Stuur dan een akkoordverklaring mee voor het gebruik van de grond. Deze verklaring moet ondertekend zijn door de eigenaar
    Voorbeeldtekst akkoordverklaring: Hierbij verklaart <hier naam invullen eigenaar prive terrein> akkoord te zijn met gebruik van <hier naam invullen van het terrein/locatie> voor <hier naam invullen van het evenement> Met vermelding van de datum en handtekening

   Soort evenement

   In Nijmegen kennen we A-, B- en C-evenementen. A is het kleinste soort evenement, C het grootst. 

   Aan de hand van de inschatting van de risico’s wordt een evenement ingedeeld in een categorie. A-evenement is laag risico, B-evenement gemiddeld risico, C-evenement hoog risico.

   Voorbeelden: Een buurtfeest valt vaak onder de A-evenementen. Een klein festival valt onder de categorie B. Maar bijvoorbeeld een Goffertconcert valt onder de categorie C. Wij gebruiken een risicoscanformulier van de veiligheidsregio. Het risicoscanformulier is een hulpmiddel, we kunnen een andere beslissing nemen.

   Straatspeeldag of autovrije zondag

   • De landelijke Autovrije Zondag is elk jaar op de 3e zondag van september
   • Voor een Autovrije Zondag moet u de weg afsluiten met verkeershekken en borden. Die kunt u bestellen bij evm@nijmegen.nl. Zij komen de hekken en borden gratis bezorgen en ophalen. Let op! Zodra de materialen geleverd zijn bent u verantwoordelijk voor het materiaal. U zorgt  er voor dat wij de juiste materialen in goede staat weer kunnen ophalen.
   • Tips:
    • U kunt elk jaar voor 1 straatspeeldag (of de Autovrije Zondag) subsidie voor wijkactiviteit aanvragen
    • Betrek de buren bij uw plannen. Laat ze weten op welke dag u de straat autovrij wilt maken

   Vierdaagsefeesten

   Tijdens de Vierdaagse gelden andere regels:

   Schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens uw evenement

   U heeft een ontheffing tijdelijk alcohol schenken nodig als u zwak-alcoholische dranken wilt schenken. 

   Organiseert u iets waar mensen elkaar ontmoeten, verblijven of waar gebakken of gebraden wordt? Denk bijvoorbeeld aan een openluchtfestival of kamperen. Of een andere activiteit op een buitenterrein, camping, plein, eigen terrein of in een tent.

   U moet dan soms een melding 'brandveilig gebruik' maken.

   Let op: heeft u voor uw activiteit een evenementenvergunning nodig? Dan hoeft u niet apart de melding 'brandveilig gebruik' te maken. Dit wordt al meegenomen in het aanvraagformulier voor een evenementenvergunning.

   U moet een melding maken in de volgende gevallen:

   • Meer dan 10 mensen overnachten op 1 plek, vanuit uw beroep/bedrijf of omdat deze mensen verzorgd worden
   • Op 1 plek worden meer dan 10 mensen jonger dan 12 jaar verzorgd. Of meer dan 10 mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap
   • U heeft een ruimte waar meer dan 150 mensen tegelijk zullen zijn

   Melden

   Zorg dat u 4 weken voor uw activiteit een melding maakt:

   • Download het formulier op rijksoverheid.nl
   • Vul in en kies bij 'printen' voor 'bewaar als Pdf' en stuur naar:
    apvbw@nijmegen.nl 
    of
    Print het ingevulde formulier en stuur naar:
    Gemeente Nijmegen
    Afdeling Veiligheid
    Postbus 9105
    6500 HG Nijmegen

   Een melding brandveilig gebruik is gratis.

   Meesturen

   • Tekening van de situatie met noordpijl

   • Plattegrond op schaal of met maten. Hierop moeten de voorwerpen staan die groter zijn dan 25 m2

   • Plattegrond van elke ruimte die bedoeld is voor meer dan 150 mensen tegelijk. U geeft het maximum aantal mensen aan dat in de ruimte zal zijn

   Melden

   Geen kosten.

   Vergunning aanvragen

   U betaalt voor het behandelen van de vergunningaanvraag door de gemeente, ook als u de vergunning niet krijgt:

   • Als u de vergunning krijgt, betaalt u 100% van de hieronder vermelde kosten
   • Krijgt u de vergunning niet of trekt u de aanvraag in, dan betaalt u 25% van onderstaande kosten

   Soort evenement

   Hoeveel u moet betalen hangt verder af van het soort evenement dat u organiseert. Bij een klein evenement hoeft misschien alleen gekeken te worden naar geluidsmaatregelen. Bij een groter evenement wordt ook de brandweer en ambulancedienst betrokken. Dat maakt de vergunning voor een groot evenement duurder.

   Tabel: kosten voor aanvraag evenementenvergunning
   Type evenementSoort kostenKosten
   A niet gericht op winst-€ 47,26
   A, B & CBasisbedrag€ 242,37
   AAdviezen (bijv. over geluid, verkeer, gezondheid)€ 107,34 (per advies)
   AControle locatie vooraf€ 394,83
   BAdviezen (bijv. over geluid, verkeer, gezondheid)€ 214,71 (per advies)
   BControle locatie vooraf€ 402,55
   BGrote controle locatie vooraf€ 1.053,15
   CAdviezen (bijv. over geluid, verkeer, gezondheid)€ 214,71 (per advies)
   CControle locatie vooraf€ 402,55
   CGrote controle locatie vooraf€ 2.146,95

   Huur locatie

   U betaalt huur als u een locatie gebruikt die eigendom is van de gemeente. De afdeling Stadsbeheer maakt hiervoor een huurovereenkomst. Als u een vergunning aanvraagt kunnen we inschatten wat de huurprijs is. Dat gebeurt op basis van het aantal bezoekers, het aantal dagen en het type evenement.

   Let op:

   • U betaalt geen huur voor locaties die niet van de gemeente zijn. Bijvoorbeeld grond van Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf (Waalkade en Rivierpark)
   • Voor evenementen met minder dan 500 bezoekers worden geen huurovereenkomsten afgesloten
   • Op locaties van particulieren heeft u toestemming nodig van de eigenaar