Steenbokstraat

Kenmerken

  • In de Steenbokstraat is 1 plek aangewezen voor een standplaats voor de maandag, dinsdag, woensdag, zondag
  • De maximale afmeting voor de verkoopwagen/verkoopkraam is 8 x 3 meter

Water en elektriciteit

Er is geen water en elektriciteit.

Aanvragen vergunning