Wet open overheid

U heeft recht op informatie over alles wat de overheid doet. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). We maken als gemeente zelf al veel bekend op allerlei manieren. Er is dus al veel openbare informatie te vinden. U kunt hierbij ook om hulp vragen van de Woo-contactpersoon. Weet u zeker dat de informatie die u zoekt niet openbaar is? Doe dan een Woo-aanvraag.

Op deze pagina:

Camerabeelden opvragen

U kunt bij de gemeente voor de volgende gevallen camerabeelden opvragen met een Woo-aanvraag:

 • U parkeerde voor een inrit
 • U reed over de Waalkade, Tweede Walstraat of Griftdijk tijdens de afgesloten tijden

Online aanvragen:

Camerabeelden van de openbare ruimte in relatie tot een misdrijf kunt u opvragen bij de politie.

 

Doe een Woo-aanvraag

1

Hulp zoeken bij informatie (niet verplicht)

Voor u een Woo-aanvraag doet, vraagt u eerst hulp aan de Woo-contactpersoon. We denken met u mee als u wilt weten welke informatie al openbaar is. Of als u wilt weten waar u openbare informatie kunt vinden. Mail uw vraag naar:

WETOPENOVERHEID@NIJMEGEN.NL

Zet in het onderwerp van uw mail: "Ik heb een vraag". Uw mail komt direct bij de Woo-contactpersoon die u binnen 3 werkdagen terugmailt. Als het langer duurt dan krijgt u daarover bericht.

U kunt ook bellen: bel het algemene nummer 14 024 en vraag naar de Woo-contactpersoon.

Het is niet verplicht om eerst hulp te vragen. Wilt u dit niet? Ga dan meteen naar stap 2.

2

Doe een Woo-aanvraag

Een Woo-aanvraag kan online, per brief of via de telefoon aangevraagd worden. Wij raden aan om dit online te doen. Uw aanvraag komt dan direct op de juiste plek binnen. U kunt dan sneller antwoord verwachten.

ONLINE AANVRAGEN

Aanvraag per brief

Stuur een brief naar de Woo-contactpersoon via het volgende adres. Zet in de brief duidelijk dat u een Woo-aanvraag wilt doen en welke informatie u wilt krijgen. Vermeld ook om welke periode het gaat. Stuur uw brief naar:

Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Aanvraag via telefoon

Bel 14 024 en vraag naar de Woo-contactpersoon. Geef aan welke informatie u zoekt.

3

U ontvangt een antwoord

U krijgt meestal binnen 4 weken een reactie op uw aanvraag. Deze periode kan 2 weken langer duren. U krijgt dan een bericht met de reden waarom het langer duurt. Soms hebben we nog meer tijd nodig om alle informatie te beoordelen. Dan maken we afspraken met u over de afhandeling. We maken uw aanvraag en de beslissing openbaar.

Onze beslissing op uw aanvraag kan zijn:

 • We maken de informatie openbaar
 • We maken een deel van de informatie openbaar. In die gevallen maken we delen van de informatie onleesbaar/zwart. Bijvoorbeeld omdat er persoonsgegevens in staan 
 • We maken de informatie niet openbaar. In onze beslissing leest u waarom niet

Soms kunt u geen informatie krijgen. Bijvoorbeeld als u vraagt om:

 • Persoonlijke en privacygevoelige informatie
 • Bedrijfs- en fabricage gegevens
 • Informatie over strafbare feiten
 • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt
 • De informatie die u wilt ontvangen moet ergens zijn opgeslagen, bijvoorbeeld in documenten, geluidsbanden, foto's of video's
 • Het gaat om informatie die bij de gemeente is opgeslagen

Doorzendplicht

Soms hebben wij de informatie niet waar u om vraagt. Dan sturen wij uw Woo-aanvraag door. Dat doen we als we zeker weten dat een andere organisatie deze informatie wel heeft. En als deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Dit heet doorzendplicht. Wij laten het u weten als we uw verzoek hebben doorgestuurd.

Bezwaar maken

U kunt in de volgende gevallen bezwaar maken:

 • Als we niet op tijd zijn met onze beslissing
 • Als u het niet eens bent met onze beslissing
 • Wetten, (beleids)regels en verordeningen vindt u op lokaleregelgeving.overheid.nl. U ziet direct de actuele resultaten, maar u kunt ook oud beleid terugvinden
 • Aangevraagde vergunningen (en de besluiten hierop) vindt u op officielebekendmakingen.nl. U kunt direct zoeken binnen de resultaten. Of filteren op een rubriek, zoals omgevingsvergunning of ruimtelijk plan. U kunt ook gebruik maken van Berichten over uw buurt. U vindt dan direct de besluiten, plannen en vergunningsaanvragen in de buurt van uw adres. En u kunt zich aanmelden voor een e-mailservice, zodat u automatisch op de hoogte blijft van nieuwe besluiten en aanvragen
 • (Oude) bouwvergunningen vindt u in het digitaal gebouwendossier. U kunt zoeken op adres
 • Het omgevingsplan vindt u bij 'Regels op de kaart' in het Omgevingsloket. In het omgevingsplan staat onder andere welke voorwaarden en regels er zijn voor het gebruik van woningen, bedrijven, andere gebouwen en wat er gebouwd mag worden
 • Collegebesluiten en raadsstukken staan op onze website bestuurlijke informatie. Denkt u hierbij aan de agenda, de voorstellen en bijbehorende bijlagen voor de raad, de besluitenlijst. Maar ook moties, amendementen en brieven aan de raad. Ook kunt u hier raadsvergaderingen terugkijken
 • Informatie over onze organisatie, de bereikbaarheid van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad vindt u op Over de gemeente
 • Financiën en gemeenschappelijke regelingen staan op pcportal.nijmegen.nl. Hier vindt u het coalitieakkoord, stadsbegroting, stadsrekening, koersdocument en voortgangsmonitoren van de afgelopen jaren
 • Open data-portaal. Hier vindt u veel soorten gegevens. Zoals uitkomsten van onderzoeken en verkiezingsuitslagen
 • Informatie van en over de gemeente vóór 2012 vindt u in het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). Welke informatie er precies is, vindt u op de website van het RAN. U vindt er in ieder geval:
  • stukken over de taken van de gemeente (zoals veiligheid, ruimtelijke ordening, zorg, onderwijs en sport, vergunningen)
  • besluiten van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders
  • documenten over de interne organisatie van de gemeente
   De complete dossiers kunt u gratis inzien op het RAN.
 • Woo-dossiers: informatie die wij vanaf 2023 op verzoek openbaar hebben gemaakt kunt u vinden op woogle.wooverheid.nl. Hier vindt u: het verzoek, ons besluit en de informatie die openbaar is gemaakt

Zet in uw Woo-aanvraag of u digitale informatie wilt of informatie op papier:

 • Wilt u de informatie digitaal ontvangen? De aanvraag is gratis
 • Wilt u de informatie op papier ontvangen? Dit kost geld. We nemen contact met u op over de kosten