Wet open overheid

U heeft recht op openbare informatie van de gemeente. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). De gemeente maakt zelf veel bekend op allerlei manieren. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Doe een Woo-aanvraag. Aanvragen kan op 3 manieren: online, per brief of door te bellen. Heeft u hulp nodig of wilt u meer informatie? Mail of bel de Woo-contactpersoon.

Woo-contactpersoon

Voor u een Woo-aanvraag doet, kunt u ook eerst hulp vragen aan de Woo-contactpersoon. We kunnen met u meedenken als wilt weten welke informatie al openbaar is. Of als u wilt weten waar u openbare informatie kunt vinden.

Mail uw vraag naar wetopenoverheid@nijmegen.nl. Zet in het onderwerp: Ik heb een vraag. We beantwoorden uw vraag binnen 1 werkdag. Als het langer duurt dan krijgt u daarover bericht.

Of bel 14 024 en vraag naar de Woo-contactpersoon.

Woo-aanvraag doen

U kunt online aanvragen, per brief of via de telefoon.

Online aanvragen

Aanvragen per brief

Stuur een brief naar de Woo-contactpersoon via het volgende adres. Zet in de brief duidelijk dat u een Woo-verzoek wilt doen en welke informatie u wilt krijgen. Vermeld ook om welke periode het gaat. Stuur uw brief naar:

Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Aanvragen via telefoon

Bel 14 024 en vraag naar de Woo-contactpersoon. Geef aan welke informatie u zoekt.

Hoe werkt het?

 • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt
 • De informatie die u wilt ontvangen moet ergens zijn opgeslagen, bijvoorbeeld in documenten, geluidsbanden, foto's of video's
 • Het gaat om informatie die bij de gemeente is opgeslagen
 • Soms kunt u geen informatie krijgen. Bijvoorbeeld als u vraagt om:
  • Persoonlijke en privacygevoelige informatie
  • Bedrijfs- en fabricage gegevens
  • Informatie over strafbare feiten
 • U krijgt meestal binnen 4 weken een reactie op uw aanvraag. Deze periode kan 2 weken langer duren. U krijgt dan een bericht met de reden waarom het langer duurt
 • Soms hebben we nog meer tijd nodig om alle informatie te beoordelen. Dan maken we afspraken met u over de afhandeling
 • We maken uw aanvraag en de beslissing openbaar

Onze beslissing op uw aanvraag kan zijn:

 • We maken de informatie openbaar
 • We maken een deel van de informatie openbaar. In die gevallen maken we delen van de informatie onleesbaar/zwart. Bijvoorbeeld omdat er persoonsgegevens in staan 
 • We maken de informatie niet openbaar. In onze beslissing leest u waarom niet

Doorzendplicht

Soms hebben wij de informatie niet waar u om vraagt. Dan sturen wij uw Woo-verzoek door. Dat doen we als we zeker weten dat een andere organisatie deze informatie wel heeft. En als deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Dit heet doorzendplicht. Wij laten het u weten als we uw verzoek hebben doorgestuurd.

Bezwaar maken

U kunt in de volgende gevallen bezwaar maken:

 • Als we niet op tijd zijn met onze beslissing
 • Als u het niet eens bent met onze beslissing

Kosten

Zet in uw Woo-aanvraag of u digitale informatie wilt of informatie op papier:

 • Wilt u de informatie digitaal ontvangen? De aanvraag is gratis
 • Wilt u de informatie op papier ontvangen? Dit kost geld. We nemen contact met u op over de kosten

Informatie die al openbaar is

 • Wetten, (beleids)regels en verordeningen vindt u op lokaleregelgeving.overheid.nl. U ziet direct de actuele resultaten, maar u kunt ook oud beleid terugvinden
 • Aangevraagde vergunningen (en de besluiten hierop) vindt u op officielebekendmakingen.nl. U kunt direct zoeken binnen de resultaten. Of filteren op een rubriek, zoals omgevingsvergunning of ruimtelijk plan. U kunt ook gebruik maken van Berichten over uw buurt. U vindt dan direct de besluiten, plannen en vergunningsaanvragen in de buurt van uw adres. En u kunt zich aanmelden voor een e-mailservice, zodat u automatisch op de hoogte blijft van nieuwe besluiten en aanvragen
 • (Oude) bouwvergunningen vindt u in het digitaal gebouwendossier. U kunt zoeken op adres
 • Bestemmingsplannen vindt u op ruimtelijkeplannen.nl. In een bestemmingsplan staat onder andere welke voorwaarden en regels er zijn voor het gebruik van woningen, bedrijven, andere gebouwen en wat er gebouwd mag worden
 • Collegebesluiten en raadsstukken staan op onze website bestuurlijke informatie. Denkt u hierbij aan de agenda, de voorstellen en bijbehorende bijlagen voor de raad, de besluitenlijst. Maar ook moties, amendementen en brieven aan de raad. Ook kunt u hier raadsvergaderingen terugkijken
 • Informatie over onze organisatie, de bereikbaarheid van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad vindt u op Over de gemeente
 • FinanciĆ«n en gemeenschappelijke regelingen staan op pcportal.nijmegen.nl. Hier vindt u het coalitieakkoord, stadsbegroting, stadsrekening, koersdocument en voortgangsmonitoren van de afgelopen jaren
 • Open data-portaal. Hier vindt u veel soorten gegevens. Zoals uitkomsten van onderzoeken en verkiezingsuitslagen

Wetgeving