Dossier hitte

Vanaf donderdag 2 augustus 2018 is het hitteplan van kracht. Het KNMI heeft code geel afgekondigd.

Hieronder vindt u belangrijke informatie per onderwerp.

Natuurbrandrisico

tips bij droogte in de natuur

Zwemmen

waar wel en niet zwemmen

Waterkwaliteit

van plassen, sloten en vijvers

Drinkwater

tips voor zuinig omgaan met drinkwater

Dieren en planten

zorg voor dieren en planten