Dossier hitte

Op dit moment is het hitteplan niet actief. Als dat wel zo is dan leest u hier de bijzonderheden over waar en wanneer.

Hieronder vindt u belangrijke informatie per onderwerp. We vullen dit aan als het nodig is.