Maaibeheer

De afgelopen jaren heeft de gemeente besloten het maaibeheer ecologisch te versterken. Om die reden zijn we waar het kon minder gaan maaien. 

Waarom maaien? 

Maaien doen we om te voorkomen dat er spontaan struiken en bomen gaan groeien. We willen juist meer bloeiende kruiden of een speelgebied of hondenuitlaat terrein. 

We maaien niet alles tegelijkertijd

Waar mensen hun vrije tijd doorbrengen maaien we bijna wekelijks. Dit zijn kort gemaaide grasvelden om te spelen en te voetballen. Meer dan 60% van het gras in Nijmegen maaien we op een ecologische manier. Dat betekent dat we op die plekken slechts 1 à 2 keer per jaar maaien en het maaisel na een paar dagen afvoeren. Maaien is het meest effectief als de grassen en kruiden vol voedingsstoffen zitten. Helaas is dat ook het moment dat de bloemen vol in bloei staan. Omdat we niet alles tegelijkertijd maaien en de kruiden al langer of vaker bloeien houden we bloeiende bermen. Door kruiden te laten staan blijft er voedsel aanbod en schuilgelegenheid zodat insecten en andere dieren kunnen overleven.

Wegen en paden houden we verkeersveilig

Verkeersveiligheid staat voorop. Waar het nodig is maaien we deze plekken vaker dan 2 keer per jaar.

Sommige gazons maaien we niet in mei

Waar het mogelijk is en waar nu al veel kruiden staan, maaien we niet in de maand mei. We zorgen daardoor dat er in deze periode  extra voedsel is voor bijen en andere insecten. Omdat het gras op de kleigrond hiervoor te hard groeit doen we dit in de stadsdelen Dukenburg, Noord en Lindenholt niet. Zelf een bijdrage leveren? Bekijk de website van de Bijenstichting.  

Hoe vaak wordt er gemaaid?

Bekijk de kaart om te zien hoe vaak er bij u in de buurt gemaaid wordt. Als u links in de agenda 'plantsoenvakken' aanklikt, worden alle vakken op de kaart zichtbaar. Zo kunt u het vak zoeken waarvan u wilt weten hoe vaak er wordt gemaaid. Gazon A wordt ongeveer elke 7 dagen gemaaid. Gazon B wordt ongeveer 1 keer in de 10 dagen gemaaid. Gazon C wordt ongeveer 1 keer in de 14 dagen gemaaid. Hoe vaak er wordt gemaaid hangt ook af van het weer. 

Heeft u een melding, wens of vraag? 

Wordt er volgens u niet gemaaid zoals afgesproken of heeft u een wens of vraag? Meld dit dan via Meld & Herstel