Maaibeheer

De afgelopen jaren heeft de gemeente besloten om ons maaibeheer te verbeteren en ecologisch te versterken. Om die reden zijn we waar het kon minder gaan maaien. Zo komt er meer ruimte voor bloemen, planten, bijen en andere insecten. In mei 2021 hebben we, overal waar mogelijk, niet gemaaid. Vanaf half juni 2021 wordt er wel weer gemaaid. Op veel plekken doen we dat minder dan voorheen.

Ecologisch beheer

Op dit moment beheren we meer dan de helft van het gras in Nijmegen op een ecologische manier. Dat gaan we nu flink uitbreiden. Ook plekken die eerst gazon waren, worden nu ecologisch gras. Dat betekent dat we op meer plekken slechts 1 à 2 keer per jaar gaan maaien en het maaisel na een paar dagen afvoeren. De aanwezige insecten krijgen zo de tijd om weg te kruipen. Door het afvoeren verschraalt de grond. Zo gaan er meer bloemen en kruiden groeien en minder gras. Met het maaibeheer helpen we onder andere de (wilde) bijen in de stad. Zij zijn essentieel in het ecosysteem.

Verkeer en bermen

Verkeersveiligheid staat voorop. Waar het nodig is maaien we. In het voorjaar 2021 zijn we verrast door een groei-explosie in het groen waardoor er soms minder overzicht was. Inmiddels zijn onze aannemers aan het werk om die situaties op te lossen en we passen dit ook aan in ons beheer.

Grasvelden/weitjes

Daarnaast zijn we gestart om grasvelden in de stad waar niet wordt gespeeld minder te maaien. In 2021 startte een proef in Dukenburg en Nijmegen-Noord. Dit gaat niet in 1 keer goed. Soms zijn terreinen verkeerd beoordeeld en werden bijvoorbeeld speelveldjes niet gemaaid. Waar nodig stellen we dat bij. We willen ons maaibeheer zo goed mogelijk afstemmen op het gebruik van de ruimte: spelen, honden uitlaten, veiligheid en natuur. De veldjes waar toch gespeeld wordt blijven we maaien maar de randen eromheen laten we dan staan voor de natuurwaarde.

Allergieën?

Minder maaien zorgt niet direct voor meer graspollen in de lucht. Doordat de samenstelling van het 'gras' verandert, kunnen klachten van graspollenallergie zelfs afnemen. De grassen maken immers plaats voor andere kruiden en bloemen. De pollen daarvan krijgen dan langzaam de overhand en omdat die pollen vaak zwaarder zijn, verspreiden ze minder ver door de lucht. Gaat de allergie juist om pollen van andere planten, dan kunnen de klachten inderdaad verergeren. Dit 1e jaar (2021) zitten er meer pollen in de lucht, en ook het weer heeft een zeer sterke invloed op de verspreiding en 'allergeniteit' ervan. Bijvoorbeeld bij berkenpollen worden de receptoren door onweer en wind geactiveerd.

Heeft u hierover vragen of tips over het maaibeleid? Meld dit dan via MijnWijkplan of Meld en Herstel.