Tijdelijke crisisnoodopvanglocatie op sportpark Winkelsteeg

Gemeente Nijmegen opent in april samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een nieuwe en tijdelijke crisisnoodopvanglocatie voor 1.200 personen op sportpark Winkelsteeg. Het gaat om de locatie waar SV Hatert speelt en waar eerder de Vierdaagsecamping was. SV Hatert houdt 2 sportvelden voor trainingen en wedstrijden.

Het Rijk heeft gemeenten dringend gevraagd om 19.000 opvangplekken aan te bieden voor de groeiende aantallen mensen die in Nederland asiel aanvragen. Het centrale aanmeldcentrum in Ter Apel heeft nog altijd te weinig plek om hen op te vangen. Een aantal tijdelijke noodopvanglocaties in het land moet sluiten. Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen wil mensen in nood niet in de kou laten staan. Het college heeft daarom besloten om zo snel mogelijk nieuwe opvangplekken te organiseren. De opvanglocatie op sportpark Winkelsteeg is er voor de periode tot 1 november 2023.

Vragen en antwoorden

Wie komen er in de crisisnoodopvang?

Het gaat om families met kinderen en alleenreizende mannen. Mensen die asiel aanvragen komen uit verschillende landen. Er is plek voor maximaal 1.200 bewoners. Mensen waarvan vooraf duidelijk is dat zij geen kans maken op asiel, zullen hier niet komen. Bijvoorbeeld mensen die uit een veilig land komen.

In de crisisnoodopvang op sportpark Winkelsteeg komen ook mensen die nu nog in de noodopvang in Brakkenstein wonen. De noodopvang in Brakkenstein gaat in april sluiten. Deze noodopvang sluit omdat we alle locatiemanagers en begeleiders nodig hebben op de Winkelsteeg. Daarnaast willen we onze aandacht en inzet concentreren op 1 locatie. 

Wat is crisisnoodopvang?

Crisisnoodopvangplekken zijn tijdelijke, eenvoudig ingerichte opvangplekken. Denk aan de crisisnoodopvangplekken op Heumensoord in 2015/2016 en 2021. 

Waarom is er tijdelijke opvang?

Er is dringend extra opvang nodig voor mensen die asiel aanvragen in Nederland. Het opvangcentrum in Ter Apel heeft op dit moment niet genoeg plek om iedereen die in Nederland aankomt op te vangen. Dit komt omdat de doorstroming niet snel genoeg gaat. De Rijksoverheid vraagt daarom alle veiligheidsregio’s en de gemeentes om tijdelijk extra crisisnoodopvangplekken aan te bieden voor mensen die in Nederland asiel hebben aangevraagd. 

Hoe is de crisisnoodopvanglocatie op sportpark Winkelsteeg ingericht? 

Omdat de nood hoog is, is er weinig voorbereidingstijd. De gemeente richt het terrein zo snel mogelijk in. Er worden 6 paviljoens gebouwd met verwarmde slaapruimtes voor 160 personen. Ook komen er 50 woonunits voor 4 of 6 personen, waarin vooral ouders en kinderen zullen wonen. Verder zijn er douche/toilet- en ontmoetingsruimten. 

Crisisnoodopvangplekken zijn tijdelijke, eenvoudig ingerichte opvangplekken. Mensen krijgen er een slaapplek en maaltijden en zij kunnen er douchen en de was doen. De gemeente gaat in gesprek met het Rijk over onderwijsaanbod voor de leerplichtige kinderen die hier tijdelijk zullen wonen.

Wanneer?

De opvanglocatie is half april klaar. De opvang blijft open tot 1 november 2023. 

Hoe worden mensen in de buurt geïnformeerd?

De inwoners van andere Nijmeegse wijken hebben de afgelopen keren dat opvang dringend nodig was, laten zien dat mensen in nood hier welkom zijn. Wij hopen ook nu weer op uw begrip en steun.

15 april Open Dag op de opvanglocatie

Op zaterdag 15 april is er een open dag op de opvanglocatie. De open dag duurt van 13.00 tot 16.00 uur en vindt plaats in de opvanglocatie zelf, aan de Winkelsteegseweg 206 (ingang zuid), of Nieuwe Dukenburgseweg 23 ingang noord (naast de brandweerkazerne). U kunt binnenlopen wanneer u wilt tussen 13.00 en 16.00 uur. U bent van harte welkom om rond te kijken op de locatie. Daarbij kunt u uw vragen stellen en een toelichting krijgen van de mensen die er straks de dagelijkse leiding hebben. U herkent ze aan een groen hesje. 

Waarom deze locatie?

De locatie is direct beschikbaar voor de periode die we nodig hebben. Het terrein is vlak en geschikt voor inrichting. Er zijn al allerlei voorzieningen als water en stroom.

Zijn er maatschappelijke acties?

Bindkracht10 en het gemeentelijk sportbedrijf organiseren de dagbestedingsactiviteiten voor de mensen in de opvang.

Zijn er vrijwilligers nodig?

VluchtelingenWerk zoekt vrijwilligers voor de crisisnoodopvang Winkelsteeg. VluchtelingenWerk ondersteunt asielzoekers vanaf het moment dat ze opgevangen worden totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden. De organisatie zoekt betrokken vrijwilligers. 

Als vrijwilliger geeft u voorlichting over de aanstaande asielprocedure, begeleidt u gezinsherenigingsaanvragen, en beantwoordt u vragen tijdens het dagelijkse spreekuur waar bewoners met hun asielvragen terecht kunnen. Juridische ervaring is niet nodig; we bieden een kort maar gedegen inwerkprogramma en cursussen aan. U werkt in een enthousiast team onder begeleiding van een ervaren teamleider. 

Heeft u interesse om minimaal een dagdeel per week te helpen of wilt u meer weten?
Mail ons via cno-nijmegen-winkelsteeg@vluchtelingenwerk.nl 
Kijk voor meer informatie op: www.vluchtelingenwerk.nl/vacatures
 

Hoeveel andere opvangplekken zijn er in Nijmegen?

Sportpark Winkelsteeg is samen met Brakkenstein de enige locatie voor crisisnoodopvang in Nijmegen. De locatie in Brakkenstein gaat sluiten. 

Het aantal opvangplekken in het bestaande asielzoekerscentrum (AZC) aan de Dommer van Poldersveldtweg wordt op dit moment ook uitgebreid. Verder is er een tijdelijk AZC aan de Stieltjesstraat. Daarnaast zijn er  verschillende gemeentelijke noodopvanglocaties voor mensen uit Oekraïne. Niet alleen Nijmegen helpt mee om extra opvangplekken voor asielzoekers uit Ter Apel te regelen. Andere gemeenten in onze Veiligheidsregio doen dat ook.

Waar gaan deze mensen straks naartoe?

De mensen die hier worden opgevangen, blijven tijdelijk. Zij gaan niet allemaal naar het AZC in Nijmegen en komen niet allemaal permanent in Nijmegen (of Nederland) te wonen. Tijdens het asielproces blijven asielzoekers in een opvanglocatie: bijvoorbeeld een asielzoekerscentrum, of zoals nu in Nijmegen in een noodopvanglocatie. Als er plek ontstaat in de al bestaande AZC’s, kan het zijn dat de asielzoekers daar naartoe verhuizen. 

Als de asielzoekers een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen en daardoor statushouder worden, kunnen ze woonruimte krijgen in een Nederlandse gemeente. Dat kan overal in Nederland zijn. Hoeveel dat er zijn, hangt af van de grootte van de gemeente.

Wat is het COA?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens het hele asielproces. Dit betekent dat het COA zorgt voor opvang en begeleiding: vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Het COA vangt asielzoekers op in asielzoekerscentra (AZC) of in noodopvanglocaties in het hele land. Meer informatie staat op de website van het COA. Op deze website vindt u ook een uitlegfilmpje over wat het betekent als er een opvanglocatie in uw buurt komt en hoe asiel werkt in Nederland.

Documenten