Opvang Oekraïners

De gemeente Nijmegen helpt bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Er zijn in Nijmegen 5 gemeentelijke opvanglocaties waar mensen worden opgevangen. Ook zijn er Nijmegenaren die opvang bieden voor personen uit Oekraïne. 

Informatie voor Oekraïense vluchtelingen

Hieronder vindt u informatie voor Oekraïense vluchtelingen. Switch to English.

Als u in Nijmegen komt wonen

U moet zich inschrijven bij de gemeente. Hiervoor moet u een afspraak maken:

U kunt ook bellen naar 14 024 om een afspraak te maken. Dit kan alleen in het Nederlands of Engels.

Neem bij uw afspraak de volgende documenten mee:

 • Heeft u de Oekraïense nationaliteit? Neem een paspoort, identiteitskaart of een verklaring van de ambassade mee
 • Heeft u niet de Oekraïense nationaliteit maar bent u wel uit Oekraïne gevlucht?
  • Neem documenten mee die uw nationaliteit bewijzen
  • U moet kunnen laten zien dat u een permanente verblijfsvergunning had voor Oekraïne op 23 februari 2022
 • Als u bij iemand gaat wonen: een huurcontract of toestemming van de hoofdbewoner

Als u geen documenten heeft waaruit blijkt wie u bent

In dat geval moet u eerst een 'certificaat van identiteitsvaststelling' ophalen bij de Oekraïense ambassade in Den Haag. Zo doet u dat:

 1. Zorg ervoor dat u 2 gelijke en officiële pasfoto’s heeft die niet ouder zijn dan 6 maanden. Als u geen pasfoto’s heeft, laat deze dan maken bij een fotograaf voor officiële pasfoto’s
 2. Meld uw komst bij de ambassade vooraf aan via internet 
 3. Bezoek het spreekuur van de Oekraïense ambassade in Den Haag in de ochtend van 9.00 - 13.00 uur. Ga bij voorkeur op donderdag of vrijdag. Neem het volgende mee:
 • uw digitale aanmelding
 • identiteitspapieren die u heeft
 • 2 gelijke pasfoto’s die niet ouder zijn dan 6 maanden

Meestal is uw certificaat dezelfde dag klaar. Met dit certificaat kunt u zich inschrijven in de gemeente.

U woont bij een gastgezin in Nijmegen maar wilt naar een opvang van de gemeente

Vul eerst het formulier 'Aanmelden voor noodopvang' in. De gemeente kijkt dan samen met u of er in Nijmegen of bij een gemeente in de buurt plek is.

Woont u in een gastgezin buiten Nijmegen? Neem dan contact op met de gemeente waarin u woont voor meer informatie.

U gaat weg uit Nijmegen

U verhuist naar een andere gemeente binnen Nederland

 1. Geef de verhuizing door bij de gemeente waar u gaat wonen
 2. Krijgt u leefgeld van gemeente Nijmegen? Vul dan het wijzigingsformulier (pdf, 608 KB) in. Mail het formulier naar leefgeldoekraine@nijmegen.nl. U kunt het ingevulde formulier ook per post opsturen. Het adres vindt u op de achterkant van het formulier

U verhuist naar een ander land

 1. Geef uw vertrek naar het buitenland (emigratie) door bij de gemeente. Hiervoor moet u een afspraak maken
 2. Krijgt u leefgeld van gemeente Nijmegen? Vul dan het wijzigingsformulier (pdf, 608 KB) in. Mail het formulier naar leefgeldoekraine@nijmegen.nl. U kunt het ingevulde formulier ook per post opsturen. et adres vindt u op de achterkant van het formulier

Leefgeld aanvragen

U kunt de leefgeldregeling aanvragen als u geen of weinig inkomen heeft.

Voordat u de leefgeldregeling kunt aanvragen, moet u het volgende doen: 

 1. Schrijf u in bij de basisregistratie personen (BRP) bij de gemeente waar u (tijdelijk) woont. U krijgt dan automatisch een burgerservicenummer (BSN)
 2. Regel een geldige bankrekening met IBAN, het liefst bij een Nederlandse bank
 3. Vraag de leefgeldregeling aan met het aanvraagformulier Leefgeldregeling (pdf, 343 kb). Vul het formulier helemaal in en zet uw handtekening onder het formulier. Vergeet niet een kopie van uw bankpas mee te sturen. Mail het formulier naar leefgeldoekraine@nijmegen.nl. U kunt het formulier ook per post naar ons sturen. Het adres vindt u op de achterkant van het formulier

Geef veranderingen door

Gebruik het wijzigingsformulier Leefgeldregeling (pdf, 608 kb) om veranderingen aan ons door te geven. Geef de volgende veranderingen aan ons door:

 • U of uw gezinsleden gaan verhuizen 
 • U of uw gezinsleden vertrekken uit Nederland
 • Uw kind wordt 18 jaar
 • U of uw gezinsleden gaan werken
 • U of uw gezinsleden wonen tijdelijk buiten Nederland (bijvoorbeeld voor familiebezoek)
 • U gaat samenwonen met iemand die in Nederland woont
 • Iemand van uw gezin komt bij u wonen
 • U heeft een nieuw bankrekeningnummer

Wanneer u het leefgeld krijgt

Aan het begin van iedere maand. Als u een nieuwe aanvraag doet, behandelen we deze zo snel mogelijk. Daarna ontvangt u een brief met daarin de goedkeuring of afwijzing van uw aanvraag. Na goedkeuring storten we de eerste betaling zo snel mogelijk op uw rekening.

Hoeveel leefgeld u krijgt

Dit hangt af van uw situatie als gezin. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de verschillende bedragen.

Delen van leefgeld met gastgezin

Als u bij een gastgezin woont krijgt u daar extra leefgeld voor; een bedrag voor wonen (zie website van de Rijksoverheid ). Over het verrekenen van dit bedrag of een ander deel van het leefgeld kunt u samen met uw gastgezin afspraken maken. Elke  woonsituatie is anders. Bij het ene gezin wordt meegegeten, op de andere plek kookt men zelf. Het is verstandig om die afspraken voordat u er woont op te schrijven. VluchtelingenWerk of Takecarebnb kunnen u helpen om deze afspraken te maken.

Minder leefgeld als u gaat werken

U krijgt minder leefgeld als u gaat werken. Als u gaat werken geeft u dit direct aan ons door met het wijzigingsformulier (pdf, 608 KB). Wanneer u een ander soort inkomen ontvangt, moet u dit ook direct aan ons doorgeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een uitkering of pensioen. Wij beoordelen dan of u nog recht heeft op leefgeld.

Andere gemeentelijke vergoedingen aanvragen

Als u recht heeft op leefgeld in Nijmegen, kunt u geen van andere gemeentelijke vergoedingen aanvragen zoals het busvoordeelabonnement of de meedoenregeling.

U kunt misschien wel een vergoeding van ons krijgen voor noodzakelijke kosten. Vraag deze vergoeding aan met het Aanvraagformulier Buitengewone kosten (pdf, 105 KB). Wij bekijken dan of u recht heeft op een vergoeding.

U kunt alleen kosten aanvragen die noodzakelijk zijn en die u niet op een andere manier vergoed kunt krijgen. Bijvoorbeeld reiskosten die u moet maken om naar de IND te gaan. Of medische kosten, als die kosten niet worden vergoed door de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). 

Toeslagen

Als u in Nederland werkt, heeft u misschien recht op toeslagen. Het gaat om bijvoorbeeld huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. Op de website van de Belastingdienst vindt u daar meer informatie over.

Als u graag wilt werken

Wat u moet regelen

Om te mogen werken heeft u het volgende nodig:

 • burgerservicenummer (BSN). Die krijgt u als u zich inschrijft bij de gemeente
 • verblijfstatus tijdelijk beschermde. Op de website van de IND leest u wanneer u die status heeft en tot wanneer deze richtlijn loopt.
 • IBAN-bankrekening. Als u uw burgerservicenummer (BSN) hebt, kunt u een bankrekening aanvragen bij iedere Nederlandse bank

Wilt u hulp bij het vinden van een baan? Kijk op de website van het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen voor meer informatie.

Waar u op moet letten 

Betaald werk: 

 • U krijgt een arbeidsovereenkomst
 • U heeft dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer, zoals recht op het minimumloon, een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en vakantietoeslag
 • Neem uw loon niet in contante betalingen (cash) aan. Laat uw loon overmaken op uw bankrekening en vraag om een loonstrook
 • Als u gaat werken geeft u dit direct aan ons door met een wijzigingsformulier (pdf, 608 KB). Wij beoordelen dan of u nog recht heeft op leefgeld

Onbetaald werk: 

 • De organisatie waar u gaat werken moet een vrijwilligersverklaring hebben
 • U krijgt een vrijwilligersovereenkomst
 • Het vrijwilligerswerk heeft een algemeen maatschappelijk belang. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk in buurthuizen of kerken

Krijgt u een vrijwilligersvergoeding en ontvangt u leefgeld? Vul dan het wijzigingsformulier (pdf, 608 KB) in. Wij beoordelen dan hoeveel leefgeld u nog krijgt.

Meer weten of hulp nodig? 

Neem contact met het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. Spreekt u geen Engels? Neem dan zelf een vertaler mee.

Zo maakt u een afspraak: bel naar 024-751 75 00 of mail administratie@wbrn.nl.

U wilt een eigen bedrijf starten

Neem contact op met het Ondernemerspunt van de gemeente Nijmegen. Mail naar ondernemerspunt@nijmegen.nl of bel 024 - 329 98 00.

Zorg

U valt onder de Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO) als u leefgeld van de gemeente ontvangt. Dat betekent dat u geen premie en geen eigen risico hoeft te betalen. Naast de zorg uit het basispakket (zoals huisarts, ziekenhuis en therapie), wordt ook sommige zorg buiten het basispakket vergoed. Denk aan mondzorg bij directe pijn, anticonceptie en abortus. Op de website van de RMO vindt u een overzicht van de vergoedingen.

Op refugeehelp.nl vindt u meer informatie over gezondheidszorg in Nederland.

Zorg als u werkt

Ook als u werkt blijft u verzekerd via de RMO. U kunt wel er voor kiezen om zelf een (aanvullende) zorgverzekering af te sluiten. Dit is niet verplicht. Kijk voor meer informatie op de website van Refugeehelp.

Kinderopvang

Kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne kunnen gebruik maken van kinderopvang. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. U kunt een kinderopvanglocatie zoeken in het landelijk register kinderopvang. Houd er rekening mee dat de meeste kinderopvanglocaties vol zijn en een wachtlijst hebben. 

Onderwijs

Kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Ook kinderen die gevlucht zijn uit Oekraïne en nu in Nederland wonen. Het is een uitdaging om het onderwijs mogelijk te maken in de stad. Er is een lerarentekort en er wordt gezocht naar de juiste plekken om les te geven. 

Wat u kunt doen als u onderwijs zoekt voor uw kind

Stap 1: Uw kind(eren) inschrijven in Nijmegen 

Zorg ervoor dat u en uw kind(eren) ingeschreven zijn als inwoners van Nijmegen. Uw kind krijgt dan een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft de school nodig bij de aanmelding.

Stap 2: Aanmelden bij de school

 • Basisschool (4 en 5 jaar)

  Kinderen van 4 en 5 jaar die in Nijmegen wonen, kunt u aanmelden bij een basisschool in de buurt van uw opvanglocatie. Deze kinderen komen in groep 1 of 2 van de basisschool. Is er geen plek op de school? Neem dan contact op met Schoolwijzer Nijmegen. Zij kan u vertellen waar wel plek is in de buurt.  

 • Basisschool (6 tot en met 11 jaar)
  Kinderen van 6 tot en met 11 jaar die in Nijmegen wonen, kunt u aanmelden bij De Bloemberg. Dit is een school voor nieuwkomers. Stuur daarvoor een e-mail naar po.oekraine.nijmegen@conexus.nu. De locatie is basisschool De Bloemberg, Zellersacker 1103 in Nijmegen.

 • Middelbare school (12 tot 18 jaar)
  Jongeren van 12 tot 18 jaar die in de regio Nijmegen (gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen) wonen, kunt u aanmelden het Pontem College (de school voor nieuwkomers). Meld uw kind aan door het ingevulde aanmeldformulier (pdf, 884 KB) te mailen naar vo.oekraine@pontem-college.nl. Het Pontem College 2 zit vanaf dit schooljaar aan de Nijlpaardstraat 4 in Nijmegen.

Vervoer van en naar school

Kinderen gaan zo veel mogelijk zelf naar school, het liefst lopend of fietsend en mogelijk onder begeleiding van een ouder of volwassene. Als fietsen te ver is (bijvoorbeeld vanwege leeftijd), dan is het openbaar vervoer een mogelijkheid. De gemeente kan de kosten voor het OV abonnement vergoeden. De kosten voor het OV abonnement voor de ouder als begeleider worden ook vergoed.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor openbaar vervoer, stuurt u een e-mail naar leerlingenvervoer@nijmegen.nl. Zet de volgende informatie in de mail:

 • naam van het kind of de kinderen
 • woonadres in Nijmegen
 • geboortedatum van ieder kind
 • IBAN nummer van de ouder of verzorger en de volledige naam van de ouder van wie het bankrekeningnummer is

U krijgt binnen een aantal dagen reactie op uw verzoek. Als u het OV abonnement vergoed krijgt, moet het abonnement op een persoonlijke OV-chipkaart worden gezet. 


Werkgevers en zorgverleners

Hieronder vindt u informatie voor werkgevers en zorgverleners.

Werkgevers

Als u personen uit Oekraïne wilt aannemen, zijn er een aantal voorwaarden:

 • U mag gevluchte personen uit Oekraïne alleen in loondienst laten werken
 • U moet de werknemer uiterlijk 2 werkdagen voor de start van de werkzaamheden aanmelden bij UWV. Ook moet u informatie doorgeven zoals de werkuren en werkplek

U bent werkgever en zoekt medewerkers

Neem contact op met Robert Vermeij van het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen: mail naar r.vermeij@wbrn.nl of bel 06 - 251 044 58.

Zorgverleners kunnen vluchtelingen met een burgerservicenummer vinden in de verzekeringsgegevens. Als u de persoon niet kunt vinden in het declaratiesysteem, dan kan de factuur zonder meldnummer naar het CAK worden gestuurd. Lees meer vragen en antwoorden over zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne op de website van Rijksoverheid.

Wilt u meer weten over de RMO en wat er wordt vergoed? Kijk op de website: rmoekraine.nl Daar vindt u ook informatie over de tolkendienst die vanuit de Rijksoverheid wordt aangeboden.

Vragen

Op Refugeehelp vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. U kunt ook naar een spreekuur bij VluchtelingenWerk in Nijmegen. Heeft u een dringende vraag waarop u het antwoord niet kunt vinden? Stuur dan een e-mail naar opvanglocaties@nijmegen.nl. We proberen dan uw vraag zo snel als lukt te beantwoorden.