Datum:

Energietoeslag aanvragen

Heeft u in december 2023 geen energietoeslag ontvangen op uw rekening en denkt u wel dat u recht heeft op energietoeslag? Bekijk dan de voorwaarden op nijmegen.nl/energietoeslag.
Voldoet u aan de voorwaarden? Vraag dan de energietoeslag aan. De energietoeslag is voor inwoners met een laag inkomen. Deze is bedoeld om te helpen met de hogere energiekosten.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de energietoeslag? U kunt daarvoor terecht bij de Stip in uw wijk. Heeft u een DigiD? Neem dan uw inloggegevens en telefoon mee naar de Stip. Kijk voor een Stip bij u in de wijk op stipnijmegen.nl

Voor het jaar 2023 was er voor Nijmegenaren die er recht op hadden energietoeslag. De gemeente Nijmegen heeft in december 2023 de toeslag automatisch overgemaakt naar inwoners van wie de gemeente zeker weet dat ze aan de nieuwe voorwaarden voor dit jaar voldoen. 

Inwoners die geen toeslag hebben ontvangen maar wel recht denken te hebben kunnen de toeslag nu zelf aanvragen. Aanvragen kan tot en met 31 maart 2024.

Kijk voor meer informatie op nijmegen.nl/energietoeslag. Heeft u daarna nog vragen? Bel 14 024 of stuur een e-mail naar energietoeslag@nijmegen.nl.


 

Denk mee over de invulling van Veur Lent en Hoge Bongerd

Nu er geen woningen komen op Veur Lent, ligt er - midden in de stad - zo’n 3,5 hectare die we een hele andere invulling kunnen geven. Op het kaartje ziet u over welk gebied het gaat. Hoe die invulling eruit gaat zien, weten we nog niet. 
Daarover willen we graag in gesprek met omwonenden en andere geïnteresseerden. Denkt u mee? 

Dit kan op

  • maandagavond 15 januari van 19.30 - 22.00 uur of
  • maandagavond 5 februari van 19.00 - 21.30 uur 

Aanmelden kan via https://www.nijmegen.nl/over-de-gemeente/plannen/plannen-stadseiland
 


 

Vanavond in de raad

Vanavond is het Politieke Avond en de gespreksronde staat centraal. De Politieke Avond start om 18.00 uur. Op de agenda staan onder andere het raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nijmegen Midden – 9 (St. Hubertusstraat 10), raadsvoorstel inclusieve brug Waalhaven en het raadsvoorstel vaststelling visie en koers voor participatie en democratische vernieuwing (Ons samenwerken met de stad).

Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nijmegen Midden - 9 (St. Hubertusstraat 10)

Tussen de Groenestraat en de St. Hubertusstraat ligt het voormalige Alva Laval bedrijventerrein. De eigenaar van het terrein tussen de Groenestraat en de st. Hubertusstraat wil hier 175 woningen bouwen. Met een stukje extra grond kunnen dat 185 woningen worden. Er kunnen ook zorgwoningen komen. Daarvoor dient de raad een bestemmingsplan vast te stellen om dat mogelijk te maken.

Raadsvoorstel inclusieve brug Waalhaven

Op grond van een onderzoek stelt het college de raad voor een inclusieve brug te bouwen over de Waalhaven. Hiervoor is een aangepaste lift nodig die 1,1 miljoen meer kost. De raad wordt voorgesteld om die brug met die extra 1,1 miljoen te laten bouwen.

De vergaderingen van de raad zijn hier live te volgen of later terug te kijken onder de betreffende datum: https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

Inspreken bij de gemeenteraad over een onderwerp? Neem dan contact op met de griffie: griffie@nijmegen.nl 

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van de agenda’s en onderwerpen van de gemeenteraad? Dan kunt u zich hier ook abonneren op de nieuwsbrief van de gemeenteraad. (afmelden kan op elk moment).


 

Dierenbuddy’s helpen Nijmegenaren bij de zorg voor de huisdieren

De gemeente Nijmegen start samen met de Dierenbescherming het Dierenbuddy project in Nijmegen. Door vrijwillige dierenbuddy’s in de stad in te zetten wil de gemeente ervoor zorgen dat huisdieren langer thuis kunnen blijven wonen.
Huisdiereigenaren die zelf niet (meer) in staat zijn om volledig voor hun dieren te zorgen, worden gekoppeld aan deze vrijwillige dierenbuddy’s en krijgen hulp aan huis.

Je beste maatje wil je niet kwijt

Voor veel ouderen of chronisch zieken zijn huisdieren belangrijk. Dierenbuddy’s bieden hulp aan mensen van alle leeftijden die kampen met lichamelijke of geestelijke klachten of een chronische ziekte. Sommige huisdiereigenaren kunnen door problemen een huisdier niet meer goed verzorgen, terwijl dit dier voor hen juist zo belangrijk is. Dankzij Dierenbuddy kunnen mens en dier zolang mogelijk van elkaars gezelschap genieten, ook in een zorginstelling, wanneer die huisdierbezit toestaat. 

“Met het project kunnen we eenzaamheid én dierenleed voorkomen. Huisdieren brengen mensen vreugde, zeker de mensen die eenzaam zijn. Tegelijkertijd willen we niet dat dieren in een asiel terecht komen. Het is daarom een mooie oplossing voor mens en dier. Het is goed dat we hier in Nijmegen mee aan de slag zijn gegaan.” – wethouder dierenwelzijn, Jean-Paul Broeren 

Wat doet een dierenbuddy?

De vrijwilligers van Dierenbuddy ondersteunen op het thuisadres bij de verzorging van het huisdier. Voorbeelden van geboden hulp zijn het maken van een lange wandeling met de hond, het verschonen van de kattenbak of vogelkooi, vachtverzorging van konijnen en het ondersteunen bij een bezoek aan de dierenarts.

Heeft u hulp nodig van een Dierenbuddy, kent u iemand met een hulpvraag of wilt u zelf vrijwilliger worden? Meld u dan aan: https://www.dierenbescherming.nl/dierenbuddy
 


 

Vondst van de maand

“Als topvondst uit het Archeologisch Depot Gelderland zou ik uit een willekeurige doos een willekeurig zakje kunnen pakken om een willekeurige scherf in de schijnwerpers te zetten, want elke vondst die hier ligt, heeft zijn eigen verhaal en mag daarom gezien worden. Voor deze serie heb ik gekozen voor ‘liefde op het eerste gezicht’. Toen ik dit object voor het eerst zag liggen in zijn vondstbakje was ik meteen verkocht – en dat was zelfs nog voordat hij was schoongemaakt. Voordat ik deze vondst zag, wist ik niet dat ik verliefd kon worden op een luns! 

Een luns (of aspin) is een onderdeel van een twee- of vierwielig voertuig. Zo’n luns steekt door het as-einde van een kar of wagen en zorgt ervoor dat het wiel tijdens het rijden niet van de as kan lopen. De luns die ik hier in mijn handen heb, is ruim 2500 jaar oud en is gevonden in de gemeente Heumen. Hij hoort bij de resten van een tweewielig voertuig uit circa 500 vC die in het crematiegraf van iemand uit de Vroege La Tènetijd gevonden zijn. De luns is van ijzer en heeft een prachtige halvemaanvormige kop die aan de bovenkant versierd is met een bronzen draad. De pin werd stevig vastgezet in het as-einde door een leren lus. De andere luns van deze kar is veel minder goed bewaard gebleven. Hiervan zijn maar een paar stukjes van de kop over. Er zijn, zeker in onze streken, maar weinig lunsen behouden. Bij de meeste karren en wagens waren ze waarschijnlijk van hout of hoorn. Bovendien bestonden voertuigen voor het grootste deel uit hout en andere organische materialen. Op onverharde wegen waren zelfs ijzeren wielbanden niet noodzakelijk. Van de meeste voertuigen wordt daarom niets teruggevonden. Des te bijzonderder is het, dat deze luns wel behouden is - en dan is hij nog vrijwel compleet ook!”

Meer weten over de plannen voor het Archeologisch Depot Nijmegen en Gelderland? Lees het op de website van Nijmegen Winkelsteeg Archeologisch Depot - Winkelsteeg Nijmegen
 


 

Monumenten verduurzamen? Er kan meer dan je denkt!

De expositie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) ‘Monumenten verduurzamen? Er kan meer dan je denkt!’ over het duurzamer maken van monumenten staat vanaf 10 januari in de hal van het stadhuis. Op woensdagmiddagen tussen 14.00 en 16.00 uur is er ook een deskundige aanwezig om vragen van monumentenbezitters en -bewoners te beantwoorden en advies te geven over verduurzaming van monumenten.

De gemeente wil graag eigenaren en bewoners van monumenten of andere historische gebouwen ondersteunen bij het verduurzamen en energiebesparend maken van hun pand. 
Het verduurzamen van monumenten en andere historische panden vraagt om maatwerk. 
Daarbij kan vaak meer dan gedacht, zolang de cultuurhistorische waarden van het monument maar gerespecteerd worden. In de expositie word informatie gegeven over hoe dit in zijn werk gaat. Denk daarbij aan mogelijkheden voor isoleren, ventileren, verwarmen en opwekken van energie.  De reizende expositie van de RCE is te zien tot en met dinsdag 19 februari 2024. 

Op woensdag 10 januari om 14.00 opende wethouder Tobias van Elferen (Cultureel Erfgoed) de tentoonstelling .