Datum:

Nieuwe route voor doorgaand fietsverkeer Waalsprong

Fietsers in de Waalsprong kunnen nu gebruikmaken van een nieuwe route: het Geeltje. Deze loopt via de singels langs de nieuwe wijk Hof van Holland, en door de wijk Woenderskamp.

Waar fietsverkeer in noord-zuid-richting (en omgekeerd) nu vooral langs de Griftdijk en over fietsbrug Het Groentje rijdt, is er straks een alternatief voor die route. Dat heeft te maken met bouwwerkzaamheden die begin 2024 beginnen rond de fietsbrug. Daar komen woningen en kantoren. De werkzaamheden zorgen ervoor dat we het fietspad ten zuiden van Het Groentje moeten verleggen. De brug blijft bereikbaar, maar de aanrijroute zal de komende jaren niet zo comfortabel zijn als nu. De nieuwe helling die de opgang tot de brug vormt, is steiler dan normaal, en er komt een scherpe bocht in de route.

Daarom wijzen we fietsers op een alternatieve route, die we ‘Het Geeltje’ hebben genoemd. Die is comfortabeler, minstens zo mooi, en bijna net zo snel als de huidige route. De route zal aangegeven worden met borden. Die staan half december op hun plaats. We verwachten dat de bouwwerkzaamheden rond de fietsburg 2 tot 3 jaar zullen duren.
 


 

Politieke avond

Vanavond is het Politieke Avond en de gespreksronde staat centraal. De Politieke Avond start om 18.00 uur. Op de agenda staan onder andere het raadsvoorstel vaststelling visie en koers voor participatie en democratische vernieuwing, het raadsvoorstel Verleden Beleefd en het raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nijmegen Groenewoud Kwakkenberg – 8 (Groenewoudseweg 275).

Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nijmegen Groenewoud Kwakkenberg – 8 (Groenewoudseweg 275)
Op de grond waar eerst de GGD stond willen de SSH& en de gemeente 198 studentenwoningen bouwen. De eerdere plannen leidden tot forse weerstand uit de buurt. Die weerstand is afgenomen, maar 4 bewoners hebben nog bezwaren tegen het bestemmingsplan dat deze bouw  mogelijk moet maken.

Raadsvoorstel Verleden Beleefd

Het voorstel Verleden Beleefd  gaat over hoe de gemeente het verhaal van de oudste stad wil vertellen en beleefbaar wil maken voor bewoners en bezoekers. Zoals de historische verhalen, monumenten, collecties en verhalen van mensen die deze stad hebben gemaakt tot wat zij nu is.

De vergaderingen van de raad zijn hier live te volgen of later terug te kijken onder de betreffende datum: https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

Inspreken bij de gemeenteraad over een onderwerp? Neem dan contact op met de griffie: griffie@nijmegen.nl 

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van de agenda’s en onderwerpen van de gemeenteraad. Dan kunt u zich hier (http://eepurl.com/iqqRz2)  ook abonneren op de nieuwsbrief van de gemeenteraad. (afmelden kan op elk moment).
 


 

Ontwerpbestemmingsplan voor Molenpoortpassage

De Molenpoortpassage in de huidige vorm verdwijnt vanaf 2026. Ontwikkelaar MWPO heeft het plan om het gebouw te slopen en er straatjes met winkels en zo’n 435 woningen voor terug te brengen. Dit plan heet ‘Fier’. Het college staat achter deze plannen en heeft een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Er is ook een ontwerpbesluit hogere waarden en een besluit vormvrij m.e.r. genomen.

Fier gaat ruimte bieden aan diverse doelgroepen, zoals jongeren, doorstromers en ouderen met een zorgvraag. De maximaal 435 woningen zijn gevarieerd en vallen in het sociale-, middeldure- en het dure segment. De meeste woningen worden huurwoningen. Alle gebouwen krijgen ruime fietsenstallingen op de begane grond voor de nieuwe bewoners en gebruikers. Er is geen ruimte voor auto’s.

De herontwikkeling van de Molenpoortpassage is onderdeel van de gebiedsvisie Vlaams Kwartier. De gebiedsvisie heeft onder andere als doel de sociale veiligheid in het gebied te verbeteren. De herontwikkeling van de Molenpoortpassage zal naar verwachting een positieve impuls geven aan het gebied.

Om de herontwikkeling mogelijk te maken moet het bestemmingplan worden herzien. Het ontwerpbestemmingsplan ligt samen met het ontwerpbesluit hogere waarden en het besluit vormvrije m.e.r. ter inzage vanaf 16 december 2023 . De zienswijzetermijn loopt tot en met 25 januari. Meer weten? De inloopavond is op 11 januari op het stadhuis op de Korte Nieuwstraat 6. U kunt binnenlopen tussen 18.30 tot 20.00 uur in zaal b0.01 en 0.02.

Op nijmegen.nl/mijnwijkplan (Fier) staat meer informatie over het project en het participatieproces.

Lees hier collegevoorstel nr 4.36 Ontwerpbestemmingsplan, besluit vormvrije m.e.r. ,ontwerpbesluit hogere waarden Molenpoortpassage.

De afbeeldingen zijn van ontwikkelaar MWPO.
 


 

Vondst van de maand

Fridy van Reen, behoudsmedewerker Archeologisch Depot Gelderland (december)

In aanloop naar het nieuwe Archeologisch Depot Nijmegen en Gelderland lichten we elke maand een vondst uit het depot uit. Mensen die bij of voor het depot werken laten hun favoriete vondst zien. Deze maand de vondst van Fridy. Zij is depotmedewerker bij het Archeologisch Depot Gelderland en laat ons een diadeem uit Nijmegen-West zien.

“Collectiebeheer is een vak waarin je met liefde en aandacht voor spullen zorgt. Het is soms letterlijk zwaar werk, maar tussendoor is het ook genieten van de meest verschillende voorwerpen. Als medewerker Beheer en Behoud gaat er heel veel door mijn handen. Het klopt dat een groot deel bestaat uit ‘potten en pannen’, zoals archeologische verzamelingen weleens oneerbiedig worden omschreven. En ook veel scherven. Maar er is meer: prachtig bronzen vaatwerk, versierd met decoraties van blad- en krulmotieven. Een ring van bergkristal met een vrouwenkopje. Inlegwerk van zilver en messing, ooit bevestigd op een leren riem. Reliëfs op bekers en kommen. Zo prachtig gemaakt allemaal! Ik ben gegrepen door het vakmanschap, ik kan me verwonderen over de kundigheid van de maker, het oog voor detail, de vaardigheid, de technieken, en over hoe het is gemaakt. Helemaal als je beseft welke beperkte middelen er toen waren om dit te maken.” 

“Zulke mooie spullen krijgen altijd wel een plaats in het museum. Deze vondst van de maand zal daar minder snel te zien zijn, vandaar dat ik het nu deel. Het is een diadeem gevonden in Nijmegen-West, voor het eerst beschreven in De Gelderlander van 1907. Lange tijd heeft men aangenomen dat het Romeins was, maar daar wordt nu anders over gedacht. Aan een dunne metalen band zijn zilveren blaadjes, deels verguld, en zilveren bloemetjes met hartjes van edelstenen bevestigd. Helaas zijn ze behoorlijk geoxideerd (geroest). Dit soort haarkransen werd gedragen bij een huwelijksfeest. Ik kan wegdromen en denken aan de vrouw die dit heeft gedragen. Was het een mooie bruiloft? Wie was zij? Waar woonde ze? Was ze gelukkig? Waardoor is het in de grond terecht gekomen? En dat allemaal op een gewone werkdag in het museum.”

Meer weten over de plannen voor het Archeologisch Depot Nijmegen en Gelderland? Lees het op de website van Nijmegen Winkelsteeg Archeologisch Depot - Winkelsteeg Nijmegen
 


 

Project gebiedsontwikkeling Zwanenpark

Het project gebiedsontwikkeling Zwanenveld, genaamd Zwanenpark, maakt het mogelijk maximaal 460 woningen te realiseren op het terrein van het voormalige ROC Zwanenveld. Hiervoor moet het geldende bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 worden aangepast. 

De voormalige ROC-locatie Zwanenveld in Nijmegen ondergaat de komende tijd een transformatie. Dit gebied wordt door Ten Brinke Vastgoedontwikkeling en Slokker Vastgoed, de eigenaren van de locatie, ontwikkeld tot een veelzijdige woonbuurt in een stadsparkachtige setting. Deze plek krijgt de naam ‘Zwanenpark’. Om de ontwikkelingen mogelijk te maken heeft de gemeente een ambitiedocument vastgesteld. 

Ook is een bestemmingsplanwijziging nodig. En is er voor het gebied een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het college heeft op 12 december akkoord gegeven om het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan vrij te geven voor inspraak. Vanaf 21 december zijn deze digitaal te raadplegen en in te zien bij de Steunpunt Dukenburg en de Stadswinkel. 

Zowel de gemeente als de ontwikkelende partijen vinden het belangrijk om belanghebbenden te betrekken bij de planvorming. Informatie over de plannen en het participatieproces vindt u via www.zwanenpark.nl. Wilt u meer weten over de formele procedures en de plannen? Dan bent u op 11 januari 2024 welkom tijdens een inloopavond in de wijk. 

Lees hier collegevoorstel nr. 3.2 Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 -2 (Voormalige locatie ROC Zwanenveld).
 


 

Naamgeving tunnels in Dukenburg

De 2 versierde tunnels in Dukenburg krijgen een naam. Ze worden vernoemd naar 2 personen uit de geschiedenis van Dukenburg. De actiegroep ‘tunnels in Dukenburg’ deed een oproep voor suggesties in wijkblad ‘De Dukenburger’. 

Lambert Zebars en Johanna van Duyckenborch zijn de namen die werden genoemd. De tunnels krijgen dan ook de namen Ridder Lamberttunnel en Vrouwe Johannatunnel. Uit een oorkonde uit 1379 blijkt dat Ridder Lambert Zebars was getrouwd met vrouwe Johanna van Duyckenborch. De vermelding in de oorkonde betekent dat het kasteel De Dukenburg in 1379 al bestond. 

Lees hier collegevoorstel nr 4.3 Naamgeving tunnels in Dukenburg.


 

Oud & Nieuw in Nijmegen? Alleen met ‘kindervuurwerk’

Het is het hele jaar verboden om vuurwerk af te steken in Nijmegen, ook met Oud & Nieuw. Nijmegen heeft dit jaar voor de vierde keer een jaarwisseling met een lokaal vuurwerkverbod. Dit doet de gemeente omdat er te veel verwondingen, dierenleed, geweld tegen hulpverleners, luchtvervuiling, letsel en gezondheidsschade, vuurwerkafval, forse materiële schade en maximale inzet van hulpdiensten was. 

Alleen 'kindervuurwerk' mag

Op de verpakking van vuurwerk staat een code die aangeeft om welke soort het gaat. Iedereen vanaf 12 jaar mag ‘kindervuurwerk’ afsteken (categorie F1). Denk bijvoorbeeld aan sterretjes, grondbloemen, Bengaals vuur, knalerwten, trekrotjes. 

Verboden: al het andere vuurwerk

Alle andere soorten vuurwerk afsteken is verboden in Nijmegen (categorie F2, F3 en F4). De verkoop van siervuurwerk (categorie F2) via officiële verkooppunten is door landelijke regels nog wel toegestaan. Overtreders van het lokale afsteekverbod riskeren een boete van €100 en volwassenen een aantekening op het strafblad. In veel andere gemeenten is het afsteken van F2- èn F3-vuurwerk wel toegestaan. Als iemand tijdens de jaarwisseling professioneel vuurwerk (categorie F4) wil laten afsteken via een bedrijf, zoals een vuurwerkshow, dan moet dat bedrijf daarvoor een vergunning aanvragen. Kijk voor meer informatie op nijmegen.nl/vuurwerk

Heeft u overlast van vuurwerk?

Overlast van vuurwerk kunt u melden bij de gemeente via Meld & Herstel. Bij direct gevaar, bel de politie: 112
Toezichthouders en politie kunnen niet altijd direct op een melding afgaan. De meldingen worden vooral gebruikt om te weten op welke locaties de meeste overlast is. Op die locaties surveilleren toezichthouders vaker en wordt indien nodig samen met politie en jongerenwerk een specifieke aanpak gemaakt.