Datum:

Nieuwsbrief 24 april 2024


 

Dodenherdenking op 4 mei

Dit jaar herdenken we de doden weer samen op het Keizer Traianusplein. Dat doen we in heel Nederland met 2 minuten stilte om 20.00 uur. In Nijmegen bieden we daarnaast een voorprogramma met een lokale herdenkingsdienst, stille tocht en kranslegging.


 

Hergebruik op vrijmarkt Koningsdag

Op zaterdag 27 april is het Koningsdag. De vrijmarkt in het Goffertpark is van 9.00 tot 16.00 uur open. Hier kunt u van alles kopen en verkopen. Aan het eind van de dag nog spullen over? Neem deze spullen dan mee naar huis en lever ze in bij bijvoorbeeld een kringloopwinkel of op de milieustraat.
In het Goffertpark kunt u bij verschillende recyclepunten ook oud papier, textiel en elektronische apparaten kwijt. U herkent de recyclepunten aan de banners. Kijk voor meer informatie op onze website.


 

JA/JA sticker

Krijgt u de laatste tijd geen reclamefolders meer? Dat kan kloppen: vanaf 1 februari heeft u een JA/JA sticker op uw brievenbus nodig als u reclamefolders wil ontvangen. 

Huis-aan-huis bladen

Wilt u nog  huis-aan-huisbladen zoals De Brug en wijkbladen blijven ontvangen? Dan hoeft u niks extra te doen. Het geldt namelijk niet voor huis-aan-huisbladen. Wilt u ook geen huis-aan-huisbladen ontvangen? Dan kunt u een NEE/NEE-sticker op uw brievenbus plakken. De NEE/NEE-sticker blijft bestaan voor mensen die geen folders en geen huis-aan-huisbladen willen. De NEE/JA sticker mag nog gebruikt worden maar heeft dezelfde werking als geen sticker op de brievenbus.

Minder afval

In Nijmegen willen we afval verminderen en zuinig omgaan met grondstoffen. Daarom heeft de gemeente  vanaf februari de JA/JA sticker ingevoerd. Met deze nieuwe regels voorkomen we verspilling van papier, inkt en energie voor productie en transport van folders en verminderen we de hoeveelheid folderafval.

Meer informatie en JA/JA sticker

Heeft u deze sticker niet? Bij de Brug van vorig weekend van 20 en 21 april zat een brief met daarin een JA/JA sticker toegevoegd. Kijk voor meer informatie, waar u uitgiftepunten kunt vinden en waar u een melding kunt doen op nijmegen.nl/jajasticker


 

Vanavond in de raad

Vanavond is het Politieke Avond en de besluitronde staat centraal. De Politieke Avond start om 19.00 uur. U kunt de besluitronde bijwonen in het stadhuis of online volgen via nijmegen.nl/gemeenteraad. Op de agenda staan onder andere het raadsvoorstel spelregels invoering betaald parkeren, contouren Omgevingsvisie, en de brief aanpak gezonde jeugd en jongeren.

Contouren van de omgevingsvisie

De gemeenteraad voert het debat over de contouren van de omgevingsvisie. Nijmegen staat voor de opgave om gezond en toekomstbestendig te groeien in inwoners en bedrijven. Maar de ruimte om te groeien is beperkt, daarom is het belangrijk om goed te bepalen hoe er wordt gebouwd, wat men wil behouden en hoe het ook bijdraagt aan het welzijn van de inwoners. In de contourennotitie staan de doelstellingen en plannen om met deze opgave aan de slag te gaan. De gemeenteraad kan hier richting aan geven.

Raadsvoorstel spelregels invoering betaald parkeren

De raad heeft het college vorig jaar de opdracht gegeven om een aanpassing te doen in de spelregels bij invoering van betaald parkeren. De huidige spelregels werken namelijk minder goed dan verwacht. Een aanpassing van de spelregels moet ervoor zorgen dat de gemeente sneller en makkelijker parkeeroverlast, veroorzaakt door een te hoge parkeerdruk, kan aanpakken. Ook kunnen bewoners straks sneller een aanvraag voor betaald parkeren doen. De raad gaat hierover in debat en neemt naar verwachting een besluit. 

De vergadering van de raad is hier live te volgen of later terug te kijken https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/9320d26e-7ab3-49c4-a3be-dfa8c63f89a0.

Nieuwsbrief gemeenteraad

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van de agenda’s en onderwerpen van de gemeenteraad? Dan kunt u zich hier  abonneren op de nieuwsbrief van de gemeenteraad. (afmelden kan op elk moment).


 

Europese verkiezingen

Op 6 juni 2024 kunt u stemmen voor de leden van het Europees Parlement. Let op: Op 2 en 3 mei valt uw stempas op de mat. Bewaar deze goed, deze heeft u nodig om te stemmen. Kijk voor meer informatie op nijmegen.nl/verkiezingen

Helpt u mee?

De gemeente Nijmegen is voor deze dag op zoek naar stembureauleden, -voorzitters en tellers. We zoeken vooral nog mensen die als oproepkracht willen helpen. De ervaring leert dat we bijna altijd alle oproepkrachten nodig hebben.  Meld u aan via onze website nijmegen.nl/meehelpenverkiezingen.

Wie kan meedoen?

Iedereen die enthousiast is, achttien jaar of ouder is, niet uitgesloten is van kiesrecht en lichamelijk in staat is om een hele dienst te werken, kan meedoen. U werkt de vroege dienst (7.00 – 16.00 uur) of de middag-/avond dienst (15.45 uur – einde). Vooraf volgt u een e-learning waarin u alles leert over het proces. Verder is het handig als u stressbestendig en nauwkeurig bent.

Vergoeding

U krijgt een vergoeding als u meehelpt met de verkiezingen. De vergoeding is, afhankelijk van de functie, maximaal € 125,- per shift. Staat u op de reservelijst en wordt u toch niet ingezet? Dan krijgt u een cadeaubon, als dank dat u toch beschikbaar was.


 

Alle diersoorten welkom in Nijmegen

We willen graag een klimaatbestendige stad zijn, waarin de overlast van hitte, droogte en water minimaal is, en biodiversiteit juist groot. Daarom houden we bij hoe het is met die biodiversiteit. Dat is nu vastgelegd in het ‘monitoringsplan biodiversiteit.

Een hoge biodiversiteit betekent kortweg dat veel dier- en plantensoorten voorkomen in een bepaald gebied. Ook in Nijmegen willen we dat bevorderen. Dat doen we onder meer door de openbare ruimte te beheren op een manier die ruimte biedt aan meer soorten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het minder vaak maaien van openbare plantsoenen. Ook natuurinclusief bouwen hoort hierbij: bij het realiseren van nieuwe woningen zorgen we bijvoorbeeld voor nestkasten voor bedreigde diersoorten.

Inwoners tellen mee

Nu willen we uiteraard goed in de gaten houden in hoeverre dit soort beleid ook echt zorgt voor een grotere biodiversiteit. Daarvoor heeft het college van Burgemeester en Wethouders een ‘monitoringsplan’ gemaakt. Daarin staat hoe we de biodiversiteit in de verschillende stadsdelen meten. Daarvoor maken we bijvoorbeeld gebruik van bestaande tellingen van professionele organisaties, maar de gemeente zal ook regelmatig een beroep op haar inwoners; op verscheidene plaatsen zal Nijmegenaren worden gevraagd om zelf in de gaten te houden in hoeverre bijvoorbeeld nestkasten en insectenhotels daadwerkelijk gebruikt worden door de dieren waarvoor ze zijn bedoeld.

Door het verzamelen van alle gegevens krijgen we een beter beeld van de biodiversiteit in de stad, en dat helpt weer om deze verder te verbeteren. 

Lees hier collegevoorstel 4.9 Monitoringsplan biodiversiteit