Datum:

Nieuwsbrief 8 november 2023

Vondst van de maand

In aanloop naar het nieuwe Archeologisch Depot Nijmegen en Gelderland lichten we elke maand een vondst uit het depot uit. Mensen die bij of voor het depot werken laten hun favoriete vondst zien. Deze maand de vondst van Jeroen. Hij is depotmedewerker bij het Archeologisch Depot Gelderland en laat ons een zegelstempel zien.

“Als depotmedewerker controleer ik alle inkomende bodemvondsten uit bijna heel Gelderland die vervolgens hier worden opgeslagen. Ondanks dat ik hier nog maar kort werk, zijn er al een aantal prachtige vondsten door mijn handen gegaan. Een vondst die mij is bijgebleven is deze bijzondere, bijna complete zegelstempel van heer Dirck ridder van Nijenbeek van het gelijknamige kasteel Nijenbeek. Zegels gebruikte men voor het rechtsgeldig maken van oorkondes, en voor het sluiten van brieven, kistjes en dergelijke. Zo was het onmogelijk om deze te openen zonder de zegel te verbreken. Deze stempel is (bewust) onbruikbaar gemaakt. Het bijzondere aan deze zegelstempel is dat het onder meer is gebruikt voor een oorkonde waarin Gelderland wordt verpacht aan de graaf van Vlaanderen. Deze oorkonde met zegel uit 1290 is terug te vinden in het archief van Lille. Het is heel bijzonder dat de zegel én de stempel allebei bewaard zijn gebleven.  

Omdat ik groot liefhebber ben van de oudste stad van Nederland, voeg ik graag nog een feitje toe om dit verhaal te verbinden met Nijmegen: deze ridder Dirck van Nijenbeek liet na zijn dood al zijn goederen na aan zijn broer, Amt van Vrenstorp. En die was commandeur van de Sint-Janscommanderij in Nijmegen.”
Meer weten over de plannen voor het Archeologisch Depot Nijmegen en Gelderland? Lees het op de website van Nijmegen Winkelsteeg.


 

Laatste oproep Nijmegenaar van het jaar!

Kent u iemand die in het afgelopen jaar een bijzondere prestatie heeft geleverd voor de stad? Nomineer diegene dan nu nog voor de speciale prijs Nijmegenaar van het jaar. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan iemand die een belangrijke prijs heeft gewonnen, een uitzonderlijke sportieve of wetenschappelijke prestatie heeft neergezet of een bijzonder project is gestart waar veel mensen van kunnen profiteren. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Nijmegen op 8 januari 2024 reikt de burgemeester deze speciale prijs uit. Dit is de laatste oproep waarbij u mensen kunt nomineren hiervoor. Op nijmegen.nl/nijmegenaarvanhetjaar kunt u vinden hoe u iemand kunt nomineren en aan welke voorwaarden iemand moet voldoen.


 

Politieke avond

Woensdag 8 november is het Politieke Avond en de gespreksronde staat centraal. De Politieke Avond start om 18.00 uur. Op de agenda staat o.a. inspraak over verschillende onderwerpen, uitgifte erfpacht bij bestaande woonwagenstandplaatsen en het raadsvoorstel overheveling middelen energietoeslag 2023.

Uitgifte erfpacht bij bestaande woonwagenstandplaatsen

Deze bespreking is op verzoek van PvdA, GroenLinks en Stadspartij Nijmegen. Het college heeft besloten om zittende huurders van de bestaande woonwagenstandplaatsen aan de Teersdijk, Dorpsstraat, Ackerbroekweg en de Oude Dukenburgseweg aan te bieden de standplaatsen in erfpacht uit te geven. Dat betekent dat de bewoners geen eigenaar worden van de grond en deze in bezit blijft van de gemeente. De fracties zijn verbaasd omdat de bewoners steeds hebben aangegeven behoefte te hebben aan koop, bovendien wordt er nergens anders in de stad gebruik gemaakt van erfpacht. Daarnaast geven de fracties ook aan verbaasd te zijn over het veiligheids- en leefbaarheidsargument dat het college gebruikt om over te gaan tot erfpacht. Hierover willen ze graag met het college en de andere fracties in gesprek.

De vergaderingen van de raad zijn hier live te volgen of later terug te kijken onder de betreffende datum.

Inspreken bij de gemeenteraad over een onderwerp? Neem dan contact op met de griffie: griffie@nijmegen.nl.

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van de agenda’s en onderwerpen van de gemeenteraad. Dan kunt u zich hier abonneren op de nieuwsbrief van de gemeenteraad. Afmelden kan op elk moment.


 

Busvoordeelabonnement: een jaar lang reizen voor 15 euro

Nijmegenaren vanaf 18 jaar met een laag inkomen kunnen een goedkoop busabonnement krijgen: het busvoordeelabonnement. Met dit abonnement kan iemand voor €15,- een jaar lang reizen met de bus op werkdagen vanaf 9.00 uur en de hele dag in het weekend en tijdens feestdagen. Al 10.000 Nijmegenaren gingen u voor.

Aanvragen 

Op nijmegen.nl/busvoordeelabonnement kunt u het abonnement aanvragen en vindt u meer informatie. Aanvragen kan het hele jaar door. Hiervoor heeft u een persoonlijke ov-chipkaart nodig (www.ov-chipkaart.nl). Op een persoonlijke ov-chipkaart staat uw naam en foto.  

Voor welke bussen geldt het busabonnement? 

Het abonnement is geldig op alle stads- en streekbussen in de gemeente Nijmegen en in de dorpen: Alverna, Beek, Bemmel, Berg en Dal, Beuningen, Elst, Erlecom, Ewijk, Groesbeek en Heumen. Met uitzondering van lijn 58 naar Kleve. 

Hulp nodig met aanvragen?

Heeft u hulp nodig met aanvragen? Ga dan naar een Stip in uw wijk. Op hun website vindt u een overzicht van alle adressen.


 

Groeien binnen de grenzen van de stad

Nijmegen blijft de komende jaren groeien in woningen, banen en bezoekers. Dat doen we binnen de grenzen van de stad. Zo houden we de gebieden om Nijmegen groen. Hoe Nijmegen dat precies doet, staat in de omgevingsvisie. Dat is een langetermijnvisie over de fysieke leefomgeving. De gemeente wil de visie concreter maken. De eerste stap hierin is gezet. Een manier om de visie concreter te maken is door op stadsdeelniveau de visie verder uit te werken. 

Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op deze pagina

Denk mee tijdens een stadsgesprek

Nijmegen wil graag weten wat u vindt van bouwen binnen de grenzen van de stad. We houden hiervoor verschillende bijeenkomsten. Op 13 november kunt u meedenken over dit thema. U kunt zich nog aanmelden

  • Locatie: stadhuis (Korte Nieuwstraat 6)
  • Datum en tijd: maandag 13 november 2023 van 18.45 uur (inloop 18.30 uur) tot ongeveer 21.15 uur

Terugblik stadsgesprek mobiliteit

Op 2 november hebben we gesproken over wat belangrijk is in de leefomgeving. Hoe zou u de beperkte ruimte verdelen? Kiest u voor bijvoorbeeld de auto, het ov of de fiets? En welke invloed heeft dat op de plek van - en ruimte voor - onze mobiliteit? 

We kijken terug op een geslaagd stadsgesprek. We danken alle deelnemers voor hun inbreng. 
 


 

Stadsdichter Heidi Koren

Wist u dat Nijmegen sinds 2005 een stadsdichter heeft? Deze dichter wordt steeds voor 2 jaar benoemd en schrijft per jaar minstens 6 gedichten voor de stad. Op dit moment is Heidi Koren stadsdichter van Nijmegen. Ze reageert op gebeurtenissen in de stad en daarbuiten. Haar laatste gedicht gaat over (oorlogs)geweld en liefde.

U vindt haar gedichten op stadsdichternijmegen.nl

Lees hier haar laatste gedicht