In gesprek met de stad

De gemeente Nijmegen heeft een Omgevingsvisie voor hoe de stad eruit moet zien in de komende jaren. Dit plan passen we steeds aan op basis van nieuwe ideeën en ontwikkelingen. We denken altijd na over hoe we de stad meer toekomstgericht kunnen maken. Hierbij denken we aan woningbouw maar ook de energietransitie, klimaatveranderingen, biodiversiteit en ook over Wonen en Zorg. Niet alles past en niet overal. Daarom is het belangrijk om keuzes te maken. Welke dilemma’s ontstaan en welke belangen worden benoemd. Wij willen dit gesprek graag samen met u doen. Daarom houden we verschillende stadsgesprekken waar we praten met mensen die in de stad wonen, werken of iets te maken hebben met de stad.

In gesprek over wonen, mobiliteit en bouwen in de stad

In 2023 en begin 2024 hebben we een aantal themagesprekken gevoerd. Op 25 maart 2024 zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de Impact van de energietransitie op Nijmegen.

Op 22 juni 2023 ging de gemeente in gesprek met stedelijke partijen zoals woningcorporaties, bouwers, architecten, wijkraden en anderen over wonen in de stad. In deze bijeenkomst bespraken wij het Woonbehoeftenonderzoek.

Daarnaast gingen we in gesprek over De plek van mobiliteit in onze prettige leefomgeving (verslag mobiliteit (67KB) 2 november 2023) (infographic mobiliteit), Bouwen binnen de grenzen van de stad (verslag grenzen 389KB 13 november 2023), (infographic grenzen 28MB) en Naoorlogs erfgoed (28 november) (infographic erfgoed 31MB).  Op 11 januari 2024 bespraken we de impact van de circulaire economie (verslag economie 58 KB) (infographic economie 38MB) en op 12 maart 2024 gingen we in gesprek over Wonen in Zorg. 

Stadsdeelgesprekken: vervolg

In 2024 gaan we verder met de gesprekken per stadsdeel. Meer informatie hierover volgt nog.