Gemeentesecretaris Arne van Hout

A.H. (Arne) van Hout is sinds 15 mei 2016 gemeentesecretaris.

De gemeentesecretaris is de algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en de eerste adviseur van de burgemeester en het college.

De gemeentesecretaris woont alle vergaderingen van het college bij, ondersteunt het college bij de besluitvorming en tekent alle besluiten van het college mee met de burgemeester.

Contact