Gemeentesecretaris Astrid van de Klift

Drs. A.P.W. (Astrid) van de Klift is sinds 1 december 2022 gemeentesecretaris.

De gemeentesecretaris is de algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en de eerste adviseur van de burgemeester en het college.

De gemeentesecretaris woont alle vergaderingen van het college bij, ondersteunt het college bij de besluitvorming en tekent alle besluiten van het college mee met de burgemeester.

Contact