College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. De coalitie wordt gevormd door GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66. De burgemeester is voorzitter van het college.

Het college voert de besluiten van de gemeenteraad uit. De wethouders hebben verschillende taakgebieden. Bijvoorbeeld onderwijs, financiën, huisvesting of sport. Zo’n taakgebied noemen we een portefeuille. Wethouders hebben hierover overleg met ambtenaren, collega’s van andere gemeenten en van het Rijk en de provincie. Ze hebben ook gesprekken met bewoners, bedrijven en organisaties.

Het college voert ook wetten en regelingen van het Rijk en de provincie uit (medebewind). Voorbeelden daarvan zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Wet milieubeheer (Wm). 

Samenstelling college van burgemeester en wethouders

Het college bestaat uit de burgemeester en 6 wethouders.

  • Burgemeester Hubert Bruls
    portefeuille: openbare orde en veiligheid, dienstverlening en burgerzaken, externe betrekkingen, juridische zaken, communicatie, onderzoek en statistiek 
     
  • Wethouder Noël Vergunst  
    portefeuille: stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, grondbeleid, cultuur